Sygeplejersker hjælper folk i job eller uddannelse

Besøg på Helhedstilbuddet i Hjørring Kommune.

Oprettet: 31.05.2022
Carsten Lorenzen

Sygeplejersker laver langt fra det samme, men arbejder i mange forskellige områder og med meget forskellige opgaver. Det er noget af det, der er med til at gøre vores fag rigtig spændende.

- I går besøgte jeg Helhedstilbuddet i Hjørring Kommune, hvor sygeplejerskers kerneopgave er, at ”vi skal i samarbejde gøre det, der skal til, for at flest mulige kommer i job eller uddannelse”, fortæller kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund.

Helhedstilbuddet er kort fortalt en del af kommunens arbejdsmarkedsforvaltning/jobcenter. Stedet har 12 forskellige sundhedsrettede indsatser, der alle har til formål at hjælpe borgere med helbredsmæssige og/eller sociale udfordringer tættere på job eller uddannelse.

Der er i alt 28 medarbejdere, heriblandt sygeplejerskerne Sanela, Mette, Gitte og Lene. De øvrige medarbejdere er bl.a. psykologer, socialfaglige konsulenter, ergoterapeuter og trænere.

Der er ingen i huset, der behandler, og indsatserne kan heller ikke stå i stedet for behandling. Indsatserne bruges derimod til at afdække og identificere borgernes ressourcer og udfordringer og skabe udvikling af funktionsevnen i forhold til job og uddannelse.

Sanela, Mette, Gitte og Lene er involveret i fire af husets indsatser; Tværfaglig analyse, Smertehåndteringsforløb, Stress- angst- og depressionsforløb samt Sygeplejefaglig screening og forløb. 

Når der f.eks. skal laves en tværfaglig analyse ved sygeplejerske, psykolog og ergoterapeut for at afklare en borgers ressourcer og udfordringer, snakker de tre fagligheder og borgerens sagsbehandler - efter individuelle samtaler med borgeren - sammen på en konference. Der gives så anbefalinger og forslag til en indsatsplan, der kan styrke borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sygeplejerskerne er tovholdere på Smertehåndteringsforløbet, som er et 7-ugers holdforløb for borgere med længerevarende smerteproblematikker. Som noget helt nyt er de også involveret i Stress-, angst- og depressionsforløbet, som er et 6-ugers holdforløb. Begge forløb er tværfaglige indsatser. 

Den fjerde af Sanela, Mette, Gitte og Lenes opgaver er en individuel indsats “Sygeplejefaglig screening og forløb.” Ved screeningen afdækkes borgerens fysiske, psykiske og sociale forhold med særligt fokus på KRAM-faktorer og søvn. Hvis der er behov for mere end én samtale, startes et forløb. Det kan bl.a. være at forberede og tage med til et lægebesøg, hvis borgeren ikke selv er i stand til at italesætte deres udfordringer.

- For nogen har det en kæmpe betydning, og flere har efterfølgende givet udtryk for, at indsatsen har bidraget til, at de føler sig hørt og forstået. Med en stigende ulighed i sundhed, er dette en virkelig vigtig indsats, siger Christina Windau Hay Lund.

Der kan også være hjælp til håndtering af f.eks. livsstilssygdomme ved at blive henvist til kommunens Sundhedscenter eller andre relevante tilbud. Vigtigt i alle de forskellige opgaver er, at borgeren føler sig involveret.

- Tak for at invitere mig på et besøg, der har vist mig endnu en af de forskellige måder, sygeplejersker arbejder på. Og tak for den flotte kage i DSR’s røde farve, siger Christina Windau Hay Lund efter besøget.

Helhedstilbuddet Hjørring_3

I midten de fire sygeplejersker på Helhedstilbuddet i Hjørring: Lene Jensen, Gitte Monrad, Mette Hedelund og Sanela Jusic (tillidsrepræsentant) ved siden af kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund (til højre). Til venstre Kristina Melchiorsen, leder og uddannet socialrådgiver.

Helhedstilbuddet Hjørring