Stop forskelsbehandlingen

Hvorfor gør politikerne ikke noget ved uligheden over for psykisk syge – og her mener jeg ikke flotte (tomme) ord, men reel handling som kan mærkes? Sådan spørger Jytte Wester i et debatindlæg.

Oprettet: 27.05.2019
Giv de ansatte tid til at gøre deres arbejde – afsæt de nødvendige økonomiske ressourcer – det vil komme os alle til gavn.

Debatindlæg af kredsformand Jytte Wester - bragt i Nordjyske Stiftstidende den 27. maj 2019:

”Psykisk syge fortjener ikke den samme behandling som fysisk syge”. Det får man næppe nogen politiker til at sige (især ikke under en valgkamp), men deres handlinger viser desværre den holdning.

Det er kendt viden:

 • At psykisk syge i gennemsnit lever 15-20 år kortere end folk uden psykisk sygdom.
 • At næsten hver fjerde psykiatriske indlæggelse efterfølges af en genindlæggelse (og ofte ganske få dage efter udskrivelse).
 • At 64 procent af sygeplejerskerne på psykiatriske sengeafdelinger inden for en måned har oplevet, at patienter er blevet udskrevet, før det – efter sygeplejerskernes vurdering – var fagligt forsvarligt.

   

  Hvorfor gør politikerne ikke noget ved den ulighed – og her mener jeg ikke flotte (tomme) ord, men reel handling som kan mærkes?

  I Region Nordjylland er der fra 2009 til 2017 kommet 34% flere psykiatriske patienter per medarbejder. Vi er den landsdel, der har haft den største stigning. Resultatet er bl.a., at patienter, der stadig er syge, bliver udskrevet for tidligt, fordi der er brug for sengepladsen til nogle, der er endnu mere syge.

  Vi har altså en gruppe stadigt syge mennesker, der bliver udskrevet til at passe sig selv.  Og hvis ikke de har ressourcestærke pårørende til at hjælpe, kan det være et sølle hjem, der står, præcis som da de forlod det ved indlæggelsen, de nu vender tilbage til. Det kan vi som samfund ikke være bekendt.

  Selv om vi i Danmark – ifølge en del politikere – har et sundhedsvæsen i verdensklasse, kan den gennemsnitlige levetid for mennesker med skizofreni sammenlignes med den gennemsnitlige levetid i et 3. verdensland med høj børnedødelighed.

  Kvaliteten af de indsatser, man som psykisk syg modtager, er ikke på højde med den, mennesker med fysiske sygdomme får. Det er absurd, at politikerne tillader den åbenlyse forskelsbehandling. De bør prioritere, at der er nok fagpersonale og tilbud til, at psykisk syge får den behandling, de har brug for, og at deres fysiske sygdomme (som mange også har) bliver opdaget og behandlet tidligere.

  Giv de ansatte tid til at gøre deres arbejde – afsæt de nødvendige økonomiske ressourcer – det vil komme os alle til gavn.