NordNyt - Ja eller nej - et svært valg 21.05.2021

JytteWesterC.jpg

Ja eller Nej – det svære valg er dit

Det var ikke, hvad jeg havde drømt om. Det vil jeg gerne indrømme. Vi havde en ambition om større lønmæssig anerkendelse – også i Forligsinstitutionen. Det fik vi ikke. Uanset hvor meget vores forhandlere kæmpede, så var arbejdsgivernes pengekasse hermetisk lukket. Jeg forstår godt frustrationen hos mange af jer, for jeg deler den. Men arbejdsgiverne ville ikke give ekstra penge til sygeplejerskerne som den eneste gruppe. Vi gik også til forhandlingerne med en ambition om, at vi sammen med arbejdsgiverne i KL og Danske Regioner skulle rette en fælles appel til Christiansborg om at kigge på sygeplejerskernes lønefterslæb. Den del er vi lykkedes med, så der nu skal nedsættes en komité, der inden for kort tid skal analysere lønstrukturen i det offentlige på baggrund af allerede kendt viden og komme med konkrete forslag til, hvordan man kan løse problemerne med lønningerne på det kønsopdelte arbejdsmarked. For første gang sker det med opbakning fra både arbejdsgivere, den øvrige fagbevægelse i Fagbevægelsens Hovedorganisation og regeringen. Dermed anerkender både arbejdsgivere og regering, at problemerne ikke kan løses ved overenskomstforhandlingerne. Vi kan ikke alene Den seneste tids forhandlinger hos forligskvinden har understreget, at vi sygeplejersker ikke alene kan løfte kampen for ligeløn. Derfor er det afgørende for mig, at fagbevægelsen bakker op om den kommende komités arbejde. Det er første gang, at store mandedominerede fagforeninger også på det private område som Dansk Metal og 3F støtter vores krav om ligeløn. Af disse grunde stemmer jeg ja til den aftale, der fra den 28. maj og frem til 13. juni skal til afstemning blandt de aktive DSR-medlemmer, der er ansat på overenskomsterne med KL og Danske Regioner samt studerende, der er medlem af SLS. Endnu et nej risikerer efter min mening at isolere os i fagbevægelsen og få arbejdsgiverne til at trække deres støtte til arbejdet i komiteen. Vi fortsætter kampen Jeg er helt klar over, at vi stadig har et stort stykke arbejde foran os. Det er vigtigt, at vi står sammen. Både i DSR, men også med de øvrige kvindedominerede grupper med mellemlange, videregående uddannelser. Vi skal fortsætte presset på både arbejdsgivere og politikere. Det så vi i går med debatten om borgerforslaget om Tjenestemandsreformen i Folketinget. For selv om vi ikke længere kun har opbakning fra Enhedslisten, men nu også SF, Radikale, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti, så er der stadig ikke et flertal for at fjerne den urimelige lønindplacering med rødder i en forældet reform fra 1969. Vi skal derfor fortsætte kampen for ligeløn. Vi har lige nu et unikt momentum i den offentlige debat - det skal vi udnytte. I den kommende tid arrangerer vi i Kreds Nordjylland møder for alle medlemmer, så vi kan diskutere mæglingsforslaget. Skal vi bruge de muligheder, der ligger i forslaget om en komité, eller får vi mere ud af at strejke? Den debat er vigtig og svær – og jeg glæder mig til at høre jeres mening. Uanset, hvad vi hver især stemmer, er det utroligt vigtig at deltage i afstemningen. En høj stemmeprocent viser engagement og sammenhold – det har vi brug for i en svær tid. God afstemning - og god pinse Jytte Wester Kredsformand

 

Vi vil gerne besøge din arbejdsplads

Kunne du og dine kolleger tænke jer at få besøg på jeres arbejdsplads (fysisk eller via Teams) til en snak om mæglingsforslag, OK21, ligeløn eller hvad der ellers ligger jer på sinde? Så vil kredsformandskabet gerne komme – Jytte Wester, Christina Windau Hay Lund eller Helle Kjærager Kanstrup er klar til at finde plads i kalenderen. Tag fat i din tillidsrepræsentant eller kontakt kredskontoret, så finder vi sammen et tidspunkt, der passer.

 

Næste skridt i Sammen om OK21:

Vi fortsætter informationsmøder

Kreds Nordjylland fortsætter vores ’Sammen om OK21-møder’, som vi har holdt de seneste uger hver mandag og torsdag. Alle medlemmer er velkomne til møderne, som fortsat holdes hver mandag og torsdag, men nu fra kl. 15.45 – 16.45 (den 31. maj er det dog kl. 12.45 – 13.45). På møderne er du velkommen med alle dine spørgsmål om mæglingsforslaget, den kommende afstemning, hvordan vi lægger pres på KL, Danske Regioner og Folketinget, den kommende lønkomité og konsekvenserne af et ja eller nej til mæglingsforslaget, der sættes til afstemning fra den 28. maj til 13. juni. Det er nødvendigt med tilmelding, da møderne er lukkede og kun for DSR’s medlemmer. Møderne er i skrivende stund ved at blive lagt på kredsens hjemmeside, så i næste uge kan du tilmelde dig via enten https://dsr.dk/kredse/nordjylland/aktivitetskalender-i-nordjylland eller ved at klikke dig videre fra vores side på Facebook.

 

Borgerforslag:

Navnebeskyttelse af offentligt ansatte

Dansk Sygeplejeråd bakker op om et borgerforslag om, at alle offentligt ansatte bliver registreret med et tjenestenummer frem for fuldt navn, både i log-visningen i patientjournalen og ved dokumentation i en patientjournal. Når vi ikke ønsker, at patienter og borgere skal have let og hurtig adgang til sundhedsmedarbejderes fulde navn, er det ikke kun for at beskytte de ansatte. Det beskytter også de patienter og borgere, der risikerer at handle i affekt. Du kan støtte borgerforslaget til 17. august - hav NemID parat.

> Læs mere og støt borgerforslaget her