Stem og få indflydelse

Det er nu, du skal gøre din indflydelse gældende og sige ja eller nej til mæglingsforslaget

Oprettet: 01.06.2021
Carsten Lorenzen

- Vi gik i Forligsinstitutionen med to krav. Et krav om større lønmæssig anerkendelse af sygeplejerskerne. Og et krav om, at få arbejdsgiverne med til at sende en appel til Christiansborg om at løse problemet med sygeplejerskernes lønefterslæb.

Det fortæller kredsformand Jytte Wester, der som medlem af hovedbestyrelsen har siddet tæt på forhandlingerne.

- Det lykkedes desværre ikke at få arbejdsgiverne til at åbne pengekassen. Den var hermetisk lukket! Men det er lykkedes at få arbejdsgivernes opbakning til en appel til christiansborgpolitikerne om at være med til at løse problemet.

- Samtidig har vi fået opbakning fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. Så der står en samlet fagbevægelse bag en henvendelse til regeringen om at løse problemet med blandt andet uligelønnen.

- Vi skal nu træffe valget om, hvilken vej vi skal gå. Hvis vi stemmer nej, går vi direkte i konflikt. Stemmer vi ja, siger vi ja til, at der skal nedsættes en komité med deltagelse af både fagbevægelse, arbejdsgivere og regering. Komiteen skal komme med forslag og anbefalinger til, hvordan vi får løst problemet med uligelønnen.

- Jeg har valgt at stemme ja. Vi har før sagt nej og gået direkte i konflikt. Men erfaringen siger mig, at vi ikke løser problemet med uligeløn og sygeplejerskers lønefterslæb ved at stå alene i en konflikt.

- Tværtimod tror jeg, at vi skal sige ja og kaste al vores energi ind i, at få arbejdsgiverne og politikerne til at gøre noget ved vores lønefterslæb.

Det vigtigste er nu, at du tager stilling og siger enten ja eller nej. Og dermed er med til at bestemme, hvilken vej vi skal gå. Hvis du er usikker på, om du skal sige ja eller nej, så kom og deltag i et eller flere af de mange medlemsmøder, vi holder. Så du ved, hvad du siger ja eller nej til.

Men allervigtigst: Brug din stemme.

Jytte Wester, kredsformand

Du kan læse mere om mæglingsforslaget og stemme med NemID (hvis du er ansat i region eller en kommune eller er studerende) her.

Du kan tilmelde dig et af kredsens informationsmøder her.