Sygeplejen og vilkår i fokus hos akademiske sygeplejersker på Storbymøde

I et samarbejde mellem Kreds Nordjylland og Kreds Midt var 40 sygeplejersker med akademisk baggrund samlet til en aften om, hvordan øget fokus på forskning og formidling kan styrke sygeplejen såvel internt som eksternt.

Oprettet: 02.12.2022
Carsten Lorenzen
Per Colstrup Vinkel

Fagligheden var i fokus, da akademiske sygeplejersker fra Midt- og Nordjylland onsdag var samlet til ”Storbymøde 2022” i Viborg. Hovedfokus med dagen var at styrke det faglige fællesskab, involvering og handlekraft. Via en række faglige oplæg er håbet at inspirere til rollen som meningsdanner i forhold til udvikling og muligheder for sygeplejersker med videreuddannelse.

- Det er vigtigt at skabe et stærkt fundament for, at sygeplejersker med videreuddannelse inspireres til at medvirke i udvikling af sygeplejen og sundhedsvæsenet gennem forskning. Storbymødet giver muligheder for at danne netværk, få ny viden og inspirere på tværs, hvilket er afgørende i en tid, hvor vi som sygeplejersker skal stå værn om vores faglighed. Derfor er jeg glad for, at dagen bød på gode debatter, oplæg og samtaler på tværs, forklarer Anja Laursen, kredsformand i DSR, Kreds Midt.

Kommunal sygepleje, den manglende sygepleje og evidensbaseret sygepleje

Deltagerne havde alle forskellige baggrunde, og der var mange forskellige arbejdspladser repræsenteret. Netop derfor var en variation af oplæg afgørende, så deltagerne kunne blive bredt inspireret på dagen, der er et årligt tilbagevendende arrangement.

Først fortalte sygeplejerske Britt Laugesen om kompleksiteten i den grundlæggende pleje i kommunal praksis. For en ting er, at sundhedsprofessionelle udfører visiterede ydelser inden for en afmålt tid, men de møder ofte borgere, der har fysiske, psykosociale og relationelle behov i den enkelte situation. På baggrund af resultater fra en etnografisk undersøgelse udfoldede Britt Laugesen, hvorfor og hvordan det kan være komplekst at udføre og samarbejde om den grundlæggende pleje i kommunal praksis. Den sygeplejefaglige begrebsramme Fundamentals of Care kan inddrages som et bud på, hvordan vi kan italesætte og fremhæve kompleksiteten.

Britt Laugesen er sygeplejerske, lektor i Klinisk Sygepleje ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital og Center for Kliniske retningslinjer, Aalborg Universitet.

Oplægget førte direkte videre til emnet Missed Nursing Care. En situation, der kan forekomme, når plejepersonalet af forskellige årsager er nødt til at prioritere mellem nødvendige sygeplejebehandlinger. Der findes i stigende grad videnskabelig dokumentation for, at den sygeplejefaglige kvalitet er under pres, og at patienter ikke altid modtager den sygepleje, de behov for. Hanne Mainz, sygeplejerske, post.doc i Klinisk Sygepleje, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital, fortalte om sit arbejde med Missed Nursing Care og resultaterne fra et projekt på Aarhus Universitetshospital.

Signe Eekholm, sygeplejerske, ph.d., post.doc, Herlev og Gentofte Hospital – Lund Universitet fortalte efterfølgende om implementering af fundamental og evidensbaseret sygepleje. Alt for ofte oplever sygeplejersker ikke at kunne give en sikker og effektiv pleje og behandling på hospitalerne. Det viser både national og international forskning.

Implementeringsvidenskab er et hurtigt voksende tværfagligt felt, der er opstår for at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet ved at omsætte forskning til praksis på systematisk og videnskabelig vis. Signe Eekholm gav indsigt i, hvordan implementeringsvidenskab konkret kan bruges til at give sygeplejersker tiden tilbage til at udføre sikker og effektiv sygepleje.

Storbymødet blev afsluttet med en plenumdrøftelse, der tog udgangspunkt i de forskellige oplæg og deltagernes egne erfaringer. Temaet for drøftelsen var, hvordan vi med forskning kan udvikle og styrke sygeplejen og dens vilkår. En interessant drøftelse, der gav deltagerne masser af perspektiv med hjem til deres daglige arbejde og måske mod til i fremtiden både at forske og fortælle om resultaterne i en bredere kreds. For på den måde at gøre forskningen levende og få den til at gøre en forskel for fagligheden som sygeplejerske.

- Det var en udbytterig aften, der også viste perspektiverne i at arbejde sammen på tværs af kredsene i Dansk Sygeplejeråd. Det skal vi helt sikkert have meget mere af, siger kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund fra Kreds Nordjylland.

storbymoede_6storbymoede_4