PRESSE: Udsnit af nyheder og læserbreve i Nordjyske

Læserbrevene er gengivet i den ordlyd de er fremsendt.

Arkiv fra Nordjyske

Ligestilling er et politisk ansvar (22.03.2021)

1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund havde mandag den 22. marts 2021 følgende debatindlæg i Nordjyske:

Kan man som ligestillingsminister tillade sig at lægge ansvaret for den manglende ligestilling fra sig? Kan man være bekendt at sige, at uligeløn skal løses under overenskomstforhandlingerne, selv om det er dokumenteret, at det ikke er muligt?

Nej.

Det er imidlertid, hvad vores ligestillingsminister – og mange af hans kolleger på Christiansborg – forsøger.

Men vi sygeplejersker vil ikke acceptere, at vi bliver lønnet på baggrund af vores køn frem for uddannelse og ansvar. Og ligestillingsministeren skal ikke vaske hænder, når ansvaret er hans og kun kan løses af Folketinget.

Politikerne vedtog selv et lønhierarki i 1969, som placerede de kvindedominerede fag nederst på lønstigen. Alligevel vil flertallet af politikerne ikke rette op på den uret, vi som fag og samfund stadig lider under i dag.

Institut for Menneskerettigheder udgav så sent som i december en rapport, som dokumenterer, at det ikke er muligt at gøre op med den uligeløn, som lønhierarkiet i Tjenestemandsreformen stadig forvolder 52 år efter vedtagelsen – medmindre politikerne tager affære.

Derfor er det ikke i orden, at vores ligestillingsminister bruger overenskomstforhandlingerne og Den Danske Model som undskyldning for ikke at ville tage det ansvar, som er hans. Det gjorde han bl.a. på et samråd om netop manglende ligeløn mellem kønnene, som Pernille Skipper (Ø) forrige uge havde indkaldt ham til.

Vi er i år 2021. Vores politikere skal gøre op med forældet 1969-politik og tankegangen om, at det skal lønnes lavere, når sygeplejersker redder liv af den eneste grund, at de fleste sygeplejersker er kvinder.

Manglende ligeløn er ikke kun et problem for sygeplejersker. Det er et samfundsproblem og en trussel for vores velfærd, når manglen på sygeplejersker vokser, og det bliver sværere at holde på dem, der er – bl.a. fordi lønnen ikke står mål med uddannelse og ansvar.

Ligestillingsministeren og hans kolleger skal stoppe med at acceptere, at der i 2021 stadig aflønnes på baggrund af køn frem for uddannelse og ansvar. De skal gøre op med politikervedtaget uligeløn og ikke forsøge at spise os af med, at vi selv skal løse problemet under overenskomstforhandlingerne, når de godt ved, det ikke er muligt. Ligestilling er et politisk ansvar.

Ulige lønsystem fra 1969 er for længst forældet (08.03.2021)

Kredsformand Jytte Wester fik i anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag bragt følgende debatindlæg i Nordjyske:

Neil Armstrong tog det første skridt på månen i 1969. Limfjordstunnellen mellem Aalborg og Nørresundby blev åbnet for trafik. Og prins Joachim blev født.

Men 1969 var også året, hvor vores folketingspolitikere vedtog et nyt lønsystem, som ikke alene medførte uligeløn dengang, men som fastholder den her i 2021. Navnet er tjenestemandsreformen. Lad dig ikke narre af det lidt tørre navn – dens uretfærdighed bør hidse os alle op den dag i dag.

Med tjenestemandsreformen vedtog politikerne et lønhierarki, som bevidst placerede de offentlige erhverv, som havde flest kvinder ansat, lavere end de erhverv, som havde flest mænd. Tankegangen dengang var, at det var mænd, som tjente den rigtige løn, mens kvinders indtægt kun var et supplement.

Jeg håber, vi alle kan blive enige om, at den tankegang for længst er forældet. Men hvorfor mener folketinget anno 2021 ikke, at tjenestemandsreformen er det? Vi lider nemlig stadig under den i dag. Det vender jeg tilbage til.

Nogle tror, at vi under overenskomstforhandlingerne kan løse ligelønsproblemet. Her er jeg nødt til at slå fast: Hvis vi kunne det, så haltede sygeplejerskerne, pædagogerne og SOSU’erne ikke så langt bagefter lønmæssigt, som de uretfærdigvis stadig gør. Så var der her i 2021 slet ikke brug for at diskutere løn på Kvindernes Internationale Kampdag. Børn i dag ville slet ikke kende ordet ’ligeløn’.

Men uligelønnen kan desværre ikke løses af den danske model og overenskomstforhandlinger. Her får de forskellige fagforeninger groft sagt en lige stor bid af kagen. Hvis f.eks. sygeplejerskerne skal have en væsentlig større del af pengene for at rette op på uligelønnen, skal de traditionelle mandsdominerede fag af egen fri vilje afgive en del af deres løn.

Det er faktisk sket både i 2018 og igen lige nu med OK21, hvor der i overenskomstforhandlingerne er afsat ekstra penge til en lavt- og ligelønspulje. Men desværre er puljen så lille, at den mest er symbolsk. Den løser ikke uligelønsproblemet.

I stedet er vores folketingspolitikere nødt til at gøre noget, hvis der skal rettes op på den manglende ligeløn i Danmark. Her tænker jeg ikke på flere rosende ord om, hvor fantastiske og uundværlige vi sygeplejersker er (også) her under coronapandemien. Nej, politikerne er nødt til at afsætte de penge, der skal bruges for at rette op på skævhederne.

Da Folketinget i 1969 vedtog tjenestemandsreformen, blåstemplede man, at mennesker, der redder dit liv, passer på dine børn eller plejer dine gamle familiemedlemmer skal have mindre i løn af den simple årsag, at der er flest kvinder i pågældende erhverv.

52 år med politikerbesluttet uligeløn må være nok. Politikerne har selv vedtaget tjenestemandsreformen – derfor er det også deres ansvar at rette op på den uret, den stadig medfører.

Som noget af det sidste i 2020 udgav Institut for Menneskerettigheder rapporten ’Kvindefag i historisk skruetvinge’. Den dokumenterer bl.a., at det urimelige lønhierarki er meget svært at bryde med: Der er 90 procent sammenhæng mellem indplaceringen på lønskalaen tilbage i 1969 og i dag.

Instituttet for Menneskerettigheder anbefaler, at:

  • Regeringen tager initiativ til en statslig evaluering af Tjenestemandsreformen af 1969, der blandt andet indeholder en undersøgelse af reformens specifikke betydning for lønforskellen mellem kvinde- og mandsdominerede fag.
  • Regeringen i samarbejde med arbejdsmarkedets parter tager initiativ til en langsigtet plan for, hvordan der kan sikres en udligning af lønefterslæbet mellem de traditionelle kvinde- og mandsdominerede fag i den offentlige sektor.

De anbefalinger er Dansk Sygeplejeråd helt enig i. Derfor må vi nu – med 52 års forsinkelse – få politikerne til at indføre reel ligestilling i Danmark.

God 8. marts til os alle.

Camilla i opgør mod ledelsen (06.03.2021)

Nordjyske skrev om de ændrede ansættelsesprincipper på Aalborg Universitetshospital, hvor ledelsen havde meldt ud, at bl.a. sygeplejersker fra 1. oktober skulle ansættes på en afdeling i stedet for et afsnit.

Mange sygeplejersker var bekymrede for risikoen for at blive flyttet rundt mellem forskellige afsnit og få ændret arbejdstider. DSR har helt fra begyndelsen været inde i sagen og argumenteret imod ledelsens beslutning.

Kredsformand Jytte Wester blev interviewet af avisen og udtalte bl.a.:

- Vi har problematiseret, at sygehuset ændrer næsten alle sygeplejerskernes ansættelsesforhold uden konkret hensyntagen til, hvad det betyder for faglighed, patientforløbet og de ansattes vilkår.

(Efterfølgende er de udmelde ændringer sat på pause.)

Ekstra mange sygeplejersker har sagt op i år (24.12.2020)

Juleaftensdag bragte Nordjyske Stiftstidende en artikel om, at ekstra arbejde på grund af corona og manglende tid til at udføre arbejdet ordentligt skubber sygeplejersker ud i jobskifte.

Kredsformand Jytte Wester blev interviewet og fortalte, at der har været flere opsigelser i 2020 end vanligt. Hun pointerede bl.a., at arbejdsgiverne i højere grad skal lytte til sygeplejerskerne, hvis vi ikke skal miste flere sygeplejersker i en tid, hvor der ellers er afsat penge på finansloven til at ansætte tusind ekstra sygeplejersker til sygehusene:

  • Det risikerer man at sætte over styr allerede inden, der i 2021 er kommet flere ansatte, da andre sygeplejersker stopper i faget og skifter til noget andet. Lige nu skal der mere fokus på at fastholde de sygeplejersker, der er og sørge for, at der er arbejdsforhold, som de gerne vil arbejde under, og der er tid til den pleje, de skal levere.

Centralisering vil skabe utryghed og ulighed (04.12.2020)

1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund har sammen med Jesper Hejlman Hermansen, sektoransvarlig i FOA Nordjylland skrevet et læserbrev, der er  bragt i Nordjyske Stiftstidende den 4. december:

Det er frygteligt for de familier, hvor et barn bliver alvorligt sygt. De skal ikke belastes yderligere, sådan som Sundhedsstyrelsen har foreslået ved at samle landets kræftafdelinger for børn og unge i København. Ros for at beslutningen netop er blevet udskudt, men idéen bør helt droppes.

I stedet for at blive indlagt i Aalborg, ville nordjyske børn blive sendt til Rigshospitalet. Hvad skal familien gøre? Splitte op, så mor eller far må sige deres job op og flytte med det syge barn, mens den anden bliver i Nordjylland med eventuelle søskende? Lade det syge barn være alene en del af tiden?

Det er uholdbart, urimeligt og vil ramme alle familier hårdt – og nogle hårdere end andre. Hvad skal den enlige forælder med flere børn gøre? Hvad skal den familie, som ikke har råd til at rejse frem og tilbage til København gøre? Det vil kort sagt være med til at øge uligheden i sundhed.

Hvis behandlingstilbuddene ikke var gode nok i Jylland og på Fyn, skulle der selvfølgelig gøres noget. Men det er ikke tilfældet. Sundhedsstyrelsen har ingen faglige belæg for at flytte behandlingen til Rigshospitalet. Personalet på Aalborg Universitetshospital gør et fantastisk arbejde for de indlagte børn og deres familier. Selvfølgelig skal børn med kræft have den bedste behandling, men de skal også have den bedste omsorg og den tryghed, det giver at være omgivet af familie og venner.

Når et barn bliver alvorligt sygt, er det hele familien, der bliver ramt og skal tages hånd om. De raske søskende, der ofte føler sig oversete, mor og far, som er angste og pressede. De skal ikke splittes ad eller have flere bekymringer, end de har i forvejen.

Drop centraliseringen, og bevar de lokale behandlingsmuligheder til gavn for børnene og deres familier.

Samarbejd, så vi kan følge med (26.11.2020)

1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund havde den 26. november debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende:

Restriktionerne i forhold til corona blev forlænget sidste uge, og tak for det. Ikke fordi jeg nyder at gå med mundbind, ikke vil være sammen med venner og familie, ikke vil ud at rejse, ikke savner en almindelig hverdag – men fordi det stadig er nødvendigt.

Coronakrisen er større end partipolitiske uenigheder, og der er mere end nogensinde brug for, at vores folkevalgte viser sig som ledere og samarbejder om at få Danmark trygt gennem krisen. Vores sundhedsvæsen kan ikke holde til, at de ikke gør.

Det kan godt være, at nogen fejlagtig tror, at der har været fredeligt og roligt på de danske sygehuse. Vi klarede første bølge i foråret, og har ikke set de samme skrækbilleder med lastbiler fulde af døde, som andre lande har haft. I Danmark har ingen skulle vælge mellem, hvilken patient der skulle få den sidste respiratorplads. Heldigvis.

Det kan også være, at nogen tror, at der er masser af plads på sygehusene. Men når kapaciteten på sygehusene omtales som god, er det fordi, der fokuseres på sengepladser, respiratorer, værnemidler osv. Men hvis der ikke er f.eks. sygeplejersker til at betjene respiratorerne, pleje og behandle patienterne i sengene eller tage imod de syge og deres pårørende, så er kapaciteten i virkeligheden ikke god.

Allerede inden corona havde vi et presset sundhedsvæsen. Der var i forvejen for få ansatte til de mange patienter og opgaver. Med corona er der både kommet flere patienter og flere nye opgaver, og dermed har pandemien kun forstærket et allerede eksisterende problem.

De nordjyske sygehuse er ingen undtagelse. Der har været og er stadig så travlt, at flere sygeplejersker er blevet syge og flere har sagt op. F.eks. har Aalborg Universitetshospital på mange afsnit haft næsten konstant overbelægning siden sommerferien. 

Kort sagt hænger vores sundhedsvæsen knap nok sammen med de nuværende smittetal. Derfor vil det være katastrofalt, hvis de nødvendige restriktioner ikke fastholdes en tid endnu, indtil smitten er under kontrol.

Vi må ikke glemme, at sundhedsvæsenet også skal være der for alle andre patienter. Dem der allerede er syge, og dem der bliver syge eller kommer galt afsted. Men jo mere pres, der kommer på sundhedsvæsenet, jo flere af de normale behandlinger, undersøgelser og operationer vil blive udskudt. Det er utrygt for alle, for det kan ramme alle.

Når en verdensomspændende pandemi truer, bør der ikke være blå og røde meninger. Her bør alle være ansvarlige og lytte til eksperterne og fagfolkene.

Jeg håber, at restriktionerne fastholdes så længe, der er behov for det, så sundhedsvæsnet kan følge med. Vi skal ikke ud i at måtte prioritere, hvilke patienter, der kan få hjælp pga. mangel på plads og personale. Når Danmark åbner mere op igen, skal det være, fordi fagfolkene anbefaler det – ikke fordi politikerne ikke kan blive enige. Nu er det tid til at samarbejde.

Vi vil ikke skrante hele pensionsalderen (11.10.2020)

Kredsformand Jytte Wester havde den 11. oktober følgende debatindlæg i Nordjyske:

Debatten om pensionsalderen vedrører os alle. Det handler ikke kun om Arne, men om at skabe rammer og muligheder for en værdig alderdom for alle på arbejdsmarkedet. Alle ret til at have et ordentligt liv – også efter arbejdslivet.

Vi lever længere. I alle fald i gennemsnit. Og selvfølgelig giver det udfordringer for statskassen. Det vil vi gerne være med til at finde løsninger på. Men løsningen kan ikke være, at man bare pr. automatik beder alle almindelige lønmodtagere om at knokle mere og længere.

For vi kan ikke bare alle sammen arbejde længere. Jeg hørte forleden en professor her fra Aalborg forklare, at selv om vi lever i flere år, så får vi ikke nødvendigvis flere gode leveår. Den længere levealder skyldes medicin, operationer – og selvfølgelig også dygtige sygeplejersker og andet sundhedspersonale.

Professoren kaldte de sidste år af livet for vores skranteperiode. Så den længere levealder betyder bare, at vores skranteperiode bliver længere. Vi kan ikke springe rundt på stilladserne eller tumle med tunge patienter. Vi kan ikke blive ved med at holde til nattevagter og hårde samtaler med patienter og pårørende. For de fleste af os skranter, når vi kommer op i alderen.

Det er hårdt at være på arbejdsmarkedet. Det er politikerne måske til dels ved at indse ved at ville lave pension til Arne og andre, der har været på arbejdsmarkedet i over 40 år.

Problemet er bare, at de samtidig er ved at forhøje den generelle pensionsalder. I løbet af efteråret vil flertallet bag det såkaldte Velfærdsforlig fra 2006 forhøje den til 69 – om fem år får den yderligere et hak opad, til vi ender på 74 et halvt år i 2050. Og så skal Arne også være der længere – helt op omkring 50 år på arbejdsmarkedet.

Mange får slet ikke mulighed for at få del i ”Arne-pensionen”. Faggrupper, der har gået bare få år i skole i løbet af deres uddannelse, kommer ikke i betragtning til den nye pension. For vores uddannelse tæller ikke med.

Jeg kan godt forstå, at Arnes yngre kolleger ikke kan arbejde på bryggeriet, til de er 74. Det er simpelthen for hårdt for kroppen. Men det er ikke kun tunge løft, der slider os ned. Mange sygeplejersker sidder ikke ned i løbet af en hel arbejdsdag. Mange arbejder i skiftehold – det giver dårlig søvn og større risiko for en række sygdomme som kræft og problemer med hjerte og kredsløb.

Vi har også en del psykiske belastninger. Det er skønt at være sygeplejerske, når behandlingen går godt, og vi kan hjælpe vores patienter og borgere videre med deres liv. Men det er hårdt og nedslidende alle de gange, hvor vi må give patienter og pårørende triste beskeder om fortsatte lidelser og død.

Mange andre faggrupper kan også nikke genkendende til psykiske belastninger i deres arbejde – uanset om det er social- og sundhedspersonale, pædagoger, socialrådgivere, politibetjente eller lærere. Og i øvrigt mange andre.

Alligevel bliver de psykiske belastninger dårlig nok nævnt, når politikerne diskuterer pension. Selv om tallet for sygemeldinger og førtidspensioner på grund af stress, PTSD og lignende desværre kun går én vej – opad.

Det er ikke rimeligt, at vi skal slides ned, inden vi kan gå pension. Det er ikke rimeligt, at den sidste arbejdsevne klemmes ud af os, inden vi har lov til at nyde livet, ægtefællen, børnene, børnebørnene og vennerne.

Vi vil ikke først kunne gå fra, når vi skranter så meget, at vi kun kan ligge på sofaen og se TV2 Charlie.

Så nu siger vi stop! Vi siger stop ved 68 år. Det er i forvejen en høj pensionsalder, hvis man kigger på andre lande. Velfærdsforliget fra 2006 skal laves om, så det reelt kommer til at handle om velfærd. Der skal findes andre løsninger, end at skrantende lønmodtagere skal tvinges til at arbejde, til de er døden nær.

Vi vil ikke skrante – vi vil leve en værdig alderdom.

Beredskab er mere end håndsprit (30.06.2020)

Kredsformandskabet, Jytte Wester, Christina Winday Hay Lund og Helle Kjærager Kanstrup, havde følgende læserbrev i Nordjyske Stiftstidende tirsdag den 30. juni:

Hvis Corona blusser op igen, som vi netop har set det gøre i Hjørring Kommune, har vi denne gang mundbind og håndsprit på lager. Men hvad med de ansatte, der skal redde dit liv, hvis du ender på sygehuset?

Der kommer ikke en frisk sending sygeplejersker, når de allerede ansatte er brugt op – vi har kun dem, vi har. Så dem skal vi passe på.

Lad os bruge den tid, vi har nu – inden en potentiel coronabølge to – på også at gøre den menneskelige del af beredskabet klar. De kan ikke redde liv, hvis de knap nok kan hænge sammen selv.

Den første akutte fase, hvor rigtig mange sygeplejersker blev presset i en sådan grad, at de stadig snapper efter vejret, er overstået. Nu er vi inde i en ny fase – heldigvis – og sygeplejerskerne er nødt til at få normale og stabile arbejdsrammer igen. Det er ligesom, når du har brug for at komme op til overfladen efter luft efter et langt dyk.

Det har været voldsomt at arbejde med faren for selv at blive smittet og give smitten videre til sin familie derhjemme. Der har været skiftende udmeldinger om brugen af værnemidler. Vagtplanerne er blevet ændret gang på gang, så det har været svært at få familielivet til at hænge sammen. På pandemiafsnittene har medarbejderne været iført varme beskyttelsesdragter i mange timer i streg med sved og hovedpine som en fast del af arbejdsdagen.

Kort sagt: Det har været voldsomme arbejdsbetingelser både fysisk og psykisk – især pga. uvisheden: Hvor længe skal jeg arbejde på den her måde? Hvornår kan jeg få mine kendte arbejdsopgaver, rutiner og kolleger tilbage? Hvornår kan jeg med sikkerhed love mine børn, at vi kan være sammen?

Resultatet er, at flere sygeplejersker er gået ned med stress, nogle har sagt op og flere får stadig psykologhjælp.

F.eks. er ledelsen på Aalborg Universitetshospital i gang med at oprette et beredskab for at være klar, hvis bølge to kommer, men kan ikke fortælle sine medarbejdere, hvilke vilkår eller rammer de kommer til at arbejde under, hvis de melder sig. Når sygeplejerskerne ikke ved, hvad de siger ja til, er der selvfølgelig ingen, der tør melde sig.

Desværre oplever en stor gruppe sygeplejersker nu, at de bliver tvunget til at blive en del af beredskabet. Det er simpelthen ikke i orden. Flere af de udpegede sygeplejersker er stadig påvirkede af det voldsomme pres, de var udsat for under første beredskab. De kan ikke holde til mere.

Det skal være frivilligt, om man kan indgå i et beredskab igen. Sygehusledelsen er nødt til at tale med deres medarbejdere om, hvad der skal til, for at de igen kan holde til at blive en del af et beredskab. Frivillighed og dialog er vejen frem.

Ledelsen er nødt til at passe bedre på deres medarbejdere – ellers er vi dårligere stillet, hvis corona for alvor får fat igen, selv om vi burde være bedre forberedte.

Tiden skal ikke bruges på at køre medarbejderne flade med ekstra arbejdsopgaver eller nye omstruktureringer, som de bliver lige nu på intensivafdelingerne. Brug i stedet tiden på at sørge for ordentlige arbejdsvilkår for de medarbejdere, der allerede er, og på at sikre, at der er tilstrækkeligt med sygeplejersker til at kunne tage forsvarligt vare på de mange patienter.

Der er ikke bare håndsprit og mundbind, der er brug for i et beredskab.

Sygeplejerskernes år (12.05.2020)

I anledningen af Florence Nightingales 200 års fødselsdag, havde kredsformand Jytte Wester følgende læserbrev i avisen:

Det er skæbnens ironi, at 2020 er blevet udråbt som sygeplejerskernes og jordemødrenes år af sundhedsorganisationen WHO. Nogen kunne måske foranlediges til at tro, at det har noget med corona at gøre, men nej. I år er det sygeplejerskernes år, fordi Florence Nightingale ville være fyldt 200 år netop i dag, den 12. maj 2020.

Hvorfor er hun stadig relevant at fejre i dag? Det er hun, fordi hun bl.a. grundlagde den moderne sygepleje i den vestlige verden. Florence Nightingale var f.eks. med til at udbrede kendskabet til, at der er en sammenhæng mellem hygiejne og overlevelse. Det er særligt aktuelt i denne tid, hvor vi vasker og spritter hænder i stor stil for ikke at blive syge eller smitte hinanden med Covid-19.

Florence Nightingale dokumenterede også, at dødeligheden var højere blandt sygeplejersker end kvinder generelt i 1858 og fastslog, at hospitalerne var nødt til at beskytte deres medarbejdere bedre. Det er skræmmende nok igen blevet nødvendigt at pointere. Mens de fleste danskere trygt har kunnet forskanse sig hjemme mod coronavirusset, har sygeplejerskerne og deres kolleger været ude og hjulpet patienter og borgere uden altid at kunne være beskyttede med masker og vesirer.

WHO har ikke kun udråbt 2020 til at være sygeplejerskernes år for at fejre Florence Nightingale. De har brugt det som anledning til at sætte fokus på værdien af sygepleje og det faktum, at det betaler sig at investere i sygeplejersker. Forskning viser bl.a., at flere patienter overlever og får et bedre forløb med færre infektioner og genindlæggelser, hvis antallet af sygeplejersker passer sammen med antallet af patienter.

Derfor vil jeg også bruge dagen i dag som anledning til at sige: Investér i sygeplejerskerne, og pas godt på dem, vi allerede har. Sørg for, at de har sikre arbejdsforhold, at antallet af sygeplejersker passer sammen med antallet og sværhedsgraden af opgaverne, og at de får en ordentlig løn for det livsvigtige arbejde, de udfører for os alle.

Kamp for ligeløn (08.03.2020)

I anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag havde kredsformand Jytte Wester følgende læserbrev i avisen:

Politikerne har bestemt, at sygeplejerskers løn skal være lavere, fordi de fleste af os er kvinder.

Det lyder næsten for grotesk til at være sandt, men det er det desværre.

Problemet skyldes Tjenestemandsreformen fra 1969. Her besluttede politikerne, at de kvindedominerede fag skulle indplaceres på et lavere løntrin end de mandsdominerede fag. Begrundelsen var, at kvindernes indkomst skulle betragtes som en biindtægt – et supplement – mens manden var familiens hovedforsørger, der tjente den rigtige løn.

Den tankegang, kan vi forhåbentlig alle blive enige om, er håbløst forældet i dag. Men hvis det skal ændres, er politikerne på Christiansborg nødt til at skride ind og løse det problem, de selv har været med til at skabe.

Derfor vil jeg benytte i dag – Kvindernes Internationale Kampdag – til at slå et slag for ligeløn.

Tal med medarbejderne (17.01.2020)

Efter initiativ fra 1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund gik de forskellige faggrupper på de nordjyske sygehuse sammen om følgende debatindlæg, som blev bragt i Nordjyske Stiftstidende:

Hvad gør du, hvis du har brug for et råd eller viden, som ligger uden for dit eget område? De fleste vil nok sige: Spørger dem, der kender noget til det og har forstand på det.

Hvis man vil have et velfungerende sundhedsvæsen i Nordjylland, er det derfor oplagt at spørge og lytte til dem, der arbejder på og kender de nordjyske sygehuse. Det er læger, jordemødre, portører, lægesekretærer, sygeplejersker, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, diætister, socialrådgivere, ergoterapeuter, radiografer, rengøringspersonale, psykologer og mange flere – tilsammen ER vi sundhedsvæsenet.

Flere ansatte og organisationer udtrykte i slutningen af 2019 store bekymringer over Regionsrådets beslutning om store besparelser, der medfører færre ansatte på regionens sygehuse. Færre til at løse det stigende antal opgaver, der i forvejen er for få til at løse i dag. Færre til at give den kvalitet og patientsikkerhed, som patienterne har krav på. Aktuelt er der overbelægning på sygehusene – og nu skal flere sengepladser spares væk. Det betyder, at der hverken er sengeplads eller personale til alle, der skal indlægges.

Vi vil derfor gerne igen søge den dialog, som skal sikre det bedste nordjyske sundhedsvæsen.

Regionsrådets politikere siger, at de er blevet garanteret af hospitalsledelserne, at besparelserne ikke vil gå ud over patientsikkerheden. Så sikre er vi dog ikke. Besparelser har konsekvenser, hvilket flere har advaret om:

- Psykologerne er bekymrede for, at der fremover kun vil være to psykologer tilbage til alle børneafdelinger i Nordjylland. Hvordan skal de kunne hjælpe, når familier har det allersværest, f.eks. når et barn får en alvorlig sygdom eller dør?

- Læger i uddannelsesstillinger i anæstesi og intensiv medicin er bekymrede for, at der er fyret speciallæger, som ellers skal medvirke til uddannelse af fremtidige kollegaer. I forvejen har Aalborg Universitetshospital allerede det laveste antal speciallæger i forhold til læger i hoveduddannelsesstillinger i hele landet.

- Tillidsrepræsentanter for sygeplejersker og radiografer på alle regionens sygehuse er bekymrede for endnu engang at skulle sige farvel til kompetente kollegaer fra afdelinger, når det i forvejen alt for høje arbejdspres flere steder får sygeplejersker til at søge væk.

Bekymringerne er ikke kun forbeholdt dem, som har skrevet breve til politikerne. Det er bekymringer, der deles bredt af de ansatte. Vi er bekymrede for udviklingen på de nordjyske sygehuse, for faglighed, for patientsikkerhed og for arbejdsglæden.

Det er ikke kun som medarbejdere, men også som borgere, at velfungerende sygehuse er i vores interesse. Vi er også selv brugere af sundhedsvæsenet – ligesom vores børn, forældre og venner er det. Og når vi går på arbejde, er det altid med et ønske om at gøre det bedst muligt for patienterne.

Politikerne og ledelsen har mange flotte visioner for fremtidens sundhedsvæsen, men med den nuværende handling, bliver det kun herved.

Tal med jeres ansatte, og stol på os. Vi ønsker også et sundt og sikkert sundhedsvæsen med kvalificerede medarbejdere, og vi vil gerne indgå i en dialog om, hvordan vi bedst får det.

 

På vegne af

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland, Christina Windau Hay Lund

Yngre Læger i Region Nordjylland, Ole Møller Hansen

Det regionale overlægeråd i Region Nordjylland, Helle Laugesen

FOA Nordjylland, Kristian Gaardsøe

HK Kommunal Nordjylland, Katharina Hauge Antonsen

Jordemoderforeningen i Nordjylland, Line Hundebøl Nielsen

Danske Bioanalytikere Nordjylland, Merete Kjeldgaard

Kost- og Ernæringsforbundet Nordjylland, Marian Aagaard

Danske Fysioterapeuter Region Nordjylland, Gitte Nørgaard

Dansk Psykolog Forening, Region Nordjylland, TR Gry Jungberg Møller Madsen

Dansk Socialrådgiverforening Region Nord, Trine Quist

3F Aalborg, Lene Krabbe Dahl

Ergoterapeutforeningen Region Midt-Nord, Lisbeth Krabbe Nielsen

Radiograf Rådet Region Nordjylland, Susanne Kornbeck Thomsen

Socialpædagogerne Nordjylland, Peter Kristensen

Hospitaler skal ansætte 100 nye sygeplejersker (14.01.2020)

Regeringen har i finansloven afsat penge til 1000 ekstra sygeplejersker på landsplan. I Nordjyllands kommer det til at betyde, at der bliver ansat 80 ekstra på Aalborg Universitetshospital og 20 ekstra på Regionshospital Nordjylland. De ekstra sygeplejersker skal bl.a. findes ved, at alle skal have ret til at arbejde fuld tid.

Kredsformand Jytte Wester opfordrer hospitalsledelserne til at styrke arbejdsmiljøet, hvis de vil have flere sygeplejersker til at gå op i tid:

-Det kan ikke passe, at vi har et arbejdsmarked for sygeplejersker, som er så dårligt, at man ikke kan holde til at arbejde på fuld tid. Der er nogen, som vælger deltid, fordi presset er så stort, og det er en ledelsesopgave at gøre noget ved det pres, så det ikke er så hårdt, siger Jytte Wester til avisen.

 

Glæden var kort - stemningen er nu vendt på lille sygehus (07.12.2019)

Nordjyske Stiftstidende skrev om, at der efter planen skulle nedlægges sengepladser og flyttes rundt på operationer på sygehuset i Farsø som konsekvens af regionens budget for 2020.

I samme artikel fortalte avisen om det åbne brev, som kredsformand Jytte Wester og de to kredsnæstformænd Christina Windau Hay Lund og Helle Kjærager Kanstrup sendte til politikerne i regionsrådet, hvor de pointerede det kortsigtede i at spare og nedlægge stillinger, når der er penge på vej fra finansloven til at ansætte ekstra sygeplejersker.

- Bare fra tredje kvartal 2018 til andet kvartal i år er der i Nordjylland blevet 114 færre fuldtidsansatte sygeplejersker. Et fald, der er mere end dobbelt så stort som landsgennemsnittet, påpeger Jytte Wester.

 

Syge uden sygeplejersker (02.09.2019)

Kredsnæstformændene Christina Windau Hay Lund og Helle Kjærager Kanstrup fik bragt læserbrevet ’Syge uden sygeplejersker’ i Nordjyske Stiftstidende den 2. september 2019:

Forestil dig sygehusafdelinger uden sygeplejersker. Prøv også at forestille dig, at du i nogle kommuner ikke kan få hjælp af en hjemmesygeplejerske, selv om du burde få det.

Det er et dystert fremtidsscenarie, som vi desværre har kurs mod med åbne øjne her i Nordjylland. Så hvorfor gør vi ikke alt for at ændre kursen?

Når der i dag begynder 4.034 studerende på deres nye studie til sygeplejerske, er det 264 flere end sidste år. På landsplan altså. For i Nordjylland er der optaget lige præcis 0 flere på studiet end sidste år. Det er et kæmpe problem, for ligesom resten af landet står Nordjylland over for en stigende mangel på sygeplejersker.

Manglen er allerede nu til at tage at føle på flere steder. Sygehuset i Thisted var sidste år nødt til at lukke sengepladser, fordi de ikke kunne skaffe sygeplejersker nok. Psykiatrien i Nordjylland må flere steder genopslå sygeplejerskestillinger, fordi de ingen ansøgere får. Kommunerne mærker også manglen og får flere steder markant færre ansøgere til ledige stillinger. Og de nyuddannede når knap nok at få eksamensbeviset i hånden, før de bliver ansat.

Regionsrådet fik i 2009 lavet en analyse af behovet for velfærdsuddannede i fremtiden for at kunne være på forkant. Den viste en klart stigende mangel på nordjyske sygeplejersker. Analysen påpegede, at noget af det, der kunne være med til at reducere manglen, var, at tilgangen til sygeplejestudiet blev øget væsentligt.

 

Ganske vist er der optaget 21 ekstra studerende i Nordjylland de seneste to år, men det rækker på ingen måde, når Beskæftigelsesministeriets nyeste tal viser, at der allerede i dag er 1.030 ubesatte sygeplejerskestillinger – heraf 110 i vores region.

Så hvorfor begynder der i dag det samme antal sygeplejestuderende i Nordjylland som sidste år?

 

Der var ellers lagt en plan fra regionens side for et øget optag her i landsdelen, men kommunerne vurderede, at det var nødvendigt først at få udarbejdet en opdateret undersøgelse af det fremtidige behov for sygeplejersker. Men svømmer vi efterhånden ikke i undersøgelser, der alle netop viser, at vi mangler sygeplejersker?

Da ca. 40% af de sygeplejerskestuderendes uddannelse foregår i praktik ude på de regionale og kommunale arbejdspladser, kan uddannelsesinstitutionerne ikke bare egenhændigt tage flere studerende ind. Politikerne i regionen og kommunerne er nødt til at prioritere at skabe flere praktikpladser og få flere kliniske vejledere, som er de sygeplejersker, der vejleder de studerende.

Det er klart, vi ikke bare kan øge antallet af studerende uden samtidig at prioritere flere penge til praktik- og uddannelsesstederne. Men det er en nødvendig prioritering. Ellers fortsætter kursen mod en fremtid, hvor der ikke nødvendigvis er sygeplejersker til at hjælpe de syge.

Stop forskelsbehandlingen (27.05.2019)

Kredsformand Jytte Westers læserbrev er bragt i Nordjyske Stiftstidende den 27. maj 2019:

”Psykisk syge fortjener ikke den samme behandling som fysisk syge”. Det får man næppe nogen politiker til at sige (især ikke under en valgkamp), men deres handlinger viser desværre den holdning.

Det er kendt viden:

  • At psykisk syge i gennemsnit lever 15-20 år kortere end folk uden psykisk sygdom.
  • At næsten hver fjerde psykiatriske indlæggelse efterfølges af en genindlæggelse (og ofte ganske få dage efter udskrivelse).
  • At 64 procent af sygeplejerskerne på psykiatriske sengeafdelinger inden for en måned har oplevet, at patienter er blevet udskrevet, før det – efter sygeplejerskernes vurdering – var fagligt forsvarligt.

 

Hvorfor gør politikerne ikke noget ved den ulighed – og her mener jeg ikke flotte (tomme) ord, men reel handling som kan mærkes?

I Region Nordjylland er der fra 2009 til 2017 kommet 34% flere psykiatriske patienter per medarbejder. Vi er den landsdel, der har haft den største stigning. Resultatet er bl.a., at patienter, der stadig er syge, bliver udskrevet for tidligt, fordi der er brug for sengepladsen til nogle, der er endnu mere syge.

Vi har altså en gruppe stadigt syge mennesker, der bliver udskrevet til at passe sig selv.  Og hvis ikke de har ressourcestærke pårørende til at hjælpe, kan det være et sølle hjem, der står, præcis som da de forlod det ved indlæggelsen, de nu vender tilbage til. Det kan vi som samfund ikke være bekendt.

 

Selv om vi i Danmark – ifølge en del politikere – har et sundhedsvæsen i verdensklasse, kan den gennemsnitlige levetid for mennesker med skizofreni sammenlignes med den gennemsnitlige levetid i et 3. verdensland med høj børnedødelighed.

Kvaliteten af de indsatser, man som psykisk syg modtager, er ikke på højde med den, mennesker med fysiske sygdomme får. Det er absurd, at politikerne tillader den åbenlyse forskelsbehandling. De bør prioritere, at der er nok fagpersonale og tilbud til, at psykisk syge får den behandling, de har brug for, og at deres fysiske sygdomme (som mange også har) bliver opdaget og behandlet tidligere.

Giv de ansatte tid til at gøre deres arbejde – afsæt de nødvendige økonomiske ressourcer – det vil komme os alle til gavn.

Fagforeningsformænd har ordet (30.04.2019)

Som optakt til 1. maj stillede avisen bl.a. følgende spørgsmål til seks nordjyske fagforeningsformænd: Hvad er de største udfordringer lige nu for dine medlemmer i forhold til deres arbejde, og hvad gør fagforeningen ved det?

Kredsformand Jytte Wester svarede bl.a.:

  • Arbejdspresset er alt for voldsomt. Det går ud over både patienter og borgere, som har hårdt brug for ekstra pleje og omsorg, og det går ud over sygeplejerskerne, som har en meget travl hverdag. Der skal uddannes flere, men det alene løser ikke problemet. Mange sygeplejersker kan ikke holde til at arbejde under de forhold, de bydes i dag.
  • Dansk Sygeplejeråd har netop fremlagt 19 forslag, der kan sikre 2400 ekstra sygeplejersker – til gavn for patientsikkerheden, den generelle sundhed og de ansatte.

Sygeplejersker vælger faget fra (26.04.2019)

Nordjyske havde som tophistorie, at næsten 7.400 sygeplejersker på landsplan havde forladt faget.

Kredsformand Jytte Wester blev bl.a. interviewet og fortalte, at mange forlader faget, fordi arbejdsvilkårene er for dårlige:

  • En del af sygeplejerskerne søger væk, fordi de ikke vil gå på kompromis med fagligheden, og fordi de ikke synes, arbejdstiden hænger sammen med lønnen.

Hun pointerede, at man ikke får sygeplejerskerne til at vende tilbage igen, med mindre man forbedrer forholdene.

Lyt til de ansatte (03.04.2019)

Læserbrevet er bragt den 3. april i Nordjyske Stiftstidende:

Politikerne ved det. De har vidst det længe. Men trods massive og desperate nødråb fra de ansatte i sundhedsvæsenet, er der ingen politikere der handler.

Der er gennem en lang årrække ikke blevet tilført nok penge til sundhedsvæsenet til at kunne imødekomme det stigende antal patienter. Det betyder i dag, at der er et kæmpe pres på de ansatte, som rigtig mange steder oplever en hverdag, hvor de ikke kan nå selv de mest nødvendige opgaver.

Sygeplejersker fortæller om en hverdag, hvor de ikke kan nå at give medicin til tiden, ikke kan nå at observere patienterne, ikke kan nå at involvere og snakke med patienterne.

For patienterne betyder det, at den tryghed og sikkerhed, de burde kunne regne med, ikke kan garanteres. I nogen tilfælde betyder det, at patienterne dør som følge af travlhed.

For mange sygeplejersker og deres kollegaer betyder det en utryg hverdag, stress og for flere og flere et ønske om at forlade faget helt.

Politikerne ved det. Det er desværre ikke nyt. Vi så det i dokumentaren ”Jeg svigter mine patienter”, som DR2 sendte sidste uge. En dokumentar der lige så vel kunne være filmet på flere af de nordjyske sygehusafdelinger.

Men når politikerne ved, at den er helt gal, hvorfor gør de så ikke noget? Hvorfor lever de ikke op til deres ansvar, men bliver ved med at svigte et sundhedsvæsen, der har så hårdt brug for hjælp? Det føles som et VM i ansvarsforflygtigelse.

I stedet bliver der i flæng fortalt, at vi har verdens bedste sundhedsvæsen.

Men i verdens bedste sundhedsvæsen dør patienterne vel ikke pga. travlhed, og de ansatte går vel ikke grædende hjem fra arbejde?

Lyt nu til de ansatte, de ved hvad de taler om, og de vil gerne være med til at finde løsninger. Men det kræver, at nogen lytter og handler – også selvom det kræver investeringer.

Stadig brug for kampdag (08.03.2019)

Læserbrev

Jytte Wester, kredsformand

Stop uligeløn

I dag, den 8. marts, er det præcis 109 år siden kvindernes internationale kampdag kom til.

Selvfølgelig er der sket en masse siden 1910, men det er alligevel skræmmende, at vi stadig har brug for dagen.

Det er mere end 40 år siden, Ligelønsloven blev vedtaget i Danmark, men mænd tjener generelt stadig 13,1 procent mere i løn end kvinder, fordi lønnen er højere i de fag, der er domineret af mænd.

Men sammenligner man f.eks. sygeplejersker og håndværkere, er begge faggrupper jo uundværlige for samfundet, så hvorfor lønforskellen?

Uligelønnen – som jeg vil tillade mig at kalde den – er især et resultat af et lønsystem, der blev indført i 1969. Her besluttede politikerne, at de kvindedominerede fag skulle indplaceres på et lavere løntrin end de mandedominerede fag.

Begrundelsen var, at kvindernes indkomst kun skulle betragtes som en biindtægt – et supplement – mens manden var familiens hovedforsørger og den, der tjente den rigtige løn.

Den tankegang, kan vi forhåbentlig alle blive enige om, er håbløst forældet i dag.

Derfor er politikerne på Christiansborg nødt til at skride ind. Arbejdsmarkedets parter kan ikke selv løse uligheden, da vi alle kun forhandler løn inden for vores eget lille felt – f.eks. sygeplejersker for sig og håndværkere for sig.

Det er ikke kun Dansk Sygeplejeråd, der kalder på handling. I en helt ny Epinion-undersøgelse, siger 77 procent af de adspurgte danskere, at politikerne bør prioritere at finde en løsning på lønforskellen mellem kvinde- og mandedominerede fag. Jeg håber, de lytter.

Livsfarlige nedskæringer (19. februar 2019)

Læserbrev sendt til Nordjyske

Patienter dør pga. for få sygeplejersker

Christina Windau Hay Lund, 1. kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland

Forestil dig utrygheden: Du har som sygeplejerske nattevagt og skal sammen med to kolleger passe omkring 30 alvorligt syge patienter. Det betyder, at flertallet af patienterne ligger meget alene, så du ikke nødvendigvis opdager en forværring i deres tilstand i tide.

Det er ikke bare utrygt for de ansatte og de pårørende, men også livsfarligt for patienterne: Forskning viser, at færre sygeplejersker betyder, at flere patienter dør. Men det har også andre konsekvenser – eksempelvis flere ressourcekrævende infektioner og tryksår.

Med for få på arbejde kan sygeplejerskerne blive nødsaget til at gå på kompromis med deres faglighed og er dermed presset til at sætte patienternes sikkerhed i fare.

Selv om sygeplejerskerne kommer så hurtigt, de kan, er der patienter, som mister livet, fordi der ikke har været sygeplejersker til at kigge til dem og reagere eller forebygge forværringer i deres tilstande. Det er tragisk – for havde der været en bedre normering på afdelingen, kunne dødsfald i flere tilfælde være undgået.

Kan vi leve med det?

Tre ud af fire sygeplejersker i regionerne har inden for den seneste måned oplevet at være for få sygeplejersker i forhold til arbejdsopgaverne – og under forårets overenskomstforhandlinger var der ikke engang nok sygeplejersker fastansat til at stille nødberedskab på mere end halvdelen af de nordjyske sygehusafdelinger. Alligevel har regionen netop måtte fyre sygeplejersker pga. besparelser.

Løsningen er ikke (endnu) en strukturændring, men i stedet at bruge pengene på bl.a. bedre normeringer. Det skal være trygt at gå på arbejde og trygt at være indlagt.

Patienter på gangene igen igen (16. februar 2019)

Aalborg Universitetshospital er plagede af overbelægning, så patienter igen ligger på gangene.

Kredsformand Jytte Wester kritiserer i artiklen politikerne og ledelsen for ikke at gøre nok, siden influenzasæsonen hvert år skaber voldsom overbelægning.

- Helt grundlæggende er hverdagen så presset, at når der indlægges ekstra patienter, er der ikke kapacitet til at tage sig af dem. Hvis vi ser på mange af afdelingerne i Aalborg er det ikke usædvanligt med rigtig mange dage med en belægningsprocent langt over, hvad den skal være, siger hun.

Hun pointerer, at sundhedsvæsnet generelt er underfinansieret og mangler sygeplejersker.

Ellers tak, når julegavere er af den slags

Små 100 ansatte – heraf en del tillidsfolk – var tirsdag eftermiddag mødt op for at vise deres utilfreds med spareplanerne på Regionshospital Nordjylland og Aalborg Universitetshospital.

Kredsformand Jytte Wester appellerede til, at politikerne tog ansvar og enten øgede bevillingerne eller anviste, hvordan sygehusene skal prioritere i opgaverne.

Arbejdspres for stort (18.12.2018)

Læserbrev

Kredsformand Jytte Wester havde et læserbrev i avisen, hvor hun bl.a. skrev:

Flere sygeplejersker har valgt at søge en helt anden karriere som en direkte konsekvens af de seneste besparelser på sygehusene i Nordjylland.

Det er et af de sørgelige resultater af, at der her op til jul spares for 50 millioner kroner på Regionshospital Nordjylland og 130 millioner kroner på Aalborg Universitetshospital.

Foreløbig har vi fået henvendelser fra to af vores medlemmer, der forlader faget efter at være blevet omplaceret i forbindelse med sparerunden - den ene har allerede fået job uden for sundhedsområdet i stedet.

Og desværre får vi ofte henvendelser fra medlemmer, der søger væk fra sundhedssektoren, fordi arbejdspresset er blevet for stort.

Sygeplejerskemangel på skæve vagter (17.11.2018)

Nyheds- og fladeindslag i P4 Nordjylland

Nordjyske sygehuse har svært ved at finde sygeplejersker, der vil tage de skæve vagter.

Kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup fortalte bl.a., at det kan få konsekvenser for både patienter og kolleger, hvis manglen på sygeplejersker betyder, at det bliver endnu sværere at besætte aften- og nattevagter.

 

Hjørring-sygeplejerske vinder pris (24.10.2018)

Kredsen havde sendt en pressemeddelelse til de lokale medier efter uddelingen af Nordjyllands Sygeplejerskepris 2018 – den blev bragt i Nordjyskes ugeavis vendelbo:posten

Link

Der er mange andre løsninger for døende (17.09.2019)

Indlæg sendt til Nordjyske

Af kredsformand Jytte Wester, Dansk Sygeplejeråd, Nordjylland

Døden er, hvad enten vi kan lide det eller ej, en del af livet. Døden kan være en smuk, naturlig og forventelig afslutning på livet. Men døden kan desværre også gøre ondt, fordi vi frygter, at den sidste tid bliver uværdig – at den eksempelvis fyldes med store smerter og tab af funktioner. Jeg mener dog, at vi skal passe på med at tro, at der findes lette genveje, så smerten og savnet bliver mindre.

Bliver vi spurgt, har vi nok alle et ønske om at forlade livet med værdighed.

Det helt store spørgsmål er, hvordan og hvem der definerer en værdig afslutning på livet. For hvem kan vurdere det? For mig kan det kun gøres af den, det handler om, altså den døende - uden påvirkning fra pårørende, sundhedsprofessionelle eller andre.

Jeg mener, at ethvert menneske har værdighed og værdi, netop fordi det er et menneske. Værdighed er ikke noget, man skal gøre sig fortjent til. Et uværdigt liv for et døende menneske handler i højere grad om ikke at få den nødvendige omsorg, pleje og behandling.

Jeg forstår godt debatten, men debatten burde i højere grad handle om, hvorvidt vi tilbyder den rigtige og ikke mindst tilstrækkelige hjælp og omsorg - for der findes mange andre løsninger end aktiv dødshjælp.

Som sygeplejersker er vi ikke kun bundet af lovgivningen om ikke at yde aktiv dødshjælp ved at give en patient dødbringende medicin, men også af de Sygeplejeetiske retningslinjer. Heri står blandt andet: "Sygeplejersken må ikke medvirke til behandling, der alene har til hensigt at fremskynde en patients død.”

Vi må eksempelvis gerne medvirke til passiv dødshjælp – altså undlade genoplivning af uafvendeligt døende, undlade at give medicin, der måske kan forlænge livet i få uger, eller slukke for respiratoren, hvis yderligere behandling er udsigtsløs.

Vi må også gerne give palliativ behandling – altså for eksempel høje doser af smertestillende medicin, selv om det kan være med til at fremskynde dødstidspunktet. Formålet skal bare være at lindre patientens smerter, ikke at afslutte livet.

I stedet for at diskutere, hvordan vi hjælper folk herfra, bør vi efter min mening udbrede kendskabet til den lindring, loven tillader. Vi skal tale med den døende om ønsker, håb og frygt, så vi aktivt hjælper den døende til en sidste tid med fokus på livet. Samtidig skal vi både som pårørende og som samfund sørge for, at der er al den støtte og omsorg, en døende patient har brug for i den sidste tid.

Det er det mest værdige – både for de døende, de pårørende og for os som sundhedspersonale.

Spar ikke jer selv fattigere (14.09.2018

Af Jytte Wester, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland

Jeg vil nødig være i jeres sko. Som politikere i Mariagerfjord Kommune skal I spare 123 millioner på næste års budget. Det er brutalt. Man kan ikke spare så meget, uden at det gør ondt – men hvis I sparer på forebyggelse og hjælp til de svageste og mest sårbare borgere, bliver det dyrere i sidste ende.

Jeg er bekymret for, at mange af de besparelser, I har foreslået, vil skabe større ulighed, presse det i forvejen pressede personale og give et smæk af en efterregning om få år.

Tag nu støttecentrene i Hobro og Hadsund, som hjælper borgere med psykiske lidelser og svære sociale problemstillinger. Her vil I spare halvdelen af personalet væk. Men når der ikke er nogen til at spørge, om man har fået nok at spise i dag, hjælpe en med at komme til lægen i tide eller tage en svær snak om det, der gør ondt, så vokser problemerne. Borgeren, der i forvejen har det svært, får det sværere – det burde være incitament nok i sig selv – men de sparede penge bliver også til en ny og formentlig større udgift et andet sted i form af f.eks. indlæggelser, der kunne have være undgået.

Det er blot ét eksempel, men jeg kunne desværre blive ved.

Jeg ved, det mildest talt er en svær opgave, I politikere står med, men vælg jeres besparelser forsigtigt, så I ikke ender med at grave et dybere økonomisk hul, end det I allerede sidder i. Lad ikke mange års gode investeringer i sundhedsfremme og forebyggelse gå tabt – så sparer I jer selv fattigere.

Færre sygeplejersker - dårligere sygepleje (13. juli 2018)

S. 128

Læserbrev sendt til Nordjyske

Af Jytte Wester, kredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland

Der bliver færre sygeplejersker på de nordjyske sygehuse, selv om antallet af patienter stiger voldsomt. Det giver dårligere sygepleje og behandling og dermed større risiko for, at patienterne ikke overlever deres ophold på sygehusene.

Fra 2013 til 2018 er forsvundet 4% af de nordjyske sygeplejersker fra sygehusene, selv om antallet af kontakter med patienter er steget med 14,2% (og det er endda kun fra 2013-16 – siden er der kommet endnu flere til).

Det er en helt uholdbar udvikling. Der er brug for flere, ikke færre sygeplejersker. Faktisk er Nordjylland den eneste region, hvor antallet af sygeplejersker falder. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Vi har fra Dansk Sygeplejeråd råbt op om udviklingen i flere år – desværre uden held. År for år har sygehusene skullet rationalisere med 2% om året, selv om der er blevet flere og flere patienter.

I forbindelse med forårets overenskomstforhandlinger kunne vi se, at der nu er så få fastansatte sygeplejersker, at man på over halvdelen af sygehusafdelingerne måtte opgive at stille med et nødberedskab.

Det voldsomme arbejdspres betyder, at sygeplejersker er mere stressede end gennemsnitsdanskeren. 17 pct. af alle sygeplejersker betegner sig selv som stressede hele tiden eller næsten hele tiden. Til sammenligning oplever 12 pct. af danskerne, at de er stressede. Det viser en stor undersøgelse, der er lavet i samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Men det går også ud over patienterne, der ikke får tilstrækkelig sygepleje og behandling. Der er ikke tid til at lytte til patienterne og give dem den individuelle hjælp, de har behov for.

I stedet ligger alt for mange patienter på gangene, og overbelægningen koster liv. En dansk undersøgelse fra 2014 viser, at der er 9% højere dødelighed på en afdeling med overbelægning end på en afdeling med stuer, senge og ikke mindst ansatte til alle patienter. Andre undersøgelser har vist, at man alene ved at øge antallet af sygeplejersker kan få flere patienter helbredt.

Selv om kravet om 2%-besparelser er afskaffet, har regionerne ikke fået mange ekstra penge i den nye økonomiaftale mellem Staten og regionerne. Derfor er det ekstra vigtigt, at politikerne i Region Nordjylland prioriterer mellem opgaverne, så vi kan få flere sygeplejersker til patienterne. Til gavn for både ansatte og patienter.

 

Mange vil få et nej (6. juli 2018)

Forsiden

Hele 54 har i år søgt sygeplejerskeuddannelsen i Thisted som deres førsteprioritet.

I alt har 138 søgt sygeplejerskeuddannelsen i Thisted – som heldigvis fra næste skoleår har fået lov til at oprette ti ekstra pladser (i dag er der kun 36).

- Vi ved, at en del af de studerende bliver i lokalområdet, når de er færdiguddannet. Det har været svært at rekruttere sygeplejerske i Thy, og derfor er det dejligt, at mange har søgt netop i Thisted, siger kredsformand Jytte Wester i artiklen.

Sygeplejersker under pres: Vikarkonto stikker helt af (1. juni 2018)

Sygeplejen i Jammerbugt Kommune er under pres. Siden september 2017 har sygefraværet ligget på omkring 10 procent.

Sygefraværet har været medvirkende til, at der bruges mange penge på vikarkontoen. Det er simpelthen nødvendigt at få vikarer til løse nogle af opgaverne i Sygeplejen.

Formand for social og sundhedsudvalget. Ib Nellemann fortællter til Nordjyske, at kommunen har forsøgt at være rustet til opgaverne, men det har været ret overvældende, og at de er blevet overrasket af omfanget.

- Det er en for let undskyldning, mener kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, Jytte Wester, der kalder vikarforbruget de seneste år for vanvittigt højt.

- Politikerne har sovet i timen. Alarmklokkerne burde for længst have ringet, for sygeplejen har længe været under pres.

- Jeg er forundret over, at der skal en rapport til, før man kigger på problemet, siger Jytte Wester, der mener, at politikerne burde have forudset udfordringerne ved opgaveglidningen fra sygehusene til hjemmesygeplejen.

Sygepleje under massivt pres (31. maj 2018)

Side 14-15

Hjemmesygeplejen i Jammerbugt Kommune er hårdt presset. Sygefraværet er så højt som ti procent, og der bliver brugt millioner på vikarer – også inden det høje sygefravær. Det viser bl.a. en rapport, som kommunen har fået lavet.

Fællestillidsrepræsentant Margit Nørgaard har taget problemerne op over for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunen, og kredsformand Jytte Wester siger bl.a. i artiklen:

- Politikerne har sovet i timen. Alarmklokkerne burde for længst have ringet, for sygeplejen har længe været under pres. Jeg er forundret over, at der skal en rapport til, før man kigger på problemet.

- Politikerne har sovet i timen. Alarmklokkerne burde for længst have ringet, for sygeplejen har længe været under pres. Jeg er forundret over, at der skal en rapport til, før man kigger på problemet, siger Jytte Wester, der mener, at politikerne burde have forudset udfordringerne ved opgaveglidningen fra sygehusene til hjemmesygeplejen.

Flere sygeplejersker - færre dødsfald (11. maj 2018)

Læserbrev  sendt til Nordjyske

 

Jytte Wester, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland

Lad os få fakta på bordet: Når man reducerer i antallet af sygeplejersker, dør flere patienter på sygehusene, der kommer flere ressourcekrævende infektioner og flere genindlæggelser. Det viser internationalt anerkendt forskning.

Fakta: I perioden 2009-2017 er der i Danske Regioner kommet 12 procent flere somatiske patienter og 37 procent flere psykiatriske patienter, men antallet af sygeplejersker, læger, sosu-assistenter og andet sundhedspersonale er kun steget med knap fem procent.

Fakta: I 2016 lavede 67 sundhedsprofessionelle på hospitalerne det samme, som 100 gjorde i 2001.

Det kunne jeg skrive meget om, men jeg vil lade fakta tale deres eget uhyggelige sprog og nøjes med at sige: I dag er det international sygeplejerskedag, som i år har temaet ’Sundhed er en menneskeret’. Politikere – sørg nu for at prioritere vores sundhedsvæsen, så både sundhed og patientsikkerhed bliver en menneskeret.

Sygeplejersker: Drønærgerligt (26. april 2018)

Forsiden + side 6-7

Trods musketéreden indgik bl.a. LO-forbundene en overenskomstaftale, før alle var i mål. Det udtalte kredsformand Jytte Wester, kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup og fællestillidsrepræsentant på Aalborg Universitetshospital Pia Jødal Næss-Schmidt sig alle om til avisen.

- Fællesskabet har vist sin styrke, vi har opnået nogle overordnede mål på rammen, og det er elementer, som vi ikke havde nået uden at stå sammen. Derfor er det så meget mere ærgerligt, at der er nogen, der så vælger at gå enegang, inden vi er helt i mål, sagde Jytte Wester bl.a.

Måtte forklare lockoutvarsel (25. april 2018)

Side 18-19

Hvad har fået dig til at gå med til at sende så stort et lockoutvarsel af dine medarbejdere? Det blev regionsrådsformand Ulla Astman bl.a. spurgt om ved en aktion forud for regionsrådsmødet tirsdag den 24. april. Det var kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup, der stillede spørgsmålet på vegne af de nordjyske fagforeninger.

 

Demonstration foran banegården (7. november 2017)

Side 8

LO Aalborg og FTF inviterede til demonstration i Aalborg under parolen "Velfærd og fællesskab frem for skattelettelser".

-Vi ønsker et samfund med rummelighed og plads til os alle. Vi skal sætte fokus på fællesskabet og på de danske værdier. Vi siger nej til minusvæksten og nej til nye sparekrav der er forklædt som effektiviseringsbidrag, produktivitetskrav eller omprioriteringsbidrag, sagde kredsformand Jytte Wester bl.a.

For stort pres (11. november 2017)

Læserbrev, Jytte Wester, kredsformand DSR-Kreds Nordjylland

Langt de fleste borgerne i Region Nordjylland mener, at travlhed blandt personalet på sygehusene påvirker behandlingen. Det viser en ny undersøgelse fra Megafon. I alt svarer 80 pct., at tempoet i nogen eller i høj grad har negativ indflydelse på pleje og behandling.

Det er et udtryk for, at vores sundhedsvæsen er voldsomt presset, og tallet bør få alarmklokkerne til at ringe hos politikerne i Region Nordjylland. I stedet er man netop nu ved at finde besparelser for hele 149 millioner kroner på de nordjyske sygehuse.

Megafon har for Dansk Sygeplejeråd spurgt 661 nordjyder om deres holdning til arbejdstempoet. Ifølge undersøgelsen går det opskruede tempo ikke bare ud over patienterne – hele 82 pct. af de adspurgte svarer, at det også har negative konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø.

Vi har gennem lang tid gjort kraftigt opmærksom på, at krav og ressourcer ikke hænger sammen. Vores medlemmer føler, at de har svært ved at leve op til deres faglighed, at de ikke har tid til basal pleje, og at der tit hverken er tid til at spise eller komme på toilettet.

Det er den travlhed, som patienterne nu mærker konsekvensen af i form af dårligere kvalitet i plejen og behandlingen.

Vi forsøger derfor i valgkampen at få sat sundhedspolitikken på dagsordenen. Det er nu, politikerne har mulighed for at fremlægge deres syn på, hvordan vi igen får et sundhedsvæsen i balance – et sundhedsvæsen, hvor patienterne føler, at der er tid til den nødvendige pleje og behandling.

BESPARELSER: Kære politikere og borgere i Region Nordjylland (31. oktober 2017)

Læserbrev, Bente Yder, FTR på Regionshospital Nordjylland

Region Nordjyllands hospitaler står over for et stramt budget for 2018 samtidigt med, at vi har et overforbrug her i 2017, der skal ”betales tilbage”.

Vi vil gerne på vegne af personalet beklage, hvis I som patienter oplever, at vi ikke har tid til en lille snak om jeres situation - eller hvis I som pårørende oplever, at vi ikke har tid til at holde din døende pårørende i hånden, til I kan være fremme - eller vi ikke lige stopper op på gangen for at svare på spørgsmål eller vise vej.

Det kan også være, I oplever lange ventetider eller ikke kan komme igennem på telefonen.

Vi er simpelthen nødt til at koncentrere os og have fokus på behandlingen af de meget syge patienter, vi har ansvaret for.

Som tiderne er blevet, er der knap tid til disse opgaver.

Gennem de seneste mange år er det blevet bestemt, at vi skal lave mere med de samme ressourcer - eller ofte reducerede ressourcer. Og ja, det har vi klaret, da vi gennem de seneste mange år ligger langt over de to procent øget aktivitet, som kravet har været. Nemlig et sted mellem tre og fire procent.

Det kan vi ikke blive ved med!

Derfor vil vi gerne beklage den ringere service, I må opleve.

Ledelsen fortæller os, at vi har indfriet den besparelse, vi skulle finde i 2017. Alligevel har vi et stort overforbrug. Der bruges nemlig flere penge på, at patienter behandles uden for vores egen region (hvilket jo er okay, da det ofte er fordi, vi selv har lang ventetid), og der kommer i mindre grad patienter til Region Nordjylland for at blive behandlet.

Lægelige artikler (nye knæ, pacemakere, udstyr og materialer til operationer og behandling) og medicin ligger også langt over det, vi har budgetteret med. Det er alt sammen områder, vi ikke er i stand til at styre.

Men konsekvensen af det er, at der skal spares på personaleressourcer, da det er den eneste man fra ledelsens side kan regulere. Det vil sige, at for at få råd til medicin og ”reservedele”, skal vi reducere i antallet af ansatte.

Aktuelt er der ikke tal på, hvor mange ansatte, der skal fyres, men ledige stillinger besættes helst ikke, og det mærkes tydeligt hos det personale, der er tilbage. Et realistisk gæt er nok, at der skal afskediges omkring 50 ansatte.

I budgetforliget står der, at de ca. 100 mio. kr., der skal omprioriteres, skal findes ved bedre arbejdstilrettelæggelse og mere værdi for patienten. Desværre er det ikke det, vi som personale oplever, der sker.

Hvordan skal vi kunne give mere værdi for patienten med færre ansatte?

Hvordan skal vi kunne yde specialiseret pleje og behandling, når vi ikke er nok til at dækker hele døgnet?

Hvordan skal vi kunne fastholde erfarent personale, når de aldrig kan være sikre på, at fridagen kan bevares, eller om dagvagten bliver til aftenvagt også, så de ender med at arbejde 16 timer i træk?

Hvordan skal vi kunne modtage nyt personale ordentligt, når der ikke er folk nok til oplæring?

Vi bliver nødt til at sætte hælene i og sige, at hvis politikerne vil have et sundhedsvæsen, vi kan være bekendt, så er det tvingende nødvendigt, at der kommer ekstra bevillinger NU.

Vi kan ikke pege på flere steder, hvor der kan spares, så det giver penge nok til den omprioritering, der er brug for, eller dække det overforbrug, der er.

Frygter for syge (28. oktober 2017)

Forsiden og s. 6-7

Lange perioder med overbelægning, øget arbejdspres og udsigt til, at mange stillinger forsvinder, bekymrer de ansatte på Aalborg Universitetshospital. De frygter en fyringsrunde inden jul.

Omlægningerne betyder, at der på sygehuset i Aalborg skal findes 125 millioner kroner for at få budget 2018 til at hænge sammen. Oven i det kommer, at sygehusledelsen kæmper for at få styr på budgettet for i år.

- Jeg frygter, at vi ikke kan undgå afskedigelser. Gennem flere år har vi haft omfattende besparelser. Det går ud over patienterne. På afdelingerne er der ting, der ikke bliver gjort, siger fællestillidsrepræsentant Kirsten Højslet, Aalborg Universitetshospital.

- Nu har vi her i efteråret glædet os over, at kravet om en årlig produktivitetsstigning på to procent er opgivet. Men så skal vi nu igen i gang med besparelser, siger formanden for Danske Sygeplejeråd i Nordjylland, Jytte Wester.

Politikere slog ørerne ud (27. oktober 2017)

S. 18

Midt i en valgtid var det den omvendte verden, da et halvt hundrede politikere var samlet hos FOA Nordjylland i Aalborg. Politikerne var der nemlig først og fremmest for at lytte.

FOA Nordjylland, Dansk Sygeplejeråds Kreds Nordjylland, Socialpædagogerne Nordjylland og 3F Aalborg var arrangører.

Mange efterlyste på mødet et bedre samarbejde mellem forskellige offentlige instanser.

- Når hjemmesygeplejersken skriver til den praktiserende læge, at her er tre-fire punkter at tage fat i, kan det ikke lade sig gøre. For der må kun være et punkt. Styreformen taler imod et godt, sammenhængende forløb, mente formand for DSR Nordjylland Jytte Wester.

Sundhedsordfører går til minister (13. oktober 2017)

S. 7

Det oprører Socialdemokratiets sundhedsordfører, det nordjyske folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen., at et uddannelsesloft blokerer for, at tilstrækkeligt med sundhedsplejersker kan erstatte de mange i faget, der snart går på pension.

Sundhedsordføreren vil skriftligt stille spørgsmål til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om, hvad hun har tænkt sig at gøre for at afværge den mangelsituation, NORDJYSKE Medier beskrev den 11. oktober efter at have talt med bl.a. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland. Giver det ikke resultat, er han klar til at indkalde ministeren til samråd.

Mangel på sundhedsplejersker (11. oktober 2017)

Forsiden og s. 6 - 7

Mangel på sundhedsplejersker

Samtidig med, at kommunerne bruger sundhedsplejersker til stadig flere opgaver, stiger aldersgennemsnittet blandt nordjyske sundhedsplejersker. 54 procent af dem har passeret 50 års fødselsdagen, mens kun en procent er under 30 år.

En løsning er at lade flere sygeplejersker videreuddanne sig til sundhedsplejerske. Men på landsplan er der kun sat penge af til at uddanne 100 nye sundhedsplejersker om året.

Det får kredsformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland, Jytte Wester, til at slå alarm.

- Jeg appellerer til, at man politisk sætter penge af til at uddanne flere. Både på landsplan og i de nordjyske kommuner. Ellers kommer vi for alvor til at mangle sundhedsplejersker.

Behov for nytænkning i det nære sundhedsvæsen (4. oktober 2017)

S. 85

THY-MORS: Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd i Thisted. Morsø og Jammerbugt kommuner har udarbejdet et idékatalog om ”Udvikling af det nære sundhedsvæsen”.

Dette katalog var temaet i et dialogmøde mellem foreningen FAST - Fremtidens Akut Sygehus i Thisted - og repræsentanter for Dansk Sygeplejeråd.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra FAST, at kataloget indeholder en lang række ideer til, hvordan samarbejdet mellem sygehusenes og kommunernes sundhedsarbejde kan udvikles.

Uddan flere sundhedsplejersker (21.08.2017)

Læserbrev sendt til Nordjyske

Uddan flere sundhedsplejersker

Det er et stort problem, at der i dag ikke bliver uddannet det antal sundhedsplejersker, som der er behov for. Lad mig prøve at forklare hvorfor:

Udadtil virker alt til at være i den skønneste orden. Mor og den lille ny er kommet hjem efter en veloverstået fødsel, og far er også hjemme på barsel. De smiler til naboerne og sender skønne babybilleder til kolleger og familie. Men bliver man inviteret indenfor, er familiens situation måske sværere, end den ser ud til udefra.

Måske er der problemer med amningen, de nybagte forældre tvivler på egne evner, eller barnet tager ikke nok på i vægt. Der kan også være familier, hvor det lille barn ikke søger øjenkontakt, fordi forældrene ikke er opmærksomme på at kigge nok på det, familier hvor barnet er helt skævt i nakken af at ligge for meget på den ene side, og familier med en meget overvægtig baby, fordi forældrene har tolket for mange af barnets signaler og behov som sult.

Heldigvis bliver sundhedsplejersker inviteret indenfor i 99 procent af alle danske børnefamilier inden barnet fylder et år. Hun kan hjælpe og støtte den enkelte familie med lige netop de udfordringer, den måtte have – og i det omfang den enkelte familie har brug for. Ved at sætte tidligt ind, kan sundhedsplejersker med råd og vejledning tage små udfordringer i opløbet, inden de udvikler sig til alvorlige problemer senere i livet – og de større problemer bliver opdaget og taget hånd om med det samme. Det har kommunale sundhedsplejersker i år gjort i 80 år.

Og sundhedsplejerskerne er eftertragtede. De har fået flere og flere opgaver, efterhånden som kommunerne har opdaget, at deres ekspertise kan bruges på mange flere områder ud over småbørn og skolesundhedspleje. Det kan for eksempel være til opfølgende hjemmebesøg, når et barn er udskrevet fra sygehuset, som undervisere eller vejledere for grupper af sårbare forældre eller overvægtige børn, i arbejdet med integration af flygtningefamilier eller i forbindelse med børns sorg.

Det er meget positivt, at kommunerne bruger sundhedsplejerskernes faglighed på nye områder, men det betyder også, at der er brug for flere sundhedsplejersker. I dag bliver der uddannet 100 nye sundhedsplejersker om året, men det er for få. Flere kommuner har svært ved at besætte ledige stillinger, og flere har været nødt til at søge dispensation til i stedet at ansætte sygeplejersker uden den nødvendige videreuddannelse, som sundhedsplejersker har.

Min opfordring er derfor: Øg optaget på sundhedsplejerskeuddannelsen, så der kan blive uddannet flere sundhedsplejersker – for børnenes, for forældrenes, for de sårbares, for de nye i landets og for vores allesammens skyld. I sidste ende er det for dyrt at lade være.

Hvor er vi på vej hen? (juni 2017)

Læserbrev sendt til Nordjyske

Hvor er vi på vej hen?

Af Jytte Wester, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland og Kristian Gaardsøe, formand for FOA Nordjylland

Hvad er det for et sundhedsvæsen, vi vil have? Ser man på den nyligt indgåede økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen eller på kommunernes årlige omprioriteringsbidrag, så er det et trist svar, man får.

Årtier med nedskæringer og besparelser har bid for bid ædt så meget af det fælles sundhedsvæsen, at flere danskere begynder at fravælge det.

Hundredtusindvis har tegnet private sundhedsforsikringer, så de kan blive behandlet på privathospitaler og undgå køen til de pressede offentlige sygehuse. Men i stedet for at forbedre forholdene, indfører politikerne behandlingsgaranti og henviser patienter til private hospitaler – betalt af det offentlige. I 2007 blev færre end 8700 nordjyske patienter henvist til private sygehuse på det offentliges regning – sidste år var det tilsvarende tal flere end 13.000, viser tal fra Region Nordjylland.

Den samme tendens gør sig gældende for de gamle. Trods gentagne løfter om en værdig ældrepleje bliver kommunerne ved med at skære ned på området. Det får de ældre, som har råd til det, til at fravælge de store offentlige plejehjem med fortravlet personale og i stedet vælge privat. På landsplan er der siden 2009 åbnet 50 friplejehjem – og flere er på vej.

Det gør ondt at se politikerne skamfere vores fælles sundhedsvæsen. Siden 2009 er der blevet cirka 30.000 færre ansatte i den offentlige sektor på landsplan. 30.000! Forståeligt nok har det ramt og rammer borgernes oplevelse af den offentlige service og velfærd. For selv om de tilbageværende medarbejdere kæmper for at følge med og kompensere for de manglende kolleger, så rammer det velfærden hårdt.

Det må vi ændre på – og det skal være nu. Den nye rapport fra de økonomiske vismænd viser, at det økonomiske råderum vokser. De midler må og skal vi investere i at udvikle vores fælles velfærd, så vi også fremover kan have det trygge og sammenhængende samfund, som langt de fleste af os ønsker. For samtidig slår rapporten fast, at det godt kan betale sig at investere i den offentlige velfærd: Pengene kommer flere gange igen.

Med tanke på at vi de kommende år både får flere børn og flere ældre i vores samfund, stiller det krav til en stærk offentlig sektor. Det er nu, vi skal drage nytte af, at de ansatte brænder for at hjælpe deres medmennesker og kan løfte opgaven, hvis de får ordentlige arbejdsforhold at gøre det under. Giv dem det, og lad velfærden blomstre igen.

2% krav kvæler sundhedsvæsenet (02.06.2017)

Pressemeddelse

2 % krav kvæler sundhedsvæsenet

Danske Regioner bør ikke indgå en økonomiaftale med regeringen medmindre kravet om 2 % produktivitetsforbedringer forsvinder. Det mener de fem kredsformænd i Dansk Sygeplejeråd.

”2 % kravet kvæler udviklingen i sundhedsvæsenet. Vi er dybt bekymrede over udviklingen, hvor den faglige kvalitet lider under det evindelige krav om større kvantitet. Danske Regioner må stå fast og sige nej til en aftale, der forringer vores fælles sundhedsvæsen,” siger kredsformand i Region Hovedstaden Vibeke Westh.

”Produktivitetskravet skader patienterne i stedet for at hjælpe dem. En fjernelse af 2 % kravet vil være det første vigtige spadestik til en ny, kvalitetsbaseret styring af sundhedsvæsenet, hvor vi tager udgangspunkt i patientens behov,” siger kredsformand i Region Midtjylland Anja Laursen.

”Vi er nødt til at sige stop på sygeplejerskernes og patienternes vegne. Et krav om mere produktivitet kan faktisk virke stik mod hensigten for patienterne. Patienten skal være i centrum for alle beslutninger i sundhedsvæsenet, ikke et goldt produktivitetskrav”, fremhæver kredsformand i Region Nordjylland Jytte Wester.

”Vi vil gerne være effektive og produktive. Men 2 % kravet virker ikke. Man kan ikke bare føde 2 % hurtigere. Og man skal heller ikke dø 2 % hurtigere. Stop nu det meningsløse krav,” mener kredsformand i Region Sjælland Helle Dirksen.

”Hvorfor vil regeringen ikke lytte til fagfolk? Personalet, patienterne og selv vores arbejdsgivere i Danske Regioner er enige om, at 2 % kravet er skadeligt for sundhedsvæsenet.  Det er med til at underminere muligheder for at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet og sætte patienten i centrum,” slutter kredsformand i Region Syddanmark John Christiansen.

Fakta:

Toprocents kravet har været gældende siden 2003. Indtil 2006 var kravet en øget produktivitet på 1,5 procent om året, men siden har kravet været en stigning på 2 procent om året uden at der følger ekstra penge med. Over 20 år vil toprocents kravet betyde, at det samme antal hænder skal levere 49 procent flere behandlinger.

Kontakt:

Vibeke Westh, kredsformand Hovedstaden, tlf. 26 16 50 25

Anja Lauesen, kredsformand Midtjylland, tlf. 29 65 58 02

Jytte Wester, kredsformand Nordjylland, tlf.  22 17 03 58

Helle Dirksen, kredsformand Sjælland tlf. 23 42 82 97

John Christiansen, kredsformand Syddanmark tlf. 40 62 60 06 

Skal fremtidens sygeplejersker være dårligere? (27.04.2017)

Læserbrev sendt til Nordjyske

Skal fremtidens sygeplejersker være dårligere?

 

Af Thomas Skærbæk, SLS-formand for de sygeplejerskestuderende i Aalborg,

Marianne Pedersen, SLS-formand for de sygeplejerskestuderende i Hjørring,

Lone Gylling Ditlevsen, sygeplejerskestuderende og medlem af Uddannelsesudvalget,

Helle Kjærager Kanstrup, 1. kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland.

Hvordan vil man spare næsten 10% på sygeplejeuddannelserne i Nordjylland, uden at det går ud over sygeplejerskernes evner og derved patientsikkerheden? Den bekymring sidder vi med, efter at UCN sidste uge meldte besparelserne ud.

Frem til 2020 vil sygeplejeuddannelserne i Aalborg, Hjørring og Thisted få næsten en tiendedel mindre i bevillinger pga. omprioriteringsbidraget, som regeringen har pålagt UCN og andre videregående uddannelser. Men hvordan vil man finde de penge, uden at det påvirker kvaliteten af undervisningen og dermed kvaliteten af fremtidens sygeplejersker?

Besparelserne kan blive udmøntet på forskellige måder:

Vil man spare på tiden i færdighedslaboratoriet? Det er her, de studerende lærer deres grundlæggende færdigheder som at tage vare på patientens hygiejne, give injektioner, anlægge sonde samt at dispensere og udlevere medicin. Denne del af uddannelsen er klart en af de store udgifter, da det foregår på små hold med mange materialer. Men uden den del af uddannelsen, vil patientsikkerheden i høj grad blive sat på spil, da de studerende i så fald skal lære dette hos patienten frem for i sikre omgivelser, hvor man kan lære af sine fejl, uden at patienter kommer til skade.

Denne del af uddannelsen er allerede skrabet ind til benet. F.eks. blev undervisningen i anlæggelse af sonde lagt ud til, at de studerende selv måtte øve sig på dette i et frikvarter. Et hold af 50 mand skulle altså nå at gøre det på 20 minutter på én dukke.

Vil man skære i antallet af undervisere? Dette vil medføre enten større hold – som i forvejen er på 50 studerende ved studiestart – eller færre lektioner, hvilket betyder mindre læringstid til den enkelte studerende. Dette betyder igen, at presset øges på vejlederne ude i praktikken, som skal kompensere for skolens manglende læring, hvilket giver nedsat tid ved patienten og lavere læringsudbytte.

Går det ud over kvaliteten af udstyret i færdighedslaboratoriet? Det vil betyde at de studerende ikke vil have mulighed for at træne med det reelle udstyr, som bruges ude på sygehusene. Dette vil skabe forvirring både for studerende og vejledere og i høj grad nedsætte læringsudbyttet af praktikperioderne.

Allerede nu bruges der forskelligt udstyr, hvilket medfører at de studerende laver fejl i deres praktikperioder, fordi de mangler kendskab til det udstyr, der bliver brugt på sygehusene.

Så hvor er det, man vil finde pengene henne, uden at vi får sygeplejersker, som ikke er tilstrækkeligt uddannede i sidste ende?

UCN påpeger, at de arbejder på, at man delvist kan afbøde nogle af besparelserne ved at øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen. Det vil betyde, at der kommer flere elever pr. underviser, og derfor løser det ikke problemet med, at der er mindre tid til hver studerende.

Allerede nu er der 50 studerende på hvert hold, så det er begrænset, hvor meget tid den enkelte studerende eksempelvis har med en lærer og til at øve sig i færdighedslaboratoriet.

Med mindre undervisning pr. studerende, vil en større del af undervisning skulle foregå i praktikkerne, hvor arbejdspresset er højt, så de grundlæggende ting skal læres ved allerede syge patienten frem for i sikre miljøer. Dette vil påvirke patientsikkerheden betragteligt, da de studerende ikke vil have deres grundlæggende kompetencer på plads endnu.

Så vi frygter ikke kun for kvaliteten på uddannelsen, men også for patientsikkerheden.

Den Danske Model er god – bare ikke til ligeløn (08.03.2017)

Læserbrev sendt til Nordjyske

Den Danske Model er god – bare ikke til ligeløn

Lønforskellen mellem mænd og kvinder rokker sig stort set ikke ud af stedet. Kvinder tjener omkring 16% mindre end mænd. En kvindelig sygeplejerske kan bare se magtesløs til, mens hendes mand sandsynligvis tjener mindst 50.000 kr. mere om året end hende.

Vi har sagt det før. Vi har faktisk forsøgt at råbe det ud i hele landet. Og vi er desværre nødt til at gøre det igen i anledning af 8. marts, kvindernes internationale kampdag.

Lønforskellen er åbenlyst urimelig. Det er selv de fleste mænd enige i. Men hvorfor sker der så ikke noget?

En af de store forhindringer er det danske forhandlingssystem kaldet Den Danske Model. På mange måder et fantastik og ansvarligt system, der giver stor sikkerhed for, at både ansatte og arbejdsgivere bakker op om de forhandlingsresultater, man er blevet enige om. Et system, der giver gode muligheder for at løse netop de problemer, de enkelte fag står overfor.

Omvendt er Den Danske Model ikke særlig god til at rette op på skævheder mellem forskellige faggrupper, fagforeninger og arbejdspladser. For vi forhandler alle i hver vores silo: Industrien for sig, håndværkerne for sig, HK for sig – og de sundhedsansatte for sig.

Mange smede, tømrere og andre i fag med mange mænd ser gerne, at vi kvinder får mere i løn. Bare det ikke er dem selv, der skal betale. Det er i praksis umuligt at flytte penge fra industriens overenskomstforhandlinger til os på de offentlige sygehuse.

Alle vil have den størst mulige lønforhøjelse til sin egen faggruppe – og sig selv. Det er helt naturligt, men samtidig forhindrer det, at vi får ligeløn i Danmark. En sammenligning viser tydeligt, at jo større andel af kvinder, der er i et bestemt fag, desto lavere er lønnen.

Selv om vi er ansat i hvert vores fag, kan vores arbejde dog sagtens have samme værdi for samfundet. Det er netop, hvad den over 40 år gamle lov om ligeløn slår fast: Arbejde af samme værdi skal aflønnes ens.

I det offentlige er uligelønnen oven i købet endnu mere systematiseret end i det private. Siden begyndelsen af 70’erne har vi alle været indplaceret på løntrin, som det har været stort set umuligt at få brudt op. Løntrinene skaber organiseret og systematiseret kønsmæssig skævvridning af arbejdsmarkedet – kvindefagene ligger desværre ikke overraskende på de laveste trin.

Arbejdsmarkedet er altså ikke i stand til selv at fjerne den helt urimelig og gammeldags forskel på mænds og kvinders løn. Ligeløn får vi kun, hvis politikerne hjælper os. Kun en politisk beslutning kan udligne trinene på lønskalaen – eller skabe et bedre alternativ. Kun Folketinget kan sætte tommelskruerne på arbejdsgiverne og tvinge dem til reelt at skabe lighed på arbejdsmarkedet.

Første skridt vil være igen at sætte ligestilling på den politiske dagsorden. Det kan passende begynde på kvindernes internationale kampdag. God 8. marts!

Jytte Wester, Kredsformand

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland

Sygeplejersker kan lette lægemangel (03.02.2017)

Læserbrev sendt til Nordjyske

Sygeplejersker kan lette lægemanglen

77% af de praktiserende, nordjyske læger har lukket for tilgang af nye patienter. Mange steder i landsdelen mangler der både praktiserende læger og sygehuslæger, og flere er på vej på pension.

Derfor skal vi bruge lægerne bedre – og det kan vi som sygeplejersker hjælpe med. Vi kan for eksempel løse opgaver i forhold til patienter med kroniske sygdomme, forebyggende og sundhedsfremmende samtaler, omsorgssamtaler og specifikke vejledningsopgaver. Ligesom sygeplejersker kan uddannes til at hjælpe med vurderingen af medicinering og i nogle tilfælde også ordinere visse typer medicin efter delegering fra en læge.

Forleden kom regeringens lægedækningsudvalg med sine anbefalinger. Her er mange gode forslag – for eksempel om 50 ekstra lægestuderende i Aalborg og en differentieret betaling til lægerne, alt efter hvilke patienter den enkelte læge har i klinikken.

Desværre skuffer rapporten på flere områder.

Den har alt for lidt fokus på, hvordan de samlede sundhedsfaglige kompetencer i almen praksis – lægekonsultationerne - kan bruges bedre. Erfaringer har vist, at der eksempelvis er et meget stort potentiale i at bruge sygeplejersker i nye funktioner, for eksempel i forhold til patienter med kroniske sygdomme. Det er langt hurtigere og billigere at efteruddanne sygeplejersker til nye funktioner, eller at uddanne flere sygeplejersker, end det er at uddanne læger.

Sygeplejersker kan derudover medvirke til at sikre større sammenhæng på tværs af afdelinger og mellem sektorerne – altså mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger - og kan sammen med lægen understøtte og sikre en helhed i behandlingen.

OECD udgav i december måned 2016 en rapport, der slår fast, at det i Danmark er vigtigt at udvikle sygeplejerskens rolle i det nære sundhedsvæsen. Sygeplejerskernes rolle er i dag i modsætning til de øvrige nordiske lande, England og Holland relativt uudviklet. Fx slår OECD til lyd for, at de danske sygeplejersker får ordinationsret til visse typer medicin. Det er endnu ikke indført til trods for, at det er et klart ønske fra stort set alle kommuner, og at der er gode erfaringer fra andre lande.

Når rapporten fra Lægedækningsudvalget i de kommende måneder skal omdannes til praktisk politik, er det vigtigt, at politikerne kigger på en fornuftig og fremadrettet fordeling af opgaverne i sundhedsvæsnet og ikke kun fokuserer på at skaffe flere læger. Her har veluddannede sygeplejersker meget at byde ind med.

Jytte Wester,

Kredsformand

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland

 

Alle sygeplejersker løber – de nordjyske spæner (15.12.2016)

Læserbrev sendt til Nordjyske

Alle sygeplejersker løber – de nordjyske spæner

Aldrig tidligere har de ansatte på de nordjyske sygehuse behandlet så mange patienter som i 2015. Aktivitetsniveauet stiger, mens udgifterne falder. Samlet er produktiviteten ifølge Sundhedsministeriet på bare et år steget med 4,2%. Det er mere end dobbelt så meget som landsgennemsnittet.

Det betyder, at for hver 25 patienter har personalet plejet og behandlet én patient ekstra. I de samme senge, samme bygninger og med et mindre personale.

Der er god grund til at rose sygeplejersker og de øvrige ansatte for, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre. En produktivitetsstigning på 4,2% har krævet en voldsom indsats. Problemet er bare, at en sådan kraftpræstation ikke er gratis. Den slider hårdt på personalet.

Vi har løbet stærkt i mange år. Nu spæner vi – og kan ofte ikke nå at udføre arbejdet med den nødvendige kvalitet og sikkerhed.

Alligevel fortsætter politikerne med at skære ned. Region Nordjylland har fjernet over 200 stillinger fra sygehusene i år. Næste år og i årene efter skal der ifølge den nye regering fortsat leveres mindst 2% flere behandlinger end året før.

Regionsformand Ulla Astman er gået sammen med de øvrige fire regionsformænd for at protestere over kravet om flere behandlinger for de samme penge. Sundhedsvæsnet er nu så presset, at det kan føre til ringere kvalitet for patienterne.

Samtidig vil den nye regering sætte loft over stigningen i de offentlige udgifter på bare 0,3% - det er højst halvdelen af det nødvendige, hvis vi skal holde trit med den demografiske udvikling.

Resultatet er flere nedslidte sygeplejersker, flere opsigelser og en dårligere pleje og behandling til patienterne.

Patienter og sygeplejersker har vidst det alt for længe, politikerne i regionerne har også erkendt det – nu mangler vi bare, at regeringen og flertallet i Folketinget indser det: Det er ved at være sidste chance for at ændre kurs, hvis ikke både ansatte og sundhedsvæsen skal bryde sammen.

 

Med venlig hilsen

Jytte Wester

Kredsformand

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland