Stil op til kredsbestyrelsen

Vil du være med til at præge fremtidens Dansk Sygeplejeråd, så er kredsbestyrelsen stedet. Det er her, de lokale aktiviteter besluttes og sættes i gang. Det er kredsbestyrelserne, der udgør DSR's højeste myndighed, Kongressen. Det er kredsformand og 1. kredsnæstformand, der sidder i Hovedbestyrelsen.

Oprettet: 25.08.2021
Lilli Lykkegaard

Kort sagt er kredsbestyrelsen kernen i medlemsdemokratiet.

Nu har DU mulighed for at stille op til efterårets valg. Kredsbestyrelsen vælges for fire år ad gangen ved urafstemning blandt alle aktive medlemmer af kredsen. Alle aktive medlemmer kan stille op.

Måske har du længe tænkt på, at det kunne være spændende at deltage i arbejdet. Måske er du blevet tændt af de mange aktiviteter og diskussioner under strejken. Måske har du en masse gode idéer og forslag til, hvordan Dansk Sygeplejeråd kan opnå endnu bedre resultater for medlemmerne. I så fald er det nu, du skal melde dig på banen.

Alle er velkomne
Du behøver ikke have en masse erfaring som tillidsrepræsentant eller lignende. Der er heller ingen krav til, hvilke af de mange spændende områder, du arbejder indenfor. Den nuværende kredsbestyrelse understreger, at vi ønsker mangfoldighed og bredde - så du kan være ansat i en kommune, på et sygehus, en privat praksis, som underviser eller noget helt femte. Du kan være basissygeplejerske, sundhedsplejerske, psykiatrisygeplejerske eller leder - alle er velkomne til at byde ind.

Fristen for at stille op er 30. september kl. 15.00. Man tilmelder sig på DSR's hjemmeside - link herunder. Når du stiller op, får du mulighed for at præsentere dig med tekst og billede. Der vil senere blive annonceret mulighed for at få taget et billede. Kredsen tilbyder desuden at lave en lille video med kandidater til formands- og næstformandsposter.

Når tilmeldingen er slut, arrangerer kredsen valgmøder. Det hører I mere om senere.

Afstemning til 7. november
Selve afstemningen finder sted fra 25. oktober til 7. november. Alle medlemmer får mail med link til at stemme online - så husk at opdatere din mailadresse i Mit DSR.

Resultatet offentliggøres den 8. november - og den nye bestyrelse tiltræder allerede dagen efter. Det har især betydning for formand og næstformænd, der er frikøbt på fuld tid for at arbejde for DSR.

I Nordjylland består kredsbestyrelsen af i alt 16 medlemmer. Heraf en formand og to næstformænd samt 13 menige medlemmer. De vælges ved tre separate afstemninger - og man kan godt stille op til flere poster, så man for eksempel kan sidde som menigt medlem, hvis man ikke opnår valg som næstformand. Det kræver, at man tilmelder sig begge afstemninger.

Nordjylland er opdelt i to opstillingskredse efter arbejdssted: Vendsyssel/Thy-Mors og Himmerland/Aalborg. Der skal vælges henholdsvis fem og otte menige medlemmer i de to valgkredse.

Få flere oplysninger
Ønsker du flere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte medlemmerne af den nuværende kredsbestyrelse. Du finder en liste her.

Du er også velkommen til at overvære et møde i kredsbestyrelsen, inden du beslutter dig. Der er møder den 8. og den 28. september kl. 9.00-16.00 (måske slutter det lidt før afhængig af dagsorden). De finder sted på kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV.

Du kan tilmelde dig og hele tiden følge med i, hvem der er opstillet, via linket herunder.

Vi håber at få rigtig mange kandidater og en god og spændende valgkamp.

> Læs mere om KB-valg og opstilling

 

I samme periode er der valg til Lederforeningen

Stil op til bestyrelsen i Lederforeningen og få indflydelse på Lederforeningens politiske arbejde de næste fire år.

I efteråret 2021 skal de aktive medlemmer af Lederforeningen i DSR vælge formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer for en ny fireårig periode frem til 2025.

Opstillingsfrister og datoer for valget er de samme som til kredsbestyrelsen, som du kan læse i artiklen ovenfor.

Lederforeningens bestyrelse består af en formand og en næstformand samt 10 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne er lokalt forankret med to fra Nordjylland, to fra Midtjylland, to fra Syddanmark, to fra Sjælland og to fra Hovedstadsområdet.

Kandidater til formands- og næstformandsposten stiller op i hele landet. Bestyrelseskandidater stiller op i den kreds, de arbejder i.

Kontakt Lederforeningen for at høre mere om tilbud til interesserede kandidater og hvordan Lederforeningens politiske arbejde foregår.

Kontaktperson: Thomas Garlov, kommunikationsansvarlig: thg@dsr.dk, telefon 4695 3917.

Du kan også læse mere via linket herunder.

> Læs om valg til Lederforeningen