NordNyt - Jytte Wester genopstiller ikke

21-19_KBValg_logo.jpg

Stil op til kredsbestyrelsen

Vil du være med til at præge fremtidens Dansk Sygeplejeråd, så er kredsbestyrelsen stedet. Det er her, de lokale aktiviteter besluttes og sættes i gang. Det er kredsbestyrelserne, der udgør DSR's højeste myndighed, Kongressen. Det er kredsformand og 1. kredsnæstformand, der sidder i Hovedbestyrelsen. Kort sagt er kredsbestyrelsen kernen i medlemsdemokratiet. Nu har DU mulighed for at stille op til efterårets valg. Kredsbestyrelsen vælges for fire år ad gangen ved urafstemning blandt alle aktive medlemmer af kredsen. Alle aktive medlemmer kan stille op. Måske har du længe tænkt på, at det kunne være spændende at deltage i arbejdet. Måske er du blevet tændt af de mange aktiviteter og diskussioner under strejken. Måske har du en masse gode idéer og forslag til, hvordan Dansk Sygeplejeråd kan opnå endnu bedre resultater for medlemmerne. I så fald er det nu, du skal melde dig på banen. Alle er velkomne Du behøver ikke have en masse erfaring som tillidsrepræsentant eller lignende. Der er heller ingen krav til, hvilke af de mange spændende områder, du arbejder indenfor. Den nuværende kredsbestyrelse understreger, at vi ønsker mangfoldighed og bredde - så du kan være ansat i en kommune, på et sygehus, en privat praksis, som underviser eller noget helt femte. Du kan være basissygeplejerske, sundhedsplejerske, psykiatrisygeplejerske eller leder - alle er velkomne til at byde ind. Fristen for at stille op er 30. september kl. 15.00. Man tilmelder sig på DSR's hjemmeside - link herunder. Når du stiller op, får du mulighed for at præsentere dig med tekst og billede. Der vil senere blive annonceret mulighed for at få taget et billede. Kredsen tilbyder desuden at lave en lille video med kandidater til formands- og næstformandsposter. Når tilmeldingen er slut, arrangerer kredsen valgmøder. Det hører I mere om senere. Afstemning til 7. november Selve afstemningen finder sted fra 25. oktober til 7. november. Alle medlemmer får mail med link til at stemme online - så husk at opdatere din mailadresse i Mit DSR. Resultatet offentliggøres den 8. november - og den nye bestyrelse tiltræder allerede dagen efter. Det har især betydning for formand og næstformænd, der er frikøbt på fuld tid for at arbejde for DSR. I Nordjylland består kredsbestyrelsen af i alt 16 medlemmer. Heraf en formand og to næstformænd samt 13 menige medlemmer. De vælges ved tre separate afstemninger - og man kan godt stille op til flere poster, så man for eksempel kan sidde som menigt medlem, hvis man ikke opnår valg som næstformand. Det kræver, at man tilmelder sig begge afstemninger. Nordjylland er opdelt i to opstillingskredse efter arbejdssted: Vendsyssel/Thy-Mors og Himmerland/Aalborg. Der skal vælges henholdsvis fem og otte menige medlemmer i de to valgkredse. Få flere oplysninger Ønsker du flere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte medlemmerne af den nuværende kredsbestyrelse. Du finder en liste her. Du er også velkommen til at overvære et møde i kredsbestyrelsen, inden du beslutter dig. Der er møder den 8. og den 28. september kl. 9.00-16.00 (måske slutter det lidt før afhængig af dagsorden). De finder sted på kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV. Du kan tilmelde dig og hele tiden følge med i, hvem der er opstillet, via linket herunder. Vi håber at få rigtig mange kandidater og en god og spændende valgkamp.

> Læs mere om KB-valg og opstilling

Valg til kredsbestyrelsen

Jytte_loenloeft.jpg

Nordjylland skal vælge ny formand

Efter 20 år på posten er tiden kommet til, at de nordjyske sygeplejersker skal have ny formand. Derfor meddelte jeg tirsdag formiddag til kredsbestyrelsen, at jeg ikke genopstiller som kredsformand til det valg, der finder sted her i efteråret. Det er en beslutning, jeg traf allerede i foråret. Det er selvfølgelig ikke det bedste tidspunkt at meddele det midt under en konflikt, men valget nærmer sig. Det har været en svær beslutning, for det har været 20 spændende, udfordrende, lærerige og sjove år. Først som formand for Nordjyllands Amtskreds fra 2001 og siden 2008 for Kreds Nordjylland. Det bliver svært at undvære det fagpolitiske arbejde og alle jer dejlige medlemmer. Vi skal nok få en lejlighed til at sige farvel og tak for mange års godt samarbejde. Først skal vi dog have valgt en ny formand og en ny kredsbestyrelse - og vi skal have afsluttet konflikten med et godt resultat for sygeplejerskerne. Jytte Wester Kredsformand