Vi kan bruge tiden bedre

Sundhedsreform og ny ældrelov bør hænge sammen. Blandt andet ved at give sygeplejersker et selvstændigt virksomhedsområde.

Oprettet: 18.03.2022
Carsten Lorenzen

Forleden kom regeringens længe ventede sundhedsudspil og torsdag havde Social- og Ældreminister Astrid Krag inviteret til borgermøde i Aalborg om fremtidens ældrepleje. Formålet var at lytte – og det gav kredsformand Christina Windau Hay Lund mulighed for at fremlægge Dansk Sygeplejeråds holdninger.

christina_og_astrid_krag

- Når regeringen og Folketinget diskuterer en ny ældrelov, er det vigtigt at tænke Sundhedsloven ind. Der skal være sammenhæng mellem pleje og sygepleje. Og vi skal definere, hvilke kompetencer der er brug for, ud fra borgernes behov, lød det blandt andet fra Christina, da Astrid Krag var forbi gruppearbejdet på borgermødet.

Der var også lejlighed til at pege på det fornuftige i, at sygeplejersker får et selvstændigt virksomhedsområde, så vi kan sætte hurtigt ind i tilfælde af fx dehydrering, forstoppelse, urinvejsinfektioner eller lette smerter, som er nogle af de tilstande og behov, der opstår ofte.

- I dag oplever sygeplejerskerne i kommunerne tit, når de som krævet ringer til en læge, at lægen siger, at ”det gør du da bare”. Det er bare ikke i orden – rammerne og reglerne skal være på plads, siger Christina Windau Hay Lund.

Det selvstændige virksomhedsområde bliver nu en del af arbejdet i den kommission, regeringen vil nedsætte med Søren Brostrøm i spidsen. Selv om det lyder som ekstraarbejde til sygeplejerskerne, så kan det faktisk spare ressourcer. For eksempel viser en undersøgelse, Deloitte har lavet for DSR, at en henvendelse til en læge i gennemsnit kræver 18 minutter – det svarer til 600 fuldtidsstillinger.

- Der er altså tid at spare, der så kan bruges mere fornuftigt. Vi sygeplejersker kan mere, end vi har mulighed for at udføre i dag. Det har vi set under covid-19, hvor vaccination og podning har været et selvstændigt virksomhedsområde. Vi skal selvfølgelig have den fornødne uddannelse og supervision. Samtidig bør større ansvar og nye opgaver afspejles på lønsedlen, siger Christina Windau Hay Lund.

Det selvstændige virksomhedsområde vil også øge kvaliteten i behandlingen, fordi borgere og patienter hurtigere vil få den rette hjælp.