PRESSE: Find relevante nyheder fra TV2 Nord

Fra TV2 Nord indslag.

TV2 Nord 21. oktober 2021 19.30:

Der er bekymrende mangel på sygeplejersker overalt - også i kommunerne.

Det kunne TV2 Nord berette om i går med Hjørring Kommune som eksempel.

- Det har stor betydning for borgeren, og det kan også betyde, at der er folk, der ikke kan blive skrevet ud fra sygehuset, fordi der blandt andet ikke er hjemmesygeplejersker nok, siger kredsformand Jytte Wester i indslaget.

https://www.tv2nord.dk/region-nordjylland/flere-aeldre-i-nordjylland-bet...

 

Arkiv fra TV2 Nord

Nordjyske sygeplejersker: - Vi er klar til at gå hele vejen (26.03.2021)

- Vi er klar til at gå hele vejen sammen med medlemmerne for at skaffe et bedre resultat.

Sådan sagde kredsformand Jytte Wester til TV2 Nord, efter flertallet af sygeplejerskerne har sagt nej til overenskomstaftalerne med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

- Uanset, om man har stemt ja eller nej, er sygeplejerskerne enige om, at vi har et lønefterslæb, der skal gøres noget ved. Lønnen afspejler på ingen måde den uddannelse og det ansvar, sygeplejerskerne løfter på sygehuse og i kommunerne hver eneste dag, pointerede Jytte Wester.

 

Du kan gense indslaget her: Nordjyske sygeplejersker: - Vi er klar til at gå hele vejen | TV2 Nord

Sygeplejersker risikerer at blive tvangsforflyttet: - Det går ud over patienterne (06.03.2021)

Ledelsen på Aalborg Universitetshospital havde sendt et ansættelsesbrev til bl.a. sygeplejerskerne om ændrede ansættelsesprincipper fra oktober 2021. Frem for at være ansat på et afsnit, ville sygeplejerskerne være ansat på afdelinger og kunne dermed risikere at blive flyttet mellem afsnit og få ændrede arbejdstider (varslet fire uger forinden).

De ændrede ansættelsesvilkår har været undervejs en gang før, hvor det blev sat på pause på grund af bekymringer fra blandt andre Dansk Sygeplejeråd. Kredsformand Jytte Wester blev interviewet af TV2 Nord og sagde bl.a.:

- Jeg synes, det er vigtigt at lytte til, hvad sygeplejerskerne siger og at gå i dialog med sygeplejerskerne om den her problematik. Så kunne det jo godt være, man skulle genoverveje, om det er nødvendigt at ændre på alle sygeplejerskers ansættelsesforhold.

Gense indslaget her: Sygeplejersker risikerer at blive tvangsforflyttet: - Det går udover patienterne | TV2 Nord

Sygeplejerskeformand frygter ny smittebølge: - Jeg er meget bekymret (23.02.2021)

I både TV2 Nord og den landsdækkende TV2 udtalte kredsformand Jytte Wester bekymring over regeringens planer om at åbne mere op for samfundet:

- Jeg er meget bekymret for, hvad der kommer til at ske. Vi står med en masse sundhedspersonale, som har været under maksimalt pres i et år nu. De har klaret første og anden smittebølge. Hvis genåbningen i næste uge kommer til at betyde en tredje smittebølge, så er jeg rigtig meget bekymret.

 

Gense indslaget her: Sygeplejerskeformand frygter ny smittebølge: - Jeg er meget bekymret | TV2 Nord

Fasthold vaccination af sundhedsansatte (27.01.2021)

Sundhedsstyrelsen bør holde fast i den oprindelige vaccineplan, hvor man både vaccinerer de ældste og mest sårbare, samtidig med at personalet på hospitaler, plejehjem og i hjemmeplejen også bliver vaccineret. Det pointerede kredsformand Jytte Wester i TV2 Nord, efter Sundhedsstyrelsen havde ændret strategi og kun have de ældste borgere som førsteprioritet for vaccinationer.

- Jeg er klar over, at der er færre vacciner, men jeg synes, det er vigtigt, at man holder fast i den to-benede strategi, hvor også frontpersonalet bliver vaccineret. Hvis frontpersonalet bliver smittet, kan et i forvejen presset sundhedsvæsen risikere at mangle personale til at tage sig af de dårlige patienter, der kommer ind, pointerede kredsformanden.

Kritik af coronaberedskab: Katja meldte sig ikke frivilligt (11.12.2020)

TV2 Nord bragte fredag den 11. december historien om, at mange sygeplejersker blev tvunget til at være i coronaberedskab. I den forbindelse fortalte en sygeplejerske om sine oplevelser, og kredsformand Jytte Wester bakkede hende op og udtalte bl.a.:

- Bedre dialog, involvering, frivillighed og honorering. Det har mine medlemmer sagt er vigtigt, hvis de skal melde sig frivilligt til det her beredskab.

Der er netop ved at blive forhandlet nye aftaler for beredskaberne.

Læs TV2 Nords web-version af historien her: Kritik af coronaberedskab: Katja meldte sig ikke frivilligt | TV2 Nord

Sygeplejersker efterlyser bedre arbejdsforhold under corona (24.09.2020)

Mange sygeplejersker følte ikke, at de havde ordentlige arbejdsvilkår, da corona ramte i foråret. Der blev derfor i juli indgået en aftale mellem Region Nordjylland og Dansk Sygeplejeråd, der skulle sikre, at sygeplejerskerne havde ordentlige arbejdsforhold. Men den aftale mener DSR ikke, at regionen overholder.

- Vi oplever, at der for en stor dels vedkommende ikke er den dialog og frivillighed, som er hensigten med aftalen, udtalte 1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund bl.a. til tv-stationen.

Du kan se tv-indslaget her.

Dansk Sygeplejeråd føler sig glemt (18.08.2020)

1. Kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund blev interviewet af TV2 Nord i forbindelse med regeringens pensionsudspil om tidlig tilbagetrækning.

Kun de sygeplejersker, som i sin tid gik direkte fra folkeskolen og til en elevuddannelse, vil få gavn af udspillet – alle andre sygeplejersker vil blive forbigået.

Christina Windau Hay Lund pointerede bl.a., at arbejde kan være nedslidende på mange måder. Derfor burde sygeplejerskerne også være inkluderet i det nye forslag.

- Der er et rigtig højt arbejdstempo mange steder, der er skiftende vagter og sygeplejersker der arbejder i nattevagter. Så er der også en stor psykisk belastning ved at arbejde med meget syge mennesker og deres pårørende, udtalte hun og tilføjede:

- Hvis regeringen fastholder det forslag, som vi har set indtil videre, så kommer det til at stille endnu højere krav til arbejdsgivere om at tilrettelægge et arbejdsliv, som vores medlemmer kan holde til at være i i rigtig mange år.

Du kan gense indslaget her: https://www.tv2nord.dk/nordjylland/dansk-sygeplejeraad-foeler-sig-glemt

Nordjyske rappere hylder sygeplejersker (12.05.2020)

Seks nordjyske kunstnere har skrevet en rap for at hylde landets sygeplejersker. Nummeret bliver udgivet 12. maj, hvor Florence Nightingale ville være fyldt 200 år.

Det er Gug-rapperen Jonny Hefty, der sammen med LasseLyd, Lars Pank, Thomas Zjakalen Riddersholm, Anders Hornshøj Laugesen og Kaare Amstrup Olsen står bag nummeret til beat af El Peligro, efter de blev kontaktet af 1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund.

- Sangen er med til at sætte fokus på, at det kan betale sig at investere i sygeplejersker og passe godt på dem. Ikke bare i den nuværende situation med coronavirus, udtaler hun.

https://www.tv2nord.dk/nordjylland/nordjyske-rappere-hylder-sygeplejersker

 

Sygeplejersker og sosu’er skal have mere i løn (26.04.2020)

Enhedslisten ønsker til de næste offentlige overenskomstforhandlinger i 2021 at afsætte en lavtlønspulje på 5 milliarder kroner direkte målrettet lønstigninger i omsorgsfagene og andre lavtlønsgrupper i det offentlige.

Kredsformand Jytte Wester blev interviewet om forslaget og sagde bl.a.:

- Det synes jeg, er rigtig godt. Der er brug for et løft til de faggrupper, som er lavest lønnede inden for sundhedsområdet. Hvis man sammenligner lønnen med mere mandsdominerede fag, hvor uddannelsens niveau og varighed er det samme, tjener sundhedspersonalet cirka 20 procent mindre.

Jytte Wester pointerede også:

- I corona-situationen oplever vi at få en stor anerkendelse og ros, og der bliver hængt hjerter op for os i byerne. Men regningerne skal jo betales, og det kan man ikke med ros og pap-hjerter. Der skal også lønkroner til.

Læs hele artiklen her: https://www.tv2nord.dk/nordjylland/enhedslisten-sygeplejersker-og-sosuer-skal-have-mere-i-loen

 

Ny uddannelse skal ruste hjemmesygeplejersker til at hjælpe kronisk syge (19.01.2020)

Ny uddannelse skal ruste hjemmesygeplejersker til at hjælpe kronisk syge (19.01.2020)

Tv-stationen bragte en længere reportage om hjemmesygeplejersker med den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje den 20. januar. Som optakt hertil havde TV2 Nord interviewet kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup til deres hjemmeside om vigtigheden af at give hjemmesygeplejersker den ekstra uddannelse:

- Vi ved at når det nye supersygehus står færdigt, så er der færre sengepladser. Det er jo fordi man har en forventning om at de opgaver skal løses i kommunerne fremadrettet. Rigtig mange af kommunens borgere skal have sundhedsydelser i eget hjem. Så er der altså nogle opgaver, der skal løses på en anden måde end vi har set indtil nu.

Du kan se reportagen i artiklen her.

 

Aftale alene vil ikke revolutionere sygeplejerskers hverdag (10.01.2020)

Dansk Sygeplejeråd bakker op om regeringen og Danske Regioners aftale om, at skaffe 1.000 ekstra sygeplejersker til sygehusene – de 500 i år og de næste 500 i 2021. Men kredsformand Jytte Wester håber, det kun er begyndelsen.

- Det er et positivt skridt, at man vil investere i sundhedsvæsnet, men hvis jeg skal være helt ærlig, så betyder den her aftale ikke den store revolution for sygeplejerskers arbejde. Hvis vi bare ser på Nordjylland, så vil det her betyde 50 flere sygeplejersker i 2020, men i 2019 der forsvandt der markant flere sygeplejersker end de 50, så hvis det overhovedet skulle kunne mærkes, så skal de sygeplejerskestillinger, der forsvandt, jo lægges oveni, sagde hun bl.a. da hun blev interviewet direkte i den regionale nyhedsudsendelse.

Du kan se netartiklen + tv-interviewet her.

Nordjyske sygeplejersker: - Vi er slået tilbage til nul (06.12.2019)

I forbindelse med forestående besparelser på de nordjyske sygehuse, sendte kredsformandskabet den 5. december et åbent brev til regionsrådspolitikerne. Jytte Wester, Christina Windau Hay Lund og Helle Kjærager Kanstrup opfordrede bl.a. politikerne til at udvise mod og ikke begynde at spare og fyre, når den økonomiske situation endnu ikke var afklaret, og der var penge på vej fra den nye finanslovsaftale til ansættelse af flere sygeplejersker.

TV2/Nord interviewede i den forbindelse kredsformand Jytte Wester, som bl.a. sagde:

”I må holde op med at gøre situationen på sygehusene værre dag for dag. Ellers risikerer vi, at personalet giver op, og endnu flere dygtige og erfarne sygeplejersker forlader sygehusene og faget. I stedet har vi brug for, at løfterne fra finansloven bruges til at tænde håb og skabe en optimistisk spiral på sygehusene.”

Du kan læse hele artiklen her: https://www.tv2nord.dk/region-nordjylland/nordjyske-sygeplejersker-vi-er-slaaet-tilbage-til-nul

Jammerbugt skærer i sundhedspersonalet: - Det vil gå ud over patienterne (09.07.2019)

Jammerbugt Kommune har varslet nedskæringer og vil i den forbindelse fyre flere medarbejdere.

Det fik Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til at sende et bekymringsbrev sammen med Kost og Ernæringsforbundet Nordjylland.

Kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup blev bl.a. interviewet af tv-stationen og sagde:

- Jeg tror det bliver dyrt for Jammerbugt Kommune i sidste ende at spare de her stillinger væk.

Se indslaget her.

 

Manglende praktikpladser spænder ben for ønsker om flere sygeplejersker (17.01.2019)

Socialdemokraterne vil ansætte 1.000 ekstra sygeplejersker og i regeringens udspil til en ny sundhedsreform, vil de have uddannet 2.000 ekstra sygeplejersker frem mod 2022.

- Det er en fin start og et skridt på vejen, men det er ikke nok. Vi har brug for flere sygeplejersker. Fremskrivninger fortæller os, at der er brug for 6.000 sygeplejersker på landsplan i 2025, siger 1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund bl.a. til tv-stationen.

Hun pointerer bl.a., at der skal sættes flere penge af til sundhedsvæsnet og være flere kliniske vejledere, for at der kan oprettes de ekstra praktikpladser, som der kommer til at blive brug for.

Link

Sygehusansatte demonstrerede ved regioshuset (18.12.2018)

Sygehusansatte og sympatisører var forud for regionsrådsmødet samlet til demonstration imod de bebudere besparelser på de nordjyske sygehuse.

- Enten skal der sendes flere penge, eller også skal de prioritere hvilke opgaver, der ikke skal løses, sagde kredsformand Jytte Wester bl.a.

Link

Arbejdsmarkedsforsker: De regionalt ansatte kan ikke være tilfredse med aftalen (28. april 2018)

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen mener ikke, de regionalt ansatte kan være tilfredse med overenskomstaftalen. De ville kunne have fået større lønstigninger, hvis der ikke var kommet pres pga. bl.a. LO-forbundenes delaftale.

Kredsformand Jytte Wester bliver interviewet om overenskomstaftalen og siger bl.a.:

- Jeg kan godt få armene ned, så fantastisk er den heller ikke. Men vi har haft et krav om, at vi skal have en lønudvikling, der svarer til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, og det har vi fået. Og vi har afskaffet privatlønsværnet, og det, synes jeg, er en stor sejr.

Link

Nordjyske sygeplejersker er klar med nødberedskab (28. marts 2018)

Dansk Sygeplejeråd, kreds Nordjylland og Region Nordjylland blev færdige med at forhandle nødberedskab, så der var klar til en eventuel konflikt pga. overenskomstforhandlingerne (OK18). Kredsformand Jytte Wester blev interviewet om nødberedskabet og de igangværende overenskomstforhandlinger.

Link

Se listen: Disse nordjyske sygeplejersker kan ende i strejke (5. marts 2018)

Dansk Sygeplejeråd, kreds Nordjylland sendte en pressemeddelelse til medierne i nordjylland om, hvilke sygeplejersker der var udtaget til en eventuel strejke.

Kredsformand Jytte Wester udtalte bl.a.:

- Det er rigtig ærgerligt, hvis vi ender med at må strejke – hvis vi virkelig skal helt der ud, før arbejdsgiverne forstår, at der skal være fremskridt og ikke forringelser for alle offentligt ansatte.

Link

 

 

Nordjylland skal næste år spare 149 millioner kroner på de nordjyske sygehuse (28.10.2017)

TV2/Nord, 28. oktober 2017

Region Nordjylland skal næste år spare 149 millioner kroner på de nordjyske sygehuse. Dansk Sygeplejeråd frygter, at det vil føre til fyringer.

Link til tv2nord

Lad os hjælpe de tidspressede læger (15.07.2017)

Link til indslaget

Dansk Sygeplejeråd foreslår en toårig ekstra uddannelse, så sygeplejersker kan behandle og ordinere medicin.

Af Michael Andersen

Formanden for de nordjyske sygeplejersker, Jytte Wester, har fulgt kritikken af Nordic Medicares lange ventetider og spiller nu ind i debatten om den udbredte lægemangel. Lad sygeplejersker hjælpe lægerne, lyder opfordringen.

- Jeg mener, vi skal have en toårig specialuddannelse på et masterniveau oven i den almindelige sygeplejeuddannelse. Disse sygeplejersker skal kunne undersøge, behandle og ordinere medicin inden for afgrænsede sygdomme, siger den nordjyske afdelingsformand for Dansk Sygeplejeråd.

Ideen falder i god jord hos borgerne i Pandrup, der om nogen har mærket konsekvenserne af lægemanglen.

- Jeg kan godt se formålet, for der er jo ikke ret mange læger her. Og vi oplever lang ventetid, siger Malene Christiansen, der er tilknyttet den udskældte lægeklinik i Jammerbugt Kommune, som drives af Nordic Medicare.

En anden af klinikkens patienter, Martin Pedersen, siger:

- Jeg synes, det er en fantastisk ide, hvis sygeplejersker får lov at efteruddanne sig, så de kan supplere lægerne. Jeg ville selv være helt tryg ved det, altså hvis jeg ikke fejlede noget meget alvorligt, siger han.

Mange andre lande har allerede det, Dansk Sygeplejeråd kalder avancerede praksissygeplejersker, og fra den nordjyske socialdemokratiske sundhedsordfører i Folketinget, Flemming Møller Mortensen, er der fuld opbakning.

- Det her skal vi have hurtigt gang i, og jeg kan fornemme, at der på Christiansborg er en meget stor politisk opbakning til det. Jeg har også set, at sundhedschefer i de største kommuner i Danmark er meget interesserede, siger Flemming Møller Mortensen (S).

De praktiserende lægers organisation, PLO, er kritiske.

- Vi har meget forskellige behov i de forskellige praksis afhængigt af patientsammensætningen. Vi vil hellere, at der sikres et individuelt tilpasset efteruddannelsestilbud. Uanset hvad bliver sygeplejersker aldrig lægeuddannede, og de vil fortsat have behov for lægelig supervision. Man kan ikke erstatte en specialiseret læge med en sygeplejerske, lyder det i en skriftlig kommentar fra de praktiserende lægers kommunikationschef, Jonas Heltberg.

Det var i dag ikke muligt at få en kommentar fra lægerne selv.

Frustration i Nordjylland: Regeringen holder fast i produktivitetskrav på sygehuse (07.06.2017)

Link til indslaget

En ny økonomiaftale for sundhedsområdet i de danske regioner vækker både bekymring og frustration hos sygeplejersker og regionsrådsformand i Nordjylland.

Af Camilla Thorup Christoffersen

På trods af en halv milliard ekstra kroner i budgettet til at drive de danske sygehuse for er der ikke meget begejstring at spore hos sygeplejersker eller Region Nordjylland, efter en ny økonomiaftale mellem regeringen og de danske regioner faldt på plads tirsdag aften.

For regeringen valgte at holde fast i den eksisterende styremodel, som betyder, at sygehusene hvert år skal øge produktiviteten med to procent.

En aftale, der altså hvert år tvinger læger og sygeplejersker til at løbe lidt hurtigere for at gennemføre det forventede antal behandlinger, operationer og undersøgelser.

Og det frustrerer kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, Jytte Wester.

- Jeg synes, det er kedelig læsning med den her aftale. Jeg er forundret over, at regeringen har fastholdt kravet, uden der reelt følger penge nok med til at kunne opfylde det. Og så er jeg forundret over, at regionerne har accepteret det, siger Jytte Wester, der frygter for både patienterne og medarbejdernes trivsel.

- De seneste år med effektiviseringer og besparelser har allerede presset medbarbejderne på sygehusene, og det her er at presse dem yderligere. Det vil gå ud over kvaliteten. Grænsen er nået. Det har den været længe, siger Jytte Wester. 

Region Nordjyllands formand, Ulla Astman, deler Dansk Sygeplejeråds bekymringer og frustrationer over den nye økonomiaftale. Men hun håber på, at en ny styringsaftale kan være på vej.

- Jeg kan sagtens forstå, at sygeplejerskene er utilfredse og frustrerede. Fra vores side havde vi meget gerne set produktivitetskravet fjernet med den nye økonomiaftale, men vi kunne ikke få regeringen med på den. Det var simpelthen ikke til forhandling. Det er et tåbeligt krav, og at producere mere alene for at producere hænger ikke sammen ude på sygehusene, siger Ulla Astman.

- Men der er indgået en bindende aftale med regeringen om, at der til næste år skal findes en ny styringsmodel, som fokuserer mere på kvalitet end kvantitet, tilføjer regionsrådsformanden.

Ud af de 500 millioner kroner, regionerne bliver tilført med den nye aftale, får Region Nordjylland 50 millioner kroner. 

- Og det er bestemt ikke nok. Det betyder, at vi skal igennem en benhård prioritering for at få tingene til at hænge sammen i budgetterne, så vi kan skabe et brugbart resultat ud fra en aftale, der ikke er prangende, siger Ulla Astman.

Økonomiaftale for sundhedsområdet

- Regionerne tilføres samlet set 500 millioner kroner til driften på sundhedsområdet
- Regionerne skal samlet set spare 60 millioner kroner på administration
- Regionerne skal samlet set spare 30 millioner kroner på Regional Udvikling
- Regionerne tilføres samlet set 2,2 milliarder kroner til anlæg
- Regeringen fastholder et øget produktivitetskrav på to procent om året for sundhedsområdet
- Aftalen blev indgået mellem regeringen og Danske Regioner tirsdag aften

Sygeplejeuddannelser bliver ramt af store besparelser (21.04.2017)

Link til indslaget

Nordjylland skal sygeplejerskeuddannelserne spare næsten ti procent, fordi regeringen har pålagt UCN et omprioriteringsbidrag på to procent om året.

Af Amalie Lindeburg Jørgensen @A_Lindeburg

Nordjyske sygeplejerskeuddannelser skal spare omkring ti procent. Det er regeringens omprioriteringsbidrag, der er skyld i besbarelsen, hvor de har pålagt UCN  og andre videregående uddannelser to procent, som regeringen selv kan prioritere. 

Det drejer sig om præcis 9,45 procents nedgang i bevillingen på uddannelserne i Aalborg, Hjørring og Thisted frem til 2020. 

- I Dansk Sygeplejeråd ser vi det som en stor forringelse af kvaliteten på grunduddannelsen, og dermed de kvalifikationer, sygeplejersker fra UCN har i fremtiden, advarer Helle Kjærager Kanstrup der er 1. kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråds nordjyske kreds, efter de ansatte blev præsenteret for spareplanerne torsdag på UCN.

I forvejen har der været frafald på grunduddannelsen og med færre penge frygter Helle Kjærager Kanstrup et endnu større frafald, hvis der sker en yderligere forringelse af undervisningen. 

- Samtidig vil lærernes arbejdsvilkår blive forringet væsentligt. Det her vil få vidtrækkende konsekvenser for sygeplejerskernes grunduddannelse, der er hjerteblod i en uddannelsesinstitution som UCN, siger Helle Kjærager Kanstrup, der repræsenterer Dansk Sygeplejeråd i UCNs uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelserne i Nordjylland i en pressemeddelelse.

Man forsøger for tiden at øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen. Sker det, vil det øge bevillingen og hjælpe med mindske besparelsen på uddannelsen. 

Det blev allerede vedtaget i efteråret 2016, at der skulle spare 42,6 millioner kroner for hele UCN, men først i går fordelte man besparelserne på de enkelte uddannelser. 

Fagorganisationer: Kommunen har givet vores medlemmer mundkurv på (02.03.2017)

Link til indslaget.

Tre fagorganisationer siger, toppen af den kommunale ledelse i Rebild Kommune har givet tillidsrepræsentanter mundkurv på. Det er ifølge organisationerne sket i forbindelse med undersøgelse af arbejdsmiljøet.

Tillidsrepræsentanters opgave er at tale medarbejdernes sag overfor ledelsen. Denne opgave er tillidsrepræsentanter på Sundhedscenteret i Rebild, ifølge flere fagorganisationer, blevet forhindret i, da de i forbindelse med en undersøgelse af arbejdsmiljøet, angiveligt skulle have fået mundkurv på.

- Tillidsrepræsentanterne fik at vide at de ikke måtte tale med deres kollegaer eller deres nærmeste leder om undersøgelsen ved arbejdsmedicinsk klinik. Det er fuldstændig utilstedeligt – for så kan de jo ikke løse den opgave de har taget på sig, siger Lene Holmberg, der er kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.  

Det er Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter, der er gået sammen om kritikken af Rebild Kommune. De mener, mundkurven kommer helt fra toppen af den kommunale ledelse i Rebild Kommune.

- Det var på et møde som kommunaldirektør Jes Lunde indkaldte til, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanterne fik mundkurv på, siger Lene Holmberg.

Kommunaldirektør i Rebild Kommune Jes Lunde bekræfter samarbejdet med Arbejdsmedicinsk Klinik, men afviser fuldstændig at tillidsfolkene har fået mundkurv på.

- Jeg lægger ikke mundkurv på nogen som helst, når det handler om det generelle arbejdsmiljø. Der synes jeg tværtimod at tillidsfolkene skal være aktive og snakke med deres kolleger om hvordan situationen er, siger kommunaldirektør, Jes Lunde.

Han fortæller dog også, at kommunen sammen med Arbejdsmedicinsk Klinik behandler en sag, hvor der indgår personsager.

- Og dem kan de ikke snakke åbent med deres kolleger om. Der har vi en tavshedspligt, og sådan har det altid været, siger Jes Lunde.

Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter sender torsdag et brev til kommunaldirektør Jes Lunde og byrådet i Rebild, hvor de fortæller om deres medlemmers oplevelser i sagen. 

Ulla Astman om stressede sygeplejersker: - Det er meget alvorligt (28.02.2017)

Link til indslaget

Formanden for Region Nordjylland erkender, at sygeplejerskerne har nået deres maksimale ydeevne, og at de ikke kan løbe hurtigere på sygehusene end nu.

Af Kresten Mosbæk Gravesen @KrestenMosbaek

Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland var mandag ude med kraftig kritik af arbejdsmiljøet for de nordjyske sygeplejerske. 

Formand Jytte Vester fortalte om, hvordan sygeplejerskerne frygter for patienternes liv, fordi de skal løbe hurtigere og hurtigere på sygehusene - noget, som i sidste ende kan føre til fatale fejl.

Ulla Astman, formand i Region Nordjylland, erkender, at der skal gøres noget ved problemerne.  

- Der er presset, og vi kan ikke blive ved med at skrue på tempoknappen. Vi har nået det maksimale og skal finde andre måder at lave økonomisk styring af de danske sygehuse, siger Ulla Astman til TV2 Nord. 

- Det er en meget alvorlig henvendelse, som jeg selvfølgelig tager meget seriøst. Vi skal selvfølgelig ikke skabe usikkerhed hos vores patienter, om det nu er sikkert at blive behandlet. 

- Derudover skal vores personale selvfølgelig på arbejde med den tid, der skal til for at behandle patienterne korrekt, så man ikke lige pludselig står i en situation, hvor man laver en fejl, som kan have store konsekvenser, siger Ulla Astman. 

En analyse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at der fra 2012 til 2015 er sket en signifikant stigning i stressniveauet hos danske sygeplejersker. 

i 2012 følte 29 procent sig stressede, mens det tal i 2015 var oppe på 35 procent. 

- Foreløbigt tager vores ledelse en dialog med Dansk Sygeplejeråd for at afdække de alvorlige eksempler, der er lagt frem dem. De skal selvfølgelig tages meget alvorligt. Vi skal sikre, at der er et godt arbejdsmiljø, siger Ulla Astman. 

- Vi vil også gerne høre nogle bud fra Danske Sygeplejeråd, fordi vi kan lige trylle flere midler frem. Vi er bundet af den økonomiaftale fra 2017, slutter hun. 

Behandlingsgaranti presser sygehusene (14.09.2016)

Link til indslaget

Personale skal løbe stærkere

Budgetaftalen for 2017 garanterer patienterne behandling inden for 30 dage. Det bekymrer formanden for Dansk Sygeplejeråd.

Af Sofie Schou Jensen. 

Personalet på de nordjyske sygehuse skal nu løbe endnu stærkere. Budgetaftalen for 2017 garanterer nemlig, at patienterne – uanset hvad de fejler – skal behandles inden for 30 dage, men de nordjyske sygehus får ikke flere ressourcer til at realisere det. Det bekymrer formanden for Dansk Sygeplejeråd.

- Garantien på de 30 dage betyder, at flere behandlinger skal udføres hurtigere, i et sundhedsvæsen der i forvejen er hårdt presset. Når der ikke tilføres ekstra ressourcer til at indfri behandlingsgarantien, kan konsekvensen være, at kvaliteten bliver sænket for at nå at behandle alle patienter til tiden, eller en del af de i forvejen sparsomme penge flyttes fra det offentlige sygehusvæsen til private hospitaler, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Jytte Wester.

Når der ikke tilføres ekstra ressourcer til at indfri behandlingsgarantien, kan konsekvensen være, at kvaliteten bliver sænket for at nå at behandle alle patienter til tiden.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Jytte Wester.

Sundhedsområdet får tilført 125 millioner kroner mere end sidste år, men skal stadig finde næsten 100 millioner kroner. Regionsrådsformand Ulla Astman har lovet, at sygehusene ikke skal frygte fyringer i år, men de skal derimod omprioriterer og løbe stærkere.

- De helt overordnede prioriteter er hurtigere udredning og behandling af de nordjyske borgere, og selvom budgettet ikke er så stramt som sidste år, så er der ikke økonomisk råderum til at sætte mange nye skibe i søen, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd er glad for at patienterne sikres et hurtigt svar, men frygter for garantien af behandlingen. 

-Jeg synes, det er positivt, at den nye lov, giver patienterne mulighed for hurtigere at få svar på, hvad de fejler. Dog er jeg kritisk over for den ensartede garanti, uden der skeles til, hvor alvorlig sygdommen er. I stedet for en forbedring, kan det i værste fald have den modsatte effekt, da der ikke er mulighed for en faglig prioritering af de patienter, der har størst behov for behandling, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Jytte Wester.

Kredsformanden frygter også, at den tunge post på budgetaftalen vil skabe mere ulighed i sundheden, da penge der bør gå til kompliceret behandlinger, eksempelvis vil gå til hurtige knæ- og hofteoperationer, som ifølge formanden kan gå i sig selv, hvis man med fordel venter.

Behandlingsgarantien træder i kraft på sygehusene den 1. oktober. 

Nordjyske efterlønnere knokler løs (04.05.2016)

Fra TV2 Nord

Vi er vilde med at gå på arbejde - også når vi er gået på efterløn. Det viser tal fra fagforeninger og A-kasser.

Irma Lyngberg er anæstesisygeplejerske, 63 år og på efterløn. Hun kunne have trukket sig helt tilbage for flere år siden, men alligevel har hun valgt at arbejde ved siden af efterlønnen.

- Jeg er ikke brændt ud endnu. Jeg føler, at jeg stadigvæk kan give noget til mit arbejde. Og jeg vil gerne have kolleger, siger Irma Lyngberg.

Ifølge tal fra Danske Sundhedsorganisationers A-kasse arbejder hver fjerde nordjyske sygeplejerske ved siden af efterlønnen.  Det tal overrasker ikke Jytte Wester, formand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland.

- Det viser, at vores medlemmer er meget dedikerede til deres job. Det er en stor og svær beslutning helt at forlade arbejdsmarkedet, og så er det genialt, at man kan kombinere efterløn og arbejde, siger Jytte Wester.

Fagforeningen 3F oplyser til TV2 Nord, at hver femte håndværker i et eller andet omfang arbejder ved siden af efterlønnen. Tallene gælder også i Nordjylland.

- Det viser klart, at folk selv kan finde ud af at blive på arbejdsmarkedet, uden at politikerne behøver at blande sig, siger Reidar Kogstad, formand for 3F Byg i Aalborg.

En efterlønner må gerne tage arbejde, men der modregnes i den udbetalte efterløn. Alligevel vælger flere og flere den løsning. Det forudså Per H. Jensen, professor og efterlønsekspert på Aalborg Universitet, da han for flere år siden begyndte at forske i adfærden omkring efterløn.

- Jeg er slet ikke overrasket. Det er ikke økonomiske incitamenter, der afgør, om folk arbejder eller ikke arbejder. Mange af de reformer, der blev lavet på arbejdsmarkedet, har lidt været et slag i luften og har kun understøttet de tendenser, der var i forvejen. Det ser vi jo nu, siger Per H. Jensen. 

Regionsformand forsvarer besparelser (21.09.2015)

Sygeplejersker presset på tid (08.12.2015)