NordNyt - Corona 18.03.2020

JytteWesterC.jpg

Kære nordjyske sygeplejersker

Vi står i en svær situation, der kræver ekstraordinære løsninger. Det bidrager I alle til på flotteste vis, og der er ros til sygeplejersker alle steder fra – på de sociale medier, fra arbejdsgiverne, regeringen, ja selv fra dronningen. Jeg ved, at mange af jer bliver berørt på den ene eller anden måde. Ændrede arbejdsopgaver, nye vagtplaner, hjemsendelser og usikkerhed præger de fleste arbejdspladser for tiden. Ikke force majeure Situationen er alvorlig, men jeg er sikker på, at vi ved fælles hjælp kommer igennem den. Dele af epidemiloven er aktiveret, men ikke de dele, der handler om at tilsidesætte aftaler om arbejdstid og varsling. Derfor er vi ikke i en situation med force majeure. Alle aftaler og overenskomster gælder stadig og skal overholdes. Det betyder, at du fortsat har krav på en vagtplan – og bliver den ændret, gælder de almindelige regler for overarbejde, varslinger og tillæg. Skriv ændringer ned Vi kan dog ikke undgå, at der vil ske ændringer. Det er jeg sikker på, at alle har forståelse for. Men det er også vigtigt, at I får den betaling og har de rettigheder, der følger af vores overenskomster og aftaler. Derfor er det afgørende, at I skriver alle ændringer i forhold til jeres oprindelige vagtplaner ned. Lav derfor gerne en lille log-bog over jeres arbejdstid. Fælles løsninger Vores tillidsvalgte gør et fantastisk godt arbejde, og det er dem, der er tættest på beslutningerne på den enkelte arbejdsplads. Har du spørgsmål, kan din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant i de fleste tilfælde hjælpe dig. Længere åbningstid Har du spørgsmål, som de tillidsvalgte ikke kan svare på, så står vi klar til at hjælpe fra kredsens side. Vi har udvidet åbningstiden, så du kan ringe til os på hverdage fra kl. 9-21 på telefon 4695 4850. I weekenderne er jeg og vores to næstformænd klar til at svare på spørgsmål i akutte situationer – telefonnumrene på formandskabet kan findes på kredsens hjemmeside. Pas godt på borgere, patienter og ikke mindst hinanden. Venlig hilsen Jytte Wester Kredsformand

 

Opdaterede svar om corona

Vi samler løbende svar på alle spørgsmål om at arbejde med coronavirus som sygeplejerske og opdaterer vores hjemmeside dagligt. Hold derfor øje med hjemmesiden:

> www.dsr.dk/corona

Følg os på Facebook

Følger du Kreds Nordjylland på Facebook? Der deler vi nordjyske nyheder og opdateringer om corona-situationen. Find os her:

> www.facebook.com/DSRKredsNordjylland