Vikaraftale om RS-børn

Kreds Nordjylland har indgået vikaraftale med regionen i den helt særlige situation på børneafdelingerne og intensiv

Oprettet: 27.10.2021
Carsten Lorenzen

Antallet af patienter har aldrig været større, arbejdspresset er enormt og antallet af sygeplejersker er faldet. Det kan ikke undgå at få betydning for behandling og sygeplejen til patienterne. RS-virus har i år ramt børneafdelingerne meget tidligere og voldsommere end sædvanlig. De seneste uger har der været mange kritiske situationer for de mange indlagte børn, og stor usikkerhed og fortvivlelse blandt de alt for få sygeplejersker.

For at afhjælpe den udfordring, der er på børneområdet, har Kreds Nordjylland indgået en vikaraftale med regionen. Aftalen omfatter børneafdelingerne og de afdelinger (intensive), som også er berørte af situationen.

Aftalen giver 215 kr. plus pension i timen oven i lønnen og de almindelige overenskomst- og arbejdstidsbestemte tillæg, der i øvrigt følger med vagten, som for eksempel overtidsbetaling, aftentillæg og nattillæg.

Aftalen betyder også, at de sygeplejersker på de omfattede områder, der eventuelt pålægges ekstra timer i forlængelse af deres almindelige arbejdstid, aflønnes efter aftalen.

Giver forudsigelighed
-    Formålet med aftalen er at give mere forudsigelighed og indflydelse på egen arbejdstid for de enkelte sygeplejersker, der har været hårdt presset af ikke at vide, hvornår de får fri, siger kredsformand Jytte Wester.

Aftalen står ikke alene. Den er indgået under forudsætning af, at ledelserne på afdelingerne forpligter sig til en række initiativer, der skal tiltrække og fastholde flere sygeplejersker. Blandt andet er der allerede opslået flere stillinger og rettet henvendelse til nyligt pensionerede sygeplejersker for at høre, om de har mulighed for at hjælpe i den pressede situation, især børneafdelingerne står i.

-    Vi har over for regionen gjort klart, at dette er en begrænset aftale i en helt særlig situation, som ikke løser de grundlæggende problemer med manglen på sygeplejersker. Det kan ikke løses med ekstraarbejde, påpeger Jytte Wester.

Aftalen gælder til 31. marts 2022.

 

Du kan læse vikaraftalens tre dele her:

vikaraftale_rs-virus_intensiv_-_underskrevet.pdf

vikaraftale_rs-virus_boerneafdelingerne_-_underskrevet.pdf

aftale_om_tillaeg_for_deltagelse_i_vagter_til_sygeplejersker_der_normalt_arbejder_i_dagvagt_-_underskrevet.pdf