Det du ikke ser

Meget af Dansk Sygeplejeråds arbejde for at sikre bedre løn- og arbejdsvilkår for sygeplejersker foregår bag kulissen. I dette blogindlæg vil jeg prøve at forklare lidt om den del af mit arbejde, som du sjældent ser.

Oprettet: 04.04.2022
Christina Windau Hay Lund

Når vi i Kreds Nordjylland f.eks. indgår en ny lønaftale, er en del af vores arbejde tydeligt: Lidt forsimplet vil mange være klar over, at vi har forhandlet, argumenteret og til sidst indgået den bedst mulige aftale for vores medlemmer.

Men hvad der ikke er tydeligt, er alt forarbejdet.

Generelt arbejder vi hele tiden på at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for sygeplejersker. Det kræver rigtig mange forskellige indsatser rigtig mange forskellige steder, hvoraf kun brudstykker bliver fortalt på hjemmesiden, sociale medier eller i pressen.

Nogle gange skal der råbes højt for at få sat fokus på vores vilkår. Selv om det måske ikke er hver morgen, jeg vågner og tænker: ”I dag har jeg lyst til at tage en rød t-shirt på, stille mig op på en bænk og råbe i en megafon” – så gør jeg det, hvis det er med til at sætte fokus på f.eks. vores løn.

Christina Windau Hay Lund

Men lige så vigtigt det er at stille sig frem, lige så vigtigt er alt det mindre højtråbende arbejde. Hvis ikke, jeg har brugt tid på at sætte mig ind i undersøgelser, politiske dagsordener og hvad der sker rundt omkring på de mange forskellige arbejdspladser – så risikerer jeg at komme til kort i forhandlinger, pressen og dialogen med politikerne. Så bliver vores budskaber ikke formidlet med samme vigtighed og kraft, som de skal, hvis de skal blive hørt.

Almindeligvis kommer vi længst med en saglig og konstruktiv dialog – og derfor bliver det meste af min tid brugt på netop det.

Jeg kan prøve at tage udgangspunkt i den seneste måneds tid, som helt vanligt har budt på mange forskellige arbejdsopgaver:

Ud over formelle møder har jeg også mindre møder med nordjyske politikere. Det har jeg for nylig haft med blandt andre regionsrådsformand Mads Duedahl og regionsrådsmedlem Malene Busk – og så har jeg været til borgermøde i Aalborg, hvor jeg diskuterede fremtidens ældrepleje med bl.a. Social- og Ældreminister Astrid Krag. Nogle gange har jeg også møder med politikere, som helst vil holde det diskret og uformelt.

Uanset mødeformen sørger jeg altid for at fortælle, hvad vi nordjyske sygeplejersker oplever, så politikerne er bedre klædt på, når de skal træffe vigtige beslutninger om vores sundhedsvæsen. Ved at have en god dialog med politikerne, oplever jeg, at mange af dem har nemmere ved at ringe til mig, hvis de gerne vil have mere viden – hvilket gavner os alle.

Christina og Astrid Krag

Jeg mødes med andre faglige organisationer – senest Radiografrådet, FOA og Danmarks Lærerforening – for bl.a. bedre at kunne samarbejde og dermed stå stærkere på de dagsordener, vi har til fælles.

Jeg arbejder selvfølgelig tæt sammen med kredsbestyrelsen, de andre kredse og med formandskabet i DSR. Vi holder hinanden orienterede om, hvad der sker både politisk og på arbejdspladserne. Ved f.eks. at kende til problemer andre steder i landet, kan vi bedre kan forebygge det samme i at ske her i Nordjylland. Og vi kan bedre samarbejde om at lægge fælles pres på de rigtige dagsordener.

Vores tillids- og fællestillidsrepræsentanter er Dansk Sygeplejeråd ude på arbejdspladserne. Vi holder møder og informerer hinanden, så vi både på arbejdspladserne og på kredskontoret kan hjælpe medlemmer bedst muligt.

Det giver forhåbentlig sig selv, at jeg løbende taler med mange medlemmer. Vi er alle en del af DSR og skal arbejde sammen for at opnå de bedste resultater, så jeg prøver altid på at blive klogere på, hvad man som medlem er optaget af, og hvad forventningerne er til DSR.

Der her er bare et lille uddrag af mine arbejdsdage. Men jeg håber, at det kan være med til at give et bedre indblik i, hvordan jeg også arbejder – selv når det ikke er så synligt.

Ikke alle opgaver og problemer kan løses hurtigt, men selv om det tager tid og er svært, skal vi ikke give op. Vi skal hele tiden arbejde fokuseret mod vores mål – som f.eks. ligeløn.

Det gør jeg hele tiden. Både synligt og bag kulissen.