NordNyt 09.03.18

KL-topmoede.jpg

Kære nordjyske sygeplejerske

Vi sender dette nordjyske nyhedsbrev, da I forståeligt nok har mange spørgsmål til de aktuelle overenskomstforhandlinger og udsigten til en mulig konflikt. Onsdag varslede arbejdsgiverne i både regionen, kommunerne og staten en omfattende lockout. Vi kender endnu ikke omfanget og kan derfor ikke sige, om lige netop din arbejdsplads i regionen eller kommunen kan blive berørt eller ej. Så snart arbejdsgiverne har sendt de konkrete lockoutvarsler, vil I selvfølgelig få det at vide. Indtil videre kender vi kun de lockoutede statslige arbejdspladser, hvor I gerne skulle have fået direkte besked. Lockouten kan tidligst træde i kraft den 10. april, men det er vigtigt at understrege, at der stadig kan nå at blive indgået forlig, så både strejke og lockout bliver annulleret. Det håber vi.

> Læs lockoutvarslerne på statens område TR-08032018.jpg

Nordjyske OK18-møder på vej

I forbindelse med alle kredsens planlagte aktiviteter den næste tid vil vi orientere deltagerne om den nuværende situation. Eksempelvis er timen inden Sofie Bio i både Aalborg (20. marts), Hjørring (19. marts) og Thisted (21. marts) afsat til OK18-debat. Derudover vil vi hurtigst muligt i samarbejde med TR og FTR arrangere medlemsmøder forskellige steder i kredsen, hvor vi kan mødes og tale om, hvad der sker. Hold øje med kredsens hjemmeside og facebookside, hvor I bl.a. kan finde de nordjyske arrangementer, så snart de er planlagt.

> Se kredsens facebookside her

Har vi din private mail?

Da I ikke nødvendigvis kan tilgå jeres arbejdsmail under en eventuel konflikt, vil vi opfordre jer til at få registreret jeres private mail – eller tjekke, at det er den rigtige mail, I har registeret hos os.

Jonny_Hefty.jpg

Vi kæmper for mere end lønnen

Ved disse overenskomstforhandlinger kan vi frygte, at de omfattende lockoutvarsler og den tætte koordinering mellem innovationsminister Sophie Løhde, regeringen og de øvrige arbejdsgivere betyder, at den frie forhandling efter den danske model reelt er en illusion. Vi så under lockouten af lærerne i 2013, at der hele tiden var lagt op til et regeringsindgreb, der kun tilgodeså arbejdsgiverne. Det må ikke ske igen. Derfor handler denne overenskomstforhandling også om at forsvare den frie forhandlingsret og den danske model på hele det offentlige arbejdsmarked. Det kan godt være lidt tungt at forstå, hvis man ikke har den danske model på rygraden. Men vi har produceret en video, hvor rapperen Jonny Hefty sammen med to arbejdsmarkedsforskere forklarer vigtigheden af den danske model.

> I kan se videoen her og er meget velkomne til at dele den på de sociale medier

Konfliktlån dækker alle bedst

Der har været mange spørgsmål til den model for økonomisk hjælp ved en eventuel lockout, som Hovedbestyrelsen har vedtaget. Det korte svar er, at lånemodellen er den metode, som dækker bedst for alle, kan holde os længst i lockout og er billigst for det enkelte medlem, når Garantifonden skal fyldes op igen efter konflikten. Vi har fået inspiration til modellen fra bl.a. Danmarks Lærerforening, som var glad for ordningen under lockouten af lærerne i 2013.

> Læs mere, og se en video, der forklarer konfliktlånet her

Hold dig orienteret om OK18

Det bedste sted at holde sig orienteret om, hvad der generelt sker i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og den mulige konflikt, er på hjemmesiden dsr.dk/konflikt og I de elektroniske nyhedsbreve, I modtager løbende. Hvis I har spørgsmål, I ikke kan finde svar på der, kan I gå til jeres TR eller kontakte OK18-hotlinen på 4695 4301 eller ok18@dsr.dk

> dsr.dk/konflikt