Succes for nyt flex-netværk

Et nyt netværk for sygeplejersker med begrænsninger i arbejdsevnen blev i går stiftet på kredskontoret.

Oprettet: 04.05.2023
Carsten Lorenzen

19 sygeplejersker deltog i går i det opstartende møde for sygeplejersker med fysiske eller psykiske årsager til begrænsninger i arbejdsevnen. De er i meget forskellige situationer, men fælles for dem er en stærk identitet som sygeplejerske, et stort ønske om fortsat at arbejde som sygeplejersker og at kunne bruge sin faglighed.

En af deltagerne sagde: Vi er jo sygeplejersker lige som alle andre sygeplejersker, men vi har bare nogle begrænsninger i forhold til at arbejde som sygeplejerske.

Personlige fortællinger

På mødet blev der delt mange personlige fortællinger om udredningsforløb og om kampen for at få lov at arbejde som sygeplejerske. Det var en fælles erfaring, at det er svært at få et arbejde som sygeplejerske, når man kun kan arbejdet et begrænset antal timer, og der var enighed om, at der er behov for, at arbejdsgiverne i højere grad får øjnene op for de muligheder og fordele, der også er ved at have ansat en sygeplejerske i flex-job.

Deltagerne var også enige om, at netværket og Dansk Sygeplejeråd skal arbejde sammen om denne sag og påvirke lederne/arbejdsgiverne, så det bliver lettere for sygeplejersker med begrænset arbejdsevne at blive i faget.

Flere møder og gruppe på Facebook

Der var i det hele taget mange gode og engagerede drøftelser om, hvad netværket skal kunne. Der var ønske om både at have et fortroligt, socialt rum til erfaringsudveksling og deling af egne historier og ind imellem også tema-drøftelser med udgangspunkt i konkrete oplæg om for eksempel lovgivning, rammer og vilkår for arbejdstilrettelæggelse samt mere almenmenneskelige aspekter omkring tab af identitet og mestring af en ny livssituation.

Der bliver oprettet en facebook-gruppe med navnet: ”Sygeplejersker med begrænset arbejdsevne DSR Nord” til sparring mellem møderne.

Der er allerede to nye datoer i kalenderen: 27. september og 22. november fra kl. 9.30-12.30. Her håber vi at den gode nyhed om netværket har spredt sig endnu mere, og at flere har lyst at deltage. Programmet ligger endnu ikke fast.