Tidligere minister: Et af de bedste valgmøder nogensinde

Efter vores meget roste valgmøde mandag aften kan de 14 politikere fra samtlige opstillede partier ikke være i tvivl om, hvordan vi undgår det totale sammenbrud i sundhedsvæsenet: Det starter med lønnen.

Oprettet: 27.09.2022
Carsten Lorenzen

Flere af politikerne virkede ægte påvirkede, flere nærmest rystede, over de beretninger om tilstanden i sundhedsvæsenet, der blev præsenteret på valgmødet på kredskontoret.

- Jeg er blevet revet op i mit sind. Og det er godt at blive lidt oprevet. I er konstruktive, sunde og kritiske, sagde den socialdemokratiske udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, der selv er uddannet sygeplejerske, i sin opsamling.

Per Larsen (C) og Flemming Møller Mortensen (A) var faste makkere under speeddatingen.

Per Larsen (C) og Flemming Møller Mortensen (A) var faste makkere under speeddatingen.

Han havde ligesom de andre politikere været rundt ved bordene i mødelokalet i en form for speeddating. Politikerne var sat sammen to og to, og tilhørerne var fordelt på syv borde efter faggrupper: Fire borde med sygeplejersker og et med henholdsvis fysioterapeuter, kost- og ernæringsansatte og bioanalytikere. Det gav en rigtig god mulighed for at komme i tæt dialog med politikerne og præsentere dem for hverdagen i det danske sundhedsvæsen.

- Jeg har fået det med mig, at vi har et ekstremt presset sundhedsvæsen, og at I ikke føler jer anerkendt. Jeg har været i politik i mange år, men det her er et af de bedste valgmøder, jeg har været til, sagde den radikale spidskandidat i Nordjylland, den tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach. Han er i øvrigt gift med 2. næstformand i Region Hovedstaden Karin Friis Bach og diskuterer derfor problemstillingerne i sundhedsvæsenet over køkkenbordet stort set dagligt.

Jeg har været i politik i mange år, men det her er et af de bedste valgmøder, jeg har været til, sagde den radikale spidskandidat i Nordjylland, den tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach.

Jeg har været i politik i mange år, men det her er et af de bedste valgmøder, jeg har været til, sagde den radikale spidskandidat i Nordjylland, den tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach.

 

Kendte temaer

Inden runden ved bordene fik hver politiker tre minutter til at præsentere hovedpunkterne i deres politik. Emnerne var især arbejdsmiljø, forebyggelse, privatisering, administrative byrder og selvfølgelig løn.

- Vi skal reducere dokumentationen til et minimum, kigge på de administrative lag og have de mange administrative sundhedsansatte tilbage. Samtidig skal vi have mere fleksibilitet i vagtplanlægningen, for arbejdsvilkårene er et af de største problemer, lød det fra Peter Lindholt, byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne i Aalborg. Han mente at kunne genkende en del af problemstillingerne fra sine mange år som politibetjent.

valgmoede_2022_27_large

Peter Lindholt, Danmarksdemokraterne.

Også Venstre havde fokus på bureaukratiet.

- Efter at have været ansat i Skat, hvor jeg skulle udfylde et skema om skemaet, har jeg udnævnt mig selv til Folketingets eneste afbureaukratiseringsordfører, sagde Anne Honoré Østergaard, der sidder i både Folketing og Regionsråd for Venstre.

valgmoede_2022_48_large

Anne Honoré Sørensen (V) ved bordet med Danske Fysioterapeuter.

Andre advarede dog mod at tro, at der kan hentes så mange ressourcer ved at begrænse dokumentationen, at det reelt får betydning for sundhedsvæsenet.

- Dokumentationen er rigtig vigtig for, at den næste ved, hvad der er sket. Det er dokumentationen, der skaber sammenhæng i patientforløbene, påpegede Susanne Flydtkjær, regionsrådsmedlem for Enhedslisten.

Susanne Flydtkjær

Susanne Flydtkjær fra Enhedslisten forsvarede som en af de eneste et vist niveau af dokumentation, men talte også om højere løn til sygeplejersker.

 

Løn på bordet

Som flere andre nævnte hun, at det er nødvendigt at gøre noget ved lønnen.

- Christiansborg skal ikke have fingrene ned i detaljerne, men der skal komme penge fra staten, så vi kan få ligestilling. Vi har foreslået fem milliarder, sagde Susanne Flydtkjær.

Også blandt andre Radikale, SF, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Frie Grønne og nok så interessant Socialdemokratiet pegede på, at sygeplejersker og andre sundhedsansatte skal have et lønløft.

Nana Harring Dansk Folkeparti

Flere partier talte for et lønløft - her Nana Harring fra Dansk Folkeparti.

- Lønnen skal på bordet og Tjenestemandsreformen fra 1969 er en hæmsko, sagde Flemming Møller Mortensen.

Ude ved bordene blev han konfronteret med, at det var den socialdemokratiske regering, der greb ind i strejken i 2021, og at Mette Frederiksen hidtil ikke har villet fortælle, hvilke faggrupper der skal have højere løn.

- I skal høre på, at vi siger, at vi ikke kan komme på den anden side af dødvandet med manglende rekruttering og mismod uden at tale løn. Ellers ser vi en sammensmeltning i sundhedsvæsenet. Det er der i dag en bred politisk erkendelse af, lød forsvaret fra Flemming Møller Mortensen.

Ved bordene var han parret med den konservative sundhedsordfører i Folketinget Per Larsen, der også er mangeårigt medlem af Regionsrådet. Han advarede om, at udgifterne ville blive enorme, hvis store grupper af offentligt ansatte skal løftes de 5.000 kroner om måneden, Dansk Sygeplejeråd har peget på.

- I er nødt til at komme med bud på, hvilke faggrupper vi taler om, og hvad de skal have. 5.000 mere bare til sygeplejerskerne vil betyde 4 milliarder kroner. Og med andre grupper taler vi måske 20 milliarder. Det er et beløb, jeg ikke kan se for mig, og som man nok lige skal vare sig for at kalkulere med i sit budget, advarede Per Larsen.

valgmoede_2022_26_large

Per Larsen (C) i diskussion med kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund.

 

Giver privatisering højere løn?

Nye Borgerlige og Liberal Alliance kunne godt se behovet for højere løn, hvis vi skal løse problemerne med rekruttering af sygeplejersker. Men de to partier havde deres helt egen løsning: Privatisering.

- Ved at privatisere kan vi få en større konkurrence på lønnen. Vi kan gøre jer mere attraktive ved at skabe større konkurrence om arbejdskraften, lød det igen og igen fra Martin Bech, der for nylig er skiftet fra Venstre til Liberal Alliance i Brønderslev Byråd.

Martin Bech Liberal Alliance

Martin Bech fra Liberal Alliance fik sat gang i diskussionerne med sit forslag om øget privatisering.

Udtalelserne virkede tydeligt som en rød klud på mange af tilhørerne, der i forvejen føler sig presset på arbejdsmiljøet, når rutineoperationerne flyttes til privathospitaler, mens de mere komplicerede forløb stadig skal varetages i det offentlige. Det gav mange gode diskussioner ved bordene, hvor både Martin Bech og andre var overraskede over, hvor stift det offentlige lønsystem er i praksis, blandt andet i forhold til, at mange først stiger i løn efter otte år, og at de efter ti år ikke kan stige mere.

- Jeg er målløs over, hvordan lønsystemet er skruet sammen. For eksempel skal det da altid kunne betale sig at efteruddanne sig, sagde Anette Jensen Smith fra Alternativet.

Anette Jensen Smith Alternativet

Anette Jensen Smith, Alternativet, ønskede mere alternativ medicin - men også belønning for efteruddannelse.

Selv om SF gjorde opmærksom på, at ikke alt handler om løn, så kendte kandidaten godt problemstillingen med, at lønnen er afgørende for de unges valg af karriere.

- Den ene af mine døtre vil være tandlæge i Midtjylland, for lige der har hun fundet ud af, at lønnen er god, fortalte Theresa Berg Andersen, der sidder i både Folketing og byråd i Vesthimmerland for SF.

Theresa Berg Andersen SF

SF'eren Theresa Berg Andersens egne børn er gode eksempler på, at de unge vælger karriere efter lønnen. 

 

Ros til speeddating

Modellen med speeddating og mødet med politikerne to og to blev efter mødet rost af mange deltagere – både umiddelbart og på mail og sms efter mødet.

- Jeg var nærmest helt høj efter mødet. Der blev sat gang i en god debat, og jeg følte, at vi blev lyttet til. Der var en reel interesse i de udfordringer, vi står i, siger medlem af Kredsbestyrelsen Marie Yde Sloth, sygeplejerske på Vibedal Plejecenter i Thisted.

Hun glædede sig også over, at der var mødt så mange medlemmer af Kreds Nordjylland op – der kunne dårligt mases flere ind i mødelokalerne. Blandt dem en del anæstesisygeplejersker.

- Det er supergodt arrangeret, fordi vi får dem i øjenhøjde. Jeg har en fornemmelse af, at vi har givet dem indblik i, hvad der rør sig hos os, sagde Karina Krogh fra Thorax-anæstesien i Aalborg.

Esra Ocak th Frie Grønne

- Supergodt arrangement, siger Karina Krogh fra Thorax-anæstesien i Aalborg (th). Her sammen med Esra Ocak fra Frie Grønne.

 

Svært at forstå hverdagen

I den anden ende af lokalet var man knap så overbeviste om, at politikerne formåede at lytte.

- Det er svært at få dem til at forstå vores hverdag. Vi får en sang om bedre arbejdsmiljø. Men det kommer først, når vi får flere kolleger. Og det sker først, når vi får løn efter ansvar og kompetencer, sagde Gitte Fuglsang fra OK-anæstesi i Aalborg, der efter eget udsagn var involveret i flere gode, men lettere ophedede diskussioner med flere politikere.

valgmoede_2022_53_large

Gitte Fuglsang (tv) fra OK-anæstesi i Aalborg.

Men politikernes opsummering efter runden med speeddating viste, at de havde lyttet. Det mener i alle fald FTR i Aalborg Kommune Trine Hoff Derosche.

- Opsummeringen var faktisk bedre for nogle end indledningen. Det viste, at de havde fået et godt indblik. Det var et godt arrangement, men det var også tydeligt, at de store partier er mere skarpe end mange af de små, siger Trine Hoff Derosche.

Trine Hoff Derosche

Trine Hoff Derosche i gang med at forklare hverdagen til politikerne.

 

Dialogen fortsætter

Mange af partierne – også de nye og mindre partier – var meget åbne for at fortsætte dialogen.

- Jeg har stor respekt for jeres engagement. Og tager gerne imod invitationen til at komme ud på en afdeling, lød det for eksempel fra Moderaternes kandidat Mohammed Rona.

Moderaternes kandidat Mohammed Rona.

Moderaternes kandidat Mohammed Rona erkendte, at partiet ikke er helt på plads med sin sundhedspolitik. Til gengæld var han frisk på at besøge en afdeling.

 

Politikerne kan i øvrigt være ganske rolige – vi skal nok fortsætte både dialog og pres, når først valget udskrives.