NordNyt - Generelt lønløft 29.04.2020

DSC_5897.jpg

Kære sygeplejersker i Nordjylland

Efter snart syv uger med nedlukning på grund af Covid-19-pandemien er en genåbning af sundhedsvæsenet i gang. Som sygeplejersker har I ydet en enestående indsats. Pandemien er ikke ovre – om end den for nuværende er under kontrol – så nu ser vi en hverdag i øjnene, hvor vores vanlige indsats i sundhedsvæsenet skal foregå, samtidig med at Covid-19-patienterne skal behandles. På grund af restriktionerne i forbindelse med corona må vi desværre ikke holde medlemsmøder for jer på kredskontoret. Vi har ligeledes erfaret, at de mange nye regler gør det svært for os at komme på besøg hos jer på arbejdspladsen. Men jeres FTR, TR og vi på kredskontoret sørger for at holde jer orienterede via mails om, hvad der sker på jeres arbejdspladser, og hvad vi arbejder med. Så hold endelig øje med jeres mails i denne tid. Aftaler om fleksibilitet og den rette honorering Meget tidligt under Covid-19-pandemien vedtog Forhandlingsfællesskabet (som DSR er en del af) og henholdsvis Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (DR) de såkaldte Fælleserklæringer med henblik på at løse behovet for hurtig omstilling af sundhedsvæsenet. Udgangspunktet for Fælleserklæringerne var, at overenskomster og aftaler skulle være gældende og ændringer i forhold til mødested og mødetider til over- og merarbejde skulle foregå med udgangspunkt i frivillighed. Det har nogle arbejdsgivere formået at håndtere, men desværre har der været alt for mange steder, hvor sygeplejerskerne har følt sig presset, ’prikket til’ og sat uden for indflydelse. Det kan vi naturligvis ikke acceptere, så FTR, TR og vi fra kredskontoret har haft rigtig mange kontakter til arbejdsgivere for at få rettet op. Vi har kontinuerligt påpeget over for arbejdsgiverne, at arbejdsplanen skal være kendt fire uger frem. Det er den oprindelige vagtplan, der danner grundlag for, hvilken honorering der skal gives. Det er derfor meget vigtigt, at I gemmer jeres oprindelige udmeldte arbejdsplan, samt de ændringer der er sket i forhold til denne – og hvornår I har fået meddelt ændringerne. Vilkår i overgangsperioden skal aftales Vi går som sagt nu ind i en periode, hvor der fortsat bliver behov for et Covid-19-beredskab, samtidig med at det daglige arbejde i en vis udstrækning rulles i gang. Vi skal holde fast i, at alle overenskomstbestemmelser stadig er gældende – også i forhold til arbejdstidsaftalens bestemmelser. Hvis du skal stå til rådighed for en yderligere indsats, skal der indgås aftaler herom. Så sig ikke ja, før din løn og dine vilkår er forhandlet på plads. Kontakt derfor din TR, FTR eller kredskontoret, hvis der på din arbejdsplads planlægges med ekstraordinært arbejde. Udbetaling af mer- og overarbejde på regionale arbejdspladser DSR og Danske Regioner er blevet enige om at anbefale, at timer optjent på baggrund af over- og merarbejde i regionerne udbetales ved udgangen af den måned, hvor de er optjent eller senest måneden efter. Anbefalingen er i første omgang gældende indtil 30. juni 2020, og vi forhandler i øjeblikket med Region Nordjylland om at forlænge aftalen. Er du ansat af Region Nordjylland og i stedet ønsker timerne til afspadsering, kan du aftale det med din nærmeste leder. Generelt lønløft eller tidsbegrænset tillæg Sygeplejersker får masser af anerkendende ord med på vejen i denne tid, og det er da bestemt dejligt. Corona-krisen viser med al tydelighed, hvor meget sygeplejersker er værd for samfundet – også i langt højere grad end vores løn afspejler. Mange sygeplejersker efterlyser et Corona-tillæg. Det er dog helt klart min holdning, at sygeplejerskers løn skal løftes generelt, og ikke kun honoreres med et tillæg i en kort periode. Vi går nu ind i en ny fase af krisen, og derfor er det tid til at anerkende sygeplejersker lønmæssigt for den enorme indsats, som vi allerede har gjort og skal fortsætte med at gøre Her og nu skal der skabes gode rammer og løn for den belastning, som der vil være ved at opretholde coronaberedskabet, samtidig med at vi afvikler almindelige behandlinger og genoptager den daglige drift. Pas på jer selv og hinanden. De bedste hilsner, Kredsformand Jytte Wester

God 1. maj til alle

1. maj i år bliver anderledes. Vi holder sammen - hver for sig. Kredsformand Jytte Wester holder en kort tale i en helt tom Kildepark i Aalborg – den kan du 1. maj finde på enten kredsens hjemmeside (https://dsr.dk/kredse/nordjylland) eller på vores side på Facebook (https://www.facebook.com/DSRKredsNordjylland). Men først fra på fredag :-) Kl. 10.00 transmitterer vi på Facebook den fælles 1. maj-fejring fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) med taler af blandt andre statsminister Mette Frederiksen og FH's formand Lizette Risgaard. Der er også musik med blandt andre Magtens Korridorer, Katinka, Pernille Rosendahl og nordjyske Allan Olsen. Også lokalt markerer FH 1. maj - det bliver fra cirka 11.15 på Facebooksiden "FH i Nordjylland". God kampdag til alle - vi ses i 2021.

Tillykke med de 200 år

Den 12. maj i år ville grundlæggeren af den moderne sygepleje i vesten, Florence Nightingale, være fyldt 200 år. Det er bl.a. derfor, WHO har udnævnt netop 2020 til at være sygeplejerskernes (og jordemødrenes) år. I denne tid må man jo ikke invitere til stor fødselsdagsfest, derfor vi markerer i stedet dagen elektronisk på kredsens hjemmeside og Facebookside. Så kig endelig forbi (elektronisk) den 12. maj.