NordNyt 28.06.19

0111_lille1.jpg

God ferie med nyt håb

Netop som ferietiden går i gang, har vi fået en ny regering. En regering, der i det mindste giver et lille håb om, at vi kan se den forbedring i velfærden og arbejdsforholdene i sundhedssektoren, vi har efterlyst i mange år. Socialdemokratiet og støttepartierne har både i valgkampen og i det papir, der ligger til grund for regeringsdannelsen, lovet at investere i velfærd. Ikke kun med det beløb, der svarer til det demografiske træk (altså flere børn og ældre), men ved at give et reelt løft. Der skal både uddannes og ansættes flere sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Der skal være bedre sammenhæng mellem regioner (som bevares), kommuner og private sundhedstilbud. Samtidig har vi fået lovning på en langsigtet strategi for psykiatrien med flere sengepladser. Det ser godt ud og giver nyt håb. Men foreløbig er der jo kun tale om pæne ord på et stykke papir. Vi er blevet skuffede før, og det afgørende er selvfølgelig, at løfterne gennemføres. Så vi vil holde godt øje med den nye regering – første prøve er de snarlige forhandlinger med regioner og kommuner om økonomien for næste år. Jeg ønsker alle en rigtig god sommer og en skøn ferie med jeres nære og kære. Jytte Wester, kredsformand

Input til vision og værdigrundlag

 

Kreds Nordjylland efterlyser fire medlemmer fra Nordjylland, som har tid og lyst til at komme med input til ny vision og værdigrundlag i DSR. DSR’s nye vision og værdigrundlag skal godkendes på kongressen 2020. Dine input får vi, ved at du deltager i et dialogmøde sammen med ca. 12 TR, FTR, AMiR og kredsbestyrelsesmedlemmer. Det afholdes onsdag den 23. oktober 2019 kl. 15.30 – 18.30 på kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV. Er du interesseret? Så sendt os en mail senest den 1. september 2019. Det kræver ikke forudgående viden om det igangværende arbejde for at deltage. Har du brug for yderligere information, inden du melder dig, kan du kontakte 1. kredsnæstformand Christina Hay Lund på mail: chl@dsr.dk.

Husk fagdagen 22. oktober

Generalforsamling_2018.jpg

Musik, middag, taler og oplæg

DSR, Kreds Nordjylland holder ikke generalforsamling i 2019. I stedet byder vi på et spændende arrangement, hvor vi i friere rammer kan mødes, have det hyggeligt, få insipration og diskutere faget og fremtiden. Nærmere program følger - men sæt allerede nu kryds i kalenderen 22. oktober 16.30-22. Vi mødes i Aalborg Kongres & Kultur Center - og gælder os til at se dig:-)