Tre temadage om demens, KOL og sår

Kreds Nordjylland har i samarbejde med UCN Act2learn arrangeret tre temadag i foråret. Tilmeldingen er åben.

Oprettet: 10.01.2023
Carsten Lorenzen

Efter stor tilslutning i 2022, har vi igen i år arrangeret tre temadag. Alle dag holdes på Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV kl. 9-16.00. Der vil være en let morgenmad fra 8.30.

Temadag om demens

På denne temadag vil der blive lagt vægt på en neuropædagogisk tilgang til mennesker med demens. I en neuropædagogisk praksis ses al adfærd som intentionel og meningsgivende for den, der gør det.

Når al adfærd er kommunikation, er det medarbejderens opgave at gå bag om adfærden og reflektere over, hvad det mon er, borgeren forsøger at kommunikere.

Underviser: Mette Wraagaard Ingstrup - lektor, sygeplejerske og psykolog.

Tilmelding på https://tilmeld.dsr.dk/23012023demens
Senest 18. januar.

Temadag om KOL

På denne temadag kan du få svar på dine spørgsmål og få ny viden om diagnosticering, behandling og livet med KOL.

Afdelingslæge Helene Møller Frost og udviklings- og undervisningssygeplejerske, MSc Line Hust Storgaard vil holde oplæg om den nyeste viden og behandlingsmuligheder.

Dagen tager udgangspunkt i KOL-forløbet både på sygehuset, i ambulatoriet og i hjemmet.

Tilmelding på https://tilmeld.dsr.dk/13032023kol
Senest 6. marts.

Temadag om sår

På denne temadag vil der blive lagt vægt på praksis i Region Nordjylland både i primær og sekundær sektor. Underviserne er erfarne klinikere, som vil gennemgå den anvendte viden indenfor sårdiagnosticering og -behandling.

Vi vil arbejde med begreber som relationel koordinering og patient- og pårørendeinddragelse i vores bestræbelser på at finde et svar på, hvordan vi gør det bedste for borgeren med sår.

Undervisere: Sanne Holm, uddannelsesleder, Sår- og diabetessygeplejerske, Camilla Leerskov Sørensen, koordinerende sårsygeplejerske, AaUH samt Anne-Birgitte Mariegaard, sygeplejerske, Plastikkirurgisk afdeling, AaUH

Tilmelding på https://tilmeld.dsr.dk/25052023saar
Senest 17. maj.