Sygeplejeetisk Råd efterlyser 12 nordjyske medlemmer til deltagelse i webinar

Sygeplejeetisk Råd arbejder på en tilføjelse til de sygeplejeetiske retningslinjer. De ønsker, at der i retningslinjerne skal være en mere tydelig beskrivelse af værdier og principper, der relaterer til sygepleje i det moderne samfund.

Oprettet: 03.03.2021
Lilli Lykkegaard

I den forbindelse afholder Sygeplejeetisk Råd et webinar den 15. april 2021 klokken 18.00 – 21.00.

Arbejdet sættes denne dag i gang med en dialog med medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Sygeplejeetisk Råd vil via medlemmerne gerne have ideer til, hvordan værdier og principper bør beskrives.

Derfor efterlyses 12 medlemmer fra hver kreds i Nordjylland til deltagelse i webinaret

Interesserede nordjyske medlemmer bedes skrive en mail til ll@dsr.dk med oplysning om: Navn, medlemsnummer og arbejdssted.

Af hensyn til den videre planlægning har vi brug for at have din tilbagemelding senest fredag den 12. marts 2021 kl. 9.00.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Kredsbestyrelsen i Nordjylland

Jytte Wester, kredsformand