NordNyt - Covidberedskab og julehilsen 22.12.2020

Jytte_Wester.jpg

God jul til nordjyske sygeplejersker

Det bliver uden tvivl den mærkeligste jul i mands minde. Både på det private og det arbejdsmæssige plan. Mange af jer kan ikke se og hygge med alle dem, I plejer at fejre julen med.

Det vil desværre også blive en udfordrende jul på arbejde, hvor antallet af covidpatienter bliver ved med at stige. Derfor risikerer flere en jul med ekstra arbejde og udfordringer både på sygehusene og i den kommunale hjemmesygepleje.

En god nyhed er dog, at vi har indgået en forbedret beredskabsaftale med Region Nordjylland, som du kan læse om i dette nyhedsbrev.

Vi kan også glæde os over, at de første vacciner er på vej. I en svær tid er det trods alt en af de bedste nyheder, jeg har hørt i dette besynderlige og besværlige år.

Når vi ikke kan mødes, er der ekstra grund til, at vi sender varme tanker til hinanden denne jul. Jeg ønsker for alle, at I trods restriktioner og aflysninger oplever en jul fuld af nærhed og varme.

Også rigtig godt nytår til alle – 2021 kan næsten kun blive bedre end 2020.

Jytte Wester,
Kredsformand
 

Corona i regionen:

Forbedret aftale om arbejdet med covid-patienter

Flere penge for at stå i coronaberedskab. Højere honorar for at skifte frem og tilbage mellem stamafdeling og afdelinger, der er en del af beredskabsplanen. Funktionstillæg for ekstraordinær indsats og fleksibilitet. Honorering efter arbejdstidsaftalens bestemmelser, når der ændres i ens vagtplan.

Det er nogle af de forbedringer, sygeplejersker vil opleve fra årsskiftet med den nye beredskabsaftale, som Kreds Nordjylland netop har indgået med Region Nordjylland.

Der er også et bagudrettet tillæg til de sygeplejersker, der ikke er ansat på en pandemiafdeling, men som alligevel har ydet en kæmpe indsats på en af de mange andre afdelinger, der også har behandlet covid-patienter.

Du kan læse mere via linket, hvor du også kan finde de i alt tre papirer, der udgør den samlede aftale.

>Læs mere
 

Corona i kommunerne:

Forhandlinger med kommunerne

Kommunerne er lige så pressede af coronasituationen som regioner og sygehuse.

Plejeboliger og hjemmesygepleje håndterer mange covidpatienter og obs-covidpatienter, mens restriktioner, sygdom og krav om isolation blandt både borgere og kolleger stiller store krav.

Derfor har kommunerne også brug for beredskaber og fleksibilitet. Til den brug er der indgået en Fælleserklæring mellem Kommunernes Landsforening og en lang række fagforeninger.

Hovedindholdet er, at overenskomster og aftaler fortsat gælder, og at der skal indgås lokale aftaler, hvis det bliver nødvendigt at flytte personale til nye opgaver.

Derfor har Kreds Nordjylland bedt om forhandlinger med alle 11 nordjyske kommuner for at få lokale aftaler på plads. Hvis vi tager de positive briller på, kan vi sige, at det går lidt lettere i nogle kommuner end andre. Men der er stadig krævende forhandlinger forude.

Før der er faldet en aftale på plads i din kommune, bør du være meget opmærksom på forholdene, inden du siger ja til at påtage dig nye opgaver, ændre i vagtplanen eller arbejde på andre lokaliteter, end du plejer. Din tillidsrepræsentant kan vejlede og hjælpe dig.

Her er et par uddrag af Fælleserklæringen:

”Parterne er enige om, at det er at foretrække, hvis det er baseret på frivillighed, når medarbejdere skal varetage opgaver uden for det normale arbejdsområde, og at arbejdsgiver har ansvar for den nødvendige oplæring.

Varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter end det er muligt inden for eksisterende overenskomster og aftaler skal drøftes lokalt.”
 

OK21:

Klare krav til overenskomstforhandlingerne

Højere løn, bedre tilrettelæggelse af arbejdstiden, udbetaling af overarbejde, nedsat arbejdstid ved natarbejde og mere kompetenceudvikling. Det er bare et lille udsnit af de krav, Dansk Sygeplejeråd i midten af december præsenterede for arbejdsgiverne i kommuner og regioner.

Forhandlingerne om nye overenskomster for de flere end 565.000 ansatte i regioner og kommuner går for alvor i gang efter nytår.

- Sygeplejerskerne i både kommuner og regioner yder hver dag en kæmpe indsats og udviser stor fleksibilitet. Desværre følger løn- og arbejdsforhold ikke med, og vi ser et stigende antal opsigelser. Derfor er der stort behov for, at vi ved OK-21 finder løsninger, der kan udvikle attraktive arbejdspladser med ordentlige vilkår og et sundt og holdbart arbejdsliv, siger kredsformand Jytte Wester.

Du kan finde alle DSR’s krav her:

>Læs mere