Ulige lønsystem fra 1969 er for længst forældet

52 år med politikerbesluttet uligeløn må være nok. Politikerne har selv vedtaget tjenestemandsreformen – derfor er det også deres ansvar at rette op på den uret, den stadig medfører. Sådan skriver kredsformanden i et debatindlæg på Kvindernes Internationale Kampdag.

Oprettet: 08.03.2021
- Hvis vi kunne løse ligelønsproblemet under overenskomstforhandlingerne, så haltede sygeplejerskerne ikke bagefter lønmæssigt.

Kredsformand Jytte Wester har skrevet et debatindlæg i Nordjyske, som er bragt den 8. marts 2021 i anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag:

Neil Armstrong tog det første skridt på månen i 1969. Limfjordstunnellen mellem Aalborg og Nørresundby blev åbnet for trafik. Og prins Joachim blev født.

Men 1969 var også året, hvor vores folketingspolitikere vedtog et nyt lønsystem, som ikke alene medførte uligeløn dengang, men som fastholder den her i 2021. Navnet er tjenestemandsreformen. Lad dig ikke narre af det lidt tørre navn – dens uretfærdighed bør hidse os alle op den dag i dag.

Med tjenestemandsreformen vedtog politikerne et lønhierarki, som bevidst placerede de offentlige erhverv, som havde flest kvinder ansat, lavere end de erhverv, som havde flest mænd. Tankegangen dengang var, at det var mænd, som tjente den rigtige løn, mens kvinders indtægt kun var et supplement.

Jeg håber, vi alle kan blive enige om, at den tankegang for længst er forældet. Men hvorfor mener folketinget anno 2021 ikke, at tjenestemandsreformen er det? Vi lider nemlig stadig under den i dag. Det vender jeg tilbage til.

Nogle tror, at vi under overenskomstforhandlingerne kan løse ligelønsproblemet. Her er jeg nødt til at slå fast: Hvis vi kunne det, så haltede sygeplejerskerne, pædagogerne og SOSU’erne ikke så langt bagefter lønmæssigt, som de uretfærdigvis stadig gør. Så var der her i 2021 slet ikke brug for at diskutere løn på Kvindernes Internationale Kampdag. Børn i dag ville slet ikke kende ordet ’ligeløn’.

Men uligelønnen kan desværre ikke løses af den danske model og overenskomstforhandlinger. Her får de forskellige fagforeninger groft sagt en lige stor bid af kagen. Hvis f.eks. sygeplejerskerne skal have en væsentlig større del af pengene for at rette op på uligelønnen, skal de traditionelle mandsdominerede fag af egen fri vilje afgive en del af deres løn.

Det er faktisk sket både i 2018 og igen lige nu med OK21, hvor der i overenskomstforhandlingerne er afsat ekstra penge til en lavt- og ligelønspulje. Men desværre er puljen så lille, at den mest er symbolsk. Den løser ikke uligelønsproblemet.

I stedet er vores folketingspolitikere nødt til at gøre noget, hvis der skal rettes op på den manglende ligeløn i Danmark. Her tænker jeg ikke på flere rosende ord om, hvor fantastiske og uundværlige vi sygeplejersker er (også) her under coronapandemien. Nej, politikerne er nødt til at afsætte de penge, der skal bruges for at rette op på skævhederne.

Da Folketinget i 1969 vedtog tjenestemandsreformen, blåstemplede man, at mennesker, der redder dit liv, passer på dine børn eller plejer dine gamle familiemedlemmer skal have mindre i løn af den simple årsag, at der er flest kvinder i pågældende erhverv.

52 år med politikerbesluttet uligeløn må være nok. Politikerne har selv vedtaget tjenestemandsreformen – derfor er det også deres ansvar at rette op på den uret, den stadig medfører.

Som noget af det sidste i 2020 udgav Institut for Menneskerettigheder rapporten ’Kvindefag i historisk skruetvinge’. Den dokumenterer bl.a., at det urimelige lønhierarki er meget svært at bryde med: Der er 90 procent sammenhæng mellem indplaceringen på lønskalaen tilbage i 1969 og i dag.

Instituttet for Menneskerettigheder anbefaler, at:

  • Regeringen tager initiativ til en statslig evaluering af Tjenestemandsreformen af 1969, der blandt andet indeholder en undersøgelse af reformens specifikke betydning for lønforskellen mellem kvinde- og mandsdominerede fag.
  • Regeringen i samarbejde med arbejdsmarkedets parter tager initiativ til en langsigtet plan for, hvordan der kan sikres en udligning af lønefterslæbet mellem de traditionelle kvinde- og mandsdominerede fag i den offentlige sektor.

De anbefalinger er Dansk Sygeplejeråd helt enig i. Derfor må vi nu – med 52 års forsinkelse – få politikerne til at indføre reel ligestilling i Danmark.

God 8. marts til os alle.