Sygeplejeetisk Råd inviterer til temadag

Temaet er moral distress.

Oprettet: 01.10.2019

Moral distress

Sygeplejeetisk Råd holder  medlemsarrangement den 14. november 2019 i Kvæsthuset - alle medlemmer er velkomne.

Det er gratis at deltage. DSR dækker ikke yderligere udgifter forbundet med deltagelse.

Tilmelding til mødet 14.11.2019 til Sygeplejeetisk Råd på ser@dsr.dk senest den 25. oktober 2019.

(der er 75 pladser som tildeles efter 'først til mølle'.

Rådet holder et lignende arrangement på Hotel Koldingfjord den 2. maj 2020 med deltagelse primært fra Jylland og Fyn.