NordNyt - Honorering for ekstra arbejde 25.06.2020

JytteWesterC.jpg

Sommerhilsen til nordjyske sygeplejersker

Sommeren er over os, men det er ikke just en stille tid. Der er rift om sygeplejersker. Selv om den første akutte fase med Covid-19 er slut, skal der fortsat være beredskaber i regionen og kommunerne. Der er også en del arbejde med at få ventelisterne med udskudte behandlinger bragt ned igen i en i forvejen travl hverdag, så der er stor efterspørgsel på sygeplejersker. Hvis man har overskud til at bruge noget af sin fritid på ekstra vagter, skal det naturligvis også kunne mærkes på pengepungen. Det forhandler vi med arbejdsgiverne om og har nu indgået en aftale med Region Nordjylland om honorering for ekstra arbejde, som du kan læse mere om i nyhedsbrevet her. Der er trukket store veksler på jer i forbindelse med corona, men der skal være en grænse for kravene til fleksibiliteten. I skal stadig kunne holde til jeres arbejde og have arbejde, fritid og hvile til at hænge sammen. Overenskomster og arbejdstidsaftalen skal overholdes, så husk at gemme din vagtplan og notere, hvis den bliver ændret. Vi har for nylig holdt åbent hus med løntjek på kredskontoret, ligesom flere tillidsrepræsentanter har tjekket lønsedler ude på arbejdspladserne. Her fandt vi mange fejl. Så det kan bogstavelig talt betale sig at tjekke sin lønseddel og notere vagtplanændringer. Jeg vil gerne ønske dig og din familie god sommer. Pas på jer selv på arbejdspladsen såvel som ude i sommerlandet. Bedste hilsner, Jytte Wester, kredsformand

 

Region Nordjylland

Aftale om honorering for ekstra arbejde

Mange sygehusafdelinger i Region Nordjylland er under pres. Ikke kun på grund af coronavirus og indhentning af udsatte behandlinger, men også helt generelt. Det betyder, at mange af jer bliver bedt om at udføre ekstraarbejde. Derfor er Kreds Nordjylland glad for, at det netop er lykkedes at lande en aftale med Region Nordjylland om honorering, der skal imødekomme det øgede behov for flere sygeplejersker på arbejde. Aftalen er allerede trådt i kraft. I første omgang bør de enkelte afdelinger dog undersøge mulighederne for at tilbyde deltidsansatte fuld tid eller ansætte flere i almindelige stillinger. Kan det ikke lade sig gøre, honoreres ekstraarbejdet på denne måde: ”Hvis det ekstraordinære arbejde sker i forlængelse af en normal arbejdsdag, vil det for både fuldtids- og deltidsansatte honoreres med overarbejde – timeløn + 50%. For både fuldtidsansatte og deltidsansatte som påtager sig ekstraordinært arbejde på deres planlagte fridøgn, honoreres der efter arbejdstidsaftalens bestemmelse for mindst 6 timer + 50% (mistet fridøgnshonorering). Hvis det planlagte ekstraordinære arbejde på fridøgn er aftalt med et kortere varsel end 14 døgn, honoreres der også med varslingstillægget. Engangstillæg for ekstraordinært arbejde pr. gang: Ekstra tjeneste mere end fire timer: 1.200,00 kr. Ekstra tjeneste op til fire timers varighed: 600,00 kr.” Inden du siger ja til ekstraarbejde, bør du altid overveje, hvordan det hænger sammen med dit ordinære arbejde, din fritid og dine muligheder for at få tilstrækkelig hvile.

> Du kan læse hele aftalen her

Kampagne

Hvor går din grænse?

Sygeplejersker er ofte fleksible og giver en hånd med i travle perioder. Men det er vigtigt at kende grænserne – både i forhold til din egen situation og familie og i forhold til overenskomster og arbejdstidsaftalen. Du bør sikre dig, at din arbejdsplan overholder aftalerne. Stil spørgsmål til din arbejdsplan og ændringer i den. Brug din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl eller har brug for at sige fra. Du er også altid velkommen til at kontakte Kreds Nordjylland. Det er noget af indholdet i en ny kampagne ”Hvor går din grænse?” fra Dansk Sygeplejeråd – især på de sociale medier.

> Læs mere om kampagnen og arbejdsplaner her

OK21

Stil krav til overenskomsterne

Hvad vil du gerne have med i de overenskomster, der skal forhandles i foråret 2021? Det vil Dansk Sygeplejeråd snart spørge om. Indsamlingen af krav vil foregå elektronisk, men der vil også blive arrangeret et medlemsmøde i Kreds Nordjylland med deltagelse af formand Grete Christensen og/eller næstformand Dorthe Boe Danbjørg. Tid, sted og de coronasikre retningslinjer følger snart.

> Læs mere om OK21 her

Åbningstider

Sommer på kredskontoret

I uge 28 - 31 reducerer kredskontoret en smule i åbningstiden, så der er åbent for telefonisk og personlig betjening: Mandag til onsdag kl. 9 - 12 Torsdag kl. 13 - 16 Fredag kl. 9 - 12