Stop nedskæringerne

Kredsformandskabet sendte torsdag et åbent til regionsrådspolitikerne, hvor de krævede nedskæringsstop. Politikerne skal udvise mod og ikke begynde at fyre, når den økonomiske situation ikke er afklaret endnu, hvor der er penge på vej, lød en af opfordringerne.

Oprettet: 06.12.2019
Vi har brug for, at løfterne fra finansloven bruges til at tænde håb og skabe en optimistisk spiral på sygehusene.

I en tid hvor finansloven har afsat penge til at skaffe 1000 ekstra sygeplejersker, er der alligevel nedskæringer på vej på de nordjyske sygehuse. Det fik torsdag den 5. december kredsformand Jytte Wester, 1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund og kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup til at sende et åbent brev til regionsrådspolitikerne:

Kære politikere

Vi ser med stor undren på, at der nu igen skæres i antallet af medarbejdere på de nordjyske hospitaler.

Det er ikke bare kortsigtet, men også utroværdigt, i en tid, hvor der tales om at ansætte 1000 ekstra sygeplejersker på sygehusene. Det vil svare til omkring 100 ekstra sygeplejersker i Nordjylland.

Udviklingen går imidlertid i den stik modsatte retning:

  • I dag melder Regionshospital Nordjylland ud, at der skal spares 39 millioner kroner, svarende til omkring 53 færre stillinger.
  • Aalborg Universitetshospital er ved at konkretisere spareplaner for 77,5 millioner kroner – herunder en nedlæggelse af op til 23 medicinske sengepladser.
  • Psykiatrien har spareplaner for 7,7 millioner kroner.
  • Bare fra 3. kvartal 2018 til 2. kvartal i år er der i Nordjylland blevet 114 færre fuldtidsansatte sygeplejersker. Et fald, der er mere end dobbelt så stort som landsgennemsnittet.

Det går altså den helt forkerte vej – og det går ud over både patienter og personale.

Hvis løfterne om 1000 flere sygeplejersker skal opfyldes, er der derfor brug for et akut stop for nedskæringer på sygehusene.

Ifølge aftalen om finansloven er der penge på vej – også til Nordjylland. Vi ved også, at der allerede er begyndende mangel på sygeplejersker. Derfor forekommer det utroværdigt og som manglende rettidig omhu, at der lige nu skal spares, skæres og fyres ansatte.

Vi har brug for, at I udviser mod. Vi har brug for, at alle spareplaner sættes på hold, til den økonomiske situation er afklaret. I må holde op med at gøre situationen på sygehusene værre dag for dag. Ellers risikerer vi, at personalet giver op, og endnu flere dygtige og erfarne sygeplejersker forlader sygehusene og faget.

I stedet har vi brug for, at løfterne fra finansloven bruges til at tænde håb og skabe en optimistisk spiral på sygehusene. Til gavn for ikke bare de ansatte, men i høj grad også for patienterne.