Gode snakke med nyuddannede

Forrige uge havde Kredsbestyrelsen og jeg den store fornøjelse at ringe til kredsens nyuddannede medlemmer. Og jeg mener fornøjelse – for det var dejligt og positivt at tale med dem.

Oprettet: 04.05.2022

De nyuddannede var rigtig glade for at blive kontaktet og høre fra deres fagforening – og vi fik en masse ting at vide, som vi kan tage med videre i vores arbejde.

For eksempel har jeg allerede kunnet bruge flere af tingene på et møde i Uddannelsesudvalget på UCN, der jo står for uddannelsen af sygeplejersker i Nordjylland.

Flere får introduktion

Det var også dejligt at høre, at der sker fremskridt på mange arbejdspladser især når det handler om at sørge for en bedre introduktion, når de nyuddannede kommer ud på deres første arbejdsplads. Hele 77% havde været igennem en fuld introduktion – det er langt flere end for bare få år siden. Det betyder dog også, at der har været udfordringer for næsten hver fjerde, der enten slet ikke har fået introduktion eller kun fået dele af den. Mange steder skyldes det sygdom, jobskifte hos deres mentor eller andet uforudsigeligt. Men så er det vigtigt, at arbejdspladsen straks stabler et alternativ på benene, så den nyuddannede ikke bare bliver glemt.

Og så er der selvfølgelig stadig arbejdspladser, vi skal have fat i, så de får sat gang i introduktionen. Det er helt afgørende for at fastholde de nye sygeplejersker i jobbet og begrænse stress og udbrændthed.

Næsten alle på fuld tid

Jeg glæder mig også over, at 82% af de 86 nyuddannede, vi fik fat i, er ansat på fuld tid. Det tyder på, at arbejdsgiverne endelig er begyndt at tilbyde fuldtidsstillinger til alle, der måtte ønske det. Ingen skal tvinges på fuld tid, men det bør være normen. Deltid har stor betydning for ligeløn mellem kønnene, for sygeplejerskernes livsløn og for at spare nok op til pensionen.

Mange forhandler løn

Endelig er det dejligt at se, at næsten halvdelen havde forsøgt at forhandle løn. Det er selvfølgelig svært, når man kommer som nyuddannet og måske ikke har så meget erfaring at byde ind med. Men der er tale om en ny tendens, hvor de unge og nyuddannede er mere bevidste om deres eget værd og har mod til at tage diskussionen om løn med deres kommende arbejdsgiver. Det tager de forhåbentlig med til den næste jobsamtale. Dermed har vores kampagne ”Sig først ja” haft effekt.

Der tegner sig et billede af en årgang nye sygeplejersker, der er stærke, selvbevidste og i fuld gang med at sætte deres præg på arbejdspladserne. Så jeg glæder mig allerede til at skulle ringe til det næste afgangshold i løbet af efteråret.