Syge uden sygeplejersker?

Hvorfor er der ikke optaget flere sygeplejestuderende i Nordjylland, når vi står midt i en mangel? Det spørger kredsnæstformændene om i et læserbrev i anledningen af studiestart.

Oprettet: 02.09.2019
Vi kan ikke bare øge antallet af studerende uden samtidig at prioritere flere penge til praktik- og uddannelsesstederne.

Læserbrev bragt i Nordjyske mandag den 2. september - af 1. kredsnæstformand Christina Hay Lund og kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup:

Forestil dig sygehusafdelinger uden sygeplejersker. Prøv også at forestille dig, at du i nogle kommuner ikke kan få hjælp af en hjemmesygeplejerske, selv om du burde få det.

Det er et dystert fremtidsscenarie, som vi desværre har kurs mod med åbne øjne her i Nordjylland. Så hvorfor gør vi ikke alt for at ændre kursen?

Når der i dag begynder 4.034 studerende på deres nye studie til sygeplejerske, er det 264 flere end sidste år. På landsplan altså. For i Nordjylland er der optaget lige præcis 0 flere på studiet end sidste år. Det er et kæmpe problem, for ligesom resten af landet står Nordjylland over for en stigende mangel på sygeplejersker.

Manglen er allerede nu til at tage at føle på flere steder. Sygehuset i Thisted var sidste år nødt til at lukke sengepladser, fordi de ikke kunne skaffe sygeplejersker nok. Psykiatrien i Nordjylland må flere steder genopslå sygeplejerskestillinger, fordi de ingen ansøgere får. Kommunerne mærker også manglen og får flere steder markant færre ansøgere til ledige stillinger. Og de nyuddannede når knap nok at få eksamensbeviset i hånden, før de bliver ansat.

Regionsrådet fik i 2009 lavet en analyse af behovet for velfærdsuddannede i fremtiden for at kunne være på forkant. Den viste en klart stigende mangel på nordjyske sygeplejersker. Analysen påpegede, at noget af det, der kunne være med til at reducere manglen, var, at tilgangen til sygeplejestudiet blev øget væsentligt.

Ganske vist er der optaget 21 ekstra studerende i Nordjylland de seneste to år, men det rækker på ingen måde, når Beskæftigelsesministeriets nyeste tal viser, at der allerede i dag er 1.030 ubesatte sygeplejerskestillinger – heraf 110 i vores region.

Så hvorfor begynder der i dag det samme antal sygeplejestuderende i Nordjylland som sidste år?

Der var ellers lagt en plan fra regionens side for et øget optag her i landsdelen, men kommunerne vurderede, at det var nødvendigt først at få udarbejdet en opdateret undersøgelse af det fremtidige behov for sygeplejersker. Men svømmer vi efterhånden ikke i undersøgelser, der alle netop viser, at vi mangler sygeplejersker?

Da ca. 40% af de sygeplejerskestuderendes uddannelse foregår i praktik ude på de regionale og kommunale arbejdspladser, kan uddannelsesinstitutionerne ikke bare egenhændigt tage flere studerende ind. Politikerne i regionen og kommunerne er nødt til at prioritere at skabe flere praktikpladser og få flere kliniske vejledere, som er de sygeplejersker, der vejleder de studerende.

Det er klart, vi ikke bare kan øge antallet af studerende uden samtidig at prioritere flere penge til praktik- og uddannelsesstederne. Men det er en nødvendig prioritering. Ellers fortsætter kursen mod en fremtid, hvor der ikke nødvendigvis er sygeplejersker til at hjælpe de syge.