Strukturændringer løser ikke problemerne

Der er gode takter i regeringens sundhedsudspil, men de voldsomme strukturelle forandringer er unødvendige, siger kredsformand Jytte Wester.

Oprettet: 16.01.2019
De udfordringer, der er i sundhedsvæsnet, kunne godt have været løst inden for den nuværende struktur, siger Jytte Wester.

Onsdag den 16. januar blev regeringens udspil til en sundhedsreform endelig offentliggjort.

- Den indeholder gode takter med mere nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsnet samt mere sundhedspersonale, siger kredsformand Jytte Wester og påpeger:

- Men de udfordringer, der er i sundhedsvæsnet, kunne godt have været løst inden for den nuværende struktur. Derfor er jeg uforstående over for regeringens forslag til så voldsomme strukturelle ændringer som nedlæggelsen af regionerne. Det løser ikke det grundlæggende problem med, at vi har så underfinansieret et sundhedsvæsen.

De 6 milliarder, som regeringen vil tilføje sundhedsområdet, skal deles ud over en årrække og er på ingen måde nok, pointerer kredsformanden.

Det positive i sundhedsudspillet er bl.a., at regeringen vil uddanne 150 ekstra sygeplejersker om året frem mod 2022, hvilket det er hårdt brug for.

- Men det løser desværre ikke problemet med at tiltrække personale til eksempelvis Thisted-området, tilføjer Jytte Wester.

Læs mere om regeringens udspil til sundhedsreformen her:

https://www.regeringen.dk/media/6165/patienten-foerst-naerhed-sammenhaeng-kvalitet-og-patientrettigheder.pdf