Stop uligeløn

I anledningen af kvindernes internationale kampdag 8. marts slår kredsformand Jytte Wester et slag for, at det bør være slut med uligeløn.

Oprettet: 08.03.2019
Jytte Wester holdt tale i Socialisternes Hus i Aalborg i anledningen af kvindernes internationale kampdag i 2018.

Kredsformand Jytte Wester har et læserbrev i Nordjyske i anledningen af kvindernes  internationale kampdag:

I dag, den 8. marts, er det præcis 109 år siden kvindernes internationale kampdag kom til.

Selvfølgelig er der sket en masse siden 1910, men det er alligevel skræmmende, at vi stadig har brug for dagen.

Det er mere end 40 år siden, Ligelønsloven blev vedtaget i Danmark, men mænd tjener generelt stadig 13,1 procent mere i løn end kvinder, fordi lønnen er højere i de fag, der er domineret af mænd.

Men sammenligner man f.eks. sygeplejersker og håndværkere, er begge faggrupper jo uundværlige for samfundet, så hvorfor lønforskellen?

Uligelønnen – som jeg vil tillade mig at kalde den – er især et resultat af et lønsystem, der blev indført i 1969. Her besluttede politikerne, at de kvindedominerede fag skulle indplaceres på et lavere løntrin end de mandedominerede fag.

Begrundelsen var, at kvindernes indkomst kun skulle betragtes som en biindtægt – et supplement – mens manden var familiens hovedforsørger og den, der tjente den rigtige løn.

Den tankegang, kan vi forhåbentlig alle blive enige om, er håbløst forældet i dag.

Derfor er politikerne på Christiansborg nødt til at skride ind. Arbejdsmarkedets parter kan ikke selv løse uligheden, da vi alle kun forhandler løn inden for vores eget lille felt – f.eks. sygeplejersker for sig og håndværkere for sig.

Det er ikke kun Dansk Sygeplejeråd, der kalder på handling. I en helt ny Epinion-undersøgelse, siger 77 procent af de adspurgte danskere, at politikerne bør prioritere at finde en løsning på lønforskellen mellem kvinde- og mandedominerede fag. Jeg håber, de lytter.