NordNyt 31.03.18

DSC_5897.jpg

Kære medlemmer,

Som I sikkert allerede er bekendt med, er den varslede strejke og lockout blevet udsat i to uger. Det betyder, at strejken kan iværksættes den 22. april og lockouten den 28. april 2018. Dog kan der ske det, at forligsmanden inden for de to ugers udsættelse konstaterer, at forhandlingerne er sluttet uden resultat - i dette tilfælde kan konflikten iværksættes på femtedagen efter, at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for afsluttet uden resultat. Uanset hvad situationen måtte blive, vil I selvfølgelig løbende bliver orienteret på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside:

www.dsr.dk DemoAarhus_marts18.jpg

Fortsat fælles demonstration i Aalborg

Selv om konflikten er udskudt, holder vi fast i de aktiviteter og informationsmøder, som allerede er planlagt i Nordjylland. Det drejer sig blandt andet om møde for sundhedsplejersker i kommunerne og møde for sygeplejersker, der organisatorisk er ansat i Regionshuset og IT-huset. Også demonstrationen på Gammeltorv i Aalborg den 3. april vil blive afviklet som planlagt. Jeg håber, at I har mulighed for at deltage.

> Læs mere om demonstrationen her

Til slut vil jeg ønske jer alle en god Påske og håbe på, at der findes en god og fornuftig forhandlingsløsning i Forligsinstitutionen. De bedste hilsner, Jytte Wester