Vi skal sælge os noget dyrere

Formand Grete Christensen og næstformand Dorthe Boe Danbjørg åbnede diskussionen om overenskomst 2021 på medlemsmøde i Kreds Nordjylland

Oprettet: 20.08.2020

- Find det, der fylder meget hos jeres kolleger, og send det ind til os.

Sådan lød formand Grete Christensens afsluttende opfordring, da der onsdag den 19. august var medlemsmøde om kravene til overenskomstforhandlingerne i 2021 på kredskontoret. Der var nøjagtig 40 i lokalet – det er nemlig, hvad corona-restriktionerne tillader.

Grete Christensen lagde ud med at fastslå, at nu var det slut med at yde en så ekstraordinær fleksibilitet som i den første del af coronaepidemien.

- Sygeplejersker er ikke bare brikker, man kan flytte rund med. Der er en grænse, sagde Grete med reference til den kampagne, Dansk Sygeplejeråd kørte før sommerferien.

Hun var derfor også fuldstændig afvisende over for det krav om øget fleksibilitet, som hun forudså, arbejdsgiverne ville komme til forhandlingerne med.

- Vi håndterede coronakrisen professionelt. Men nu har piben fået en anden lyd. Det skal ikke ende med, at sygeplejerskerne betaler prisen.

 

Hårde forhandlinger forude

I sit oplæg forudså Grete Christensen også nogle hårde forhandlinger om løn.

- I har haft det mest sindssyge forår, I nogensinde har oplevet og forventer nu at få løn derefter. Og stod det til mig, skulle alle have hævet grundlønnen med 5.000 kr. Så ville vi ligge, hvor jeg synes, vi skal ligge, sagde Grete Christensen.

Desværre kunne hun også pege på, at det går skidt for den danske økonomi med faldende bruttonationalprodukt, stigende ledighed og mindre lønstigninger i den private sektor.

- Derfor er der ingen tvivl om, at arbejdsgiverne vil sige, at der ikke er råd til at bruge penge på de offentligt ansatte, når de ikke tjener dem på det private område.

Derfor advarede hun også om, at reguleringsordningen i denne omgang kunne betyde, at der ville ske en vis modregning i vores lønstigninger, allerede inden forhandlingerne gik i gang. Reguleringsordningen sikrer, at de offentligt ansattes løn stiger, når lønnen stiger på det private område. Men i krisetider kan den få den modsatte effekt.

- Et modsvar bør være, at vi husker at forhandle løn, når vi skifter job og først siger ja, når vi er tilfredse. Vi skal sælge os selv noget dyrere noget oftere – og bruge hinanden som løftestang, lød opfordringen fra Grete Christensen.

 

Sygeplejersker skal behandles bedre

Et af spørgsmålene under debatten gik på, hvordan man forhindrer en stor udvidelse af fleksibiliteten, når der på det Nye Aalborg Universitetshospital kun vil være omkring fire store afdelinger. For risikerer man så ikke at blive flyttet rundt?

Næstformand Dorthe Boe Danbjørg svarede, at de på længere sigt blandt andet handlede om uddannelse.

- Vi skal sikre mere specialiserede karriereforløb, så man ikke bare kan flytte os til andre afsnit, sagde Dorthe Boe Danbjørg. Hun erkendte dog også, at det ikke er noget vi kommer på plads med i OK21.

Grete Christensen kædede problemstillingen sammen med løftet om 100 flere sygeplejersker i Region Nordjylland.

- Arbejdsgiverne er nødt til at lægge sig i selen for at behandle sygeplejersker bedre end i øjeblikket. Hvis de ikke får jer med, så ender de med tomme skaller, når det nye sygehus åbner, lød det fra Grete Christensen.

En tillidsrepræsentant fra Hjørring refererede sine kolleger for, at de ønskede en overenskomst, der satte mere fokus på de ting, der kan gøre arbejdspladsen mere attraktiv – det kan være nattillæg, højere pension og færre vagter.

 

Indsend dine ønsker

Hvis vi har din email-adresse skulle du gerne have fået et link til et spørgeskema om, hvad du ønsker dig af vores næste overenskomst. Svarfristen er den 31. august. Du kan også læse mere og finde skemaet på denne side:

https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/oversigt/ok21-debatoplaeg