Brev til de nordjyske regionspolitikere

Tirsdag den 27. april stod kredsformandskabet klar foran regionshuset med et budskab til politikerne forud for deres regionsrådsmøde.

Vi er mere værd.

Det budskab har Kreds Nordjylland netop afleveret til politikerne (og dermed arbejdsgiverne) i Regionsrådet, der mødes i dag (virtuelt).

Det er sket i form af et åbent brev fra kredsformandsskabet, der forklarer, hvorfor det er nødvendigt at få løftet sygeplejerskernes løn:

Kære medlemmer af regionsrådet i Nordjylland

Sygeplejerskerne i regionerne har som bekendt sagt nej tak til overenskomstforliget – og vi har fra Dansk Sygeplejerskeråd varslet konflikt.

Det er dog en konflikt, vi meget gerne vil undgå. Vi søger ikke konfrontationen, men forhandlinger og løsninger. Vi har gennem mange år peget på, at sygeplejerskerne ikke honoreres efter uddannelse, kompetencer og ansvar. Vi er kort sagt mere værd end det niveau, vores løn ligger på i dag.

Det er ikke bare den sædvanlige snak fra en fagforening. Det bakkes op af forskning fra blandt andre historikeren Astrid Elkjær Sørensen og Institut for Menneskerettigheder. De har fastslået, at det offentlige lønhierarki har været fastlåst siden Tjenestemandsreformen fra 1969 indplacerede sygeplejerskerne og andre kvindedominerede fag væsentligt lavere end mandsdominerede fag med samme uddannelseslængde. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har også dokumenteret, at lønafkastet pr. uddannelsesår er meget lavt for sygeplejersker.

Det har vi i Dansk Sygeplejeråd forsøgt at få ændret – blandt andet gennem overenskomstsystemet og den danske model, som politikerne gang på gang har opfordret os til. Desværre viser de netop overståede forhandlinger endnu en gang, at det ikke er en farbar vej.

Konsekvenserne kunne vi høre om i pressen så sent som i går mandag. Der bliver nu lukket sengepladser på hospitalerne i både Aalborg og Hjørring, fordi der mangler sygeplejersker. Sygeplejersker mener ikke, at lønnen står mål med indsatsen og derfor søger flere arbejde andre steder som i Norge eller helt uden for sundhedsvæsnet.

Dermed rammer det pressede arbejdsmiljø og den manglende anerkendelse på lønsedlen ikke bare sygeplejerskerne, men også patienter og borgere – ja hele sundhedsvæsnet.

Vi har brug for politisk handling. Vi har brug for, at I både som arbejdsgivere og politikere får større fokus på at rekruttere og fastholde sygeplejersker. Ved at stemme nej har sygeplejerskerne sendt et utvetydigt signal: Nu går den ikke længere. Vi er mere værd.

Første skridt er at komme tilbage til forhandlingsbordet, så vi kan få et resultat, sygeplejerskerne er tilfredse med. Næste skridt er at få lavet en plan for, hvordan vi får rettet op på 52 års urimelig indplacering på et alt for lavt løntrin.

Vi er klar – er I ?

Med venlig hilsen

Formandskabet i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland

Jytte Wester, kredsformand

Christina Windau Hay Lund, 1. kredsnæstformand

Helle Kjærager Kanstrup, kredsnæstformand

#viermereværd