NordNyt - Kampen fortsætter 31.08.2021

Jytte_Wester_1_maj_2018.jpg

Kære nordjyske sygeplejersker: Kampen fortsætter!

Det aktuelle slag er måske tabt, men vi giver ikke op. Det her lovindgreb stiller os alle sammen - regeringen, arbejdsgiverne og sygeplejerskerne - med et kæmpe uforløst problem. Alle vi sygeplejersker føler, at vi i den grad grad er blevet kørt over og er ved at koge over af vrede. Regeringsindgrebet er voldsomt desillusionerende, og selv om vi nu er blevet sendt tilbage i arbejde, har jeg svært ved at se, hvordan sådan et indgreb skal hjælpe på at få genskabt arbejdsglæden og give os nogle ordentlige vilkår. Strejken har dog ikke været forgæves. Vi lykkedes ikke med at opnå et bedre økonomisk resultat, end det vi fik tilbudt i Forligsinstitutionen. Men vi har kickstartet den fælles ligelønskamp. Strejken har været en investering i at skabe en fremtid uden forskel. Nu kender alle danskere til problemet med sygeplejerskernes og de øvrige kvindedominerede fags historiske og uretfærdige lønefterslæb. Og et flertal af danskerne bakker op om sygeplejerskernes krav om højere løn. Der er etableret politisk lydhørhed i begge sider af Folketinget. Lokalt pres på politikere Lokalt har vi også fået politikerne til at lytte. Jeg bed for eksempel forleden mærke i et indlæg fra den nuværende sundhedsrådmand i Aalborg Kommune, Mads Duedahl, der også er Venstres spidskandidat til valget til regionsrådet. Han skrev ligeud, at der er brug for, at sygeplejerskerne stiger i løn (læs her ). Hvordan var han mon nået frem til det? Såmænd ved at besøge de strejkede sygeplejersker i Aalborg Kommune, der havde inviteret ham på besøg i strejkecaféen på kredskontoret. Så det er afgørende, at vi fortsætter presset på og dialogen med politikerne. Det skal vi bruge blandt andet efterårets valg til kommuner og region til. Vi har været overalt Det har været ti hårde uger. Men jeg har været så stolt og glad, når jeg har set de mange aktiviteter på gader og stræder, de mange læserbreve, de mange opslag på sociale medier, de mange diskussioner og de mange optrædender i pressen (se eksempler fra torsdag her ). Vi har sunget og danset, råbt og slået på tromme, vandret over broer og op og ned ad gågader – vi har været overalt. Alligevel lykkedes det ikke at trænge igennem til et flertal på Christiansborg. Jeg er overbevist om, at det vil lykkes i fremtiden, men lige nu har arbejdsgiverne og de danske politikere en kæmpe opgave med at genskabe motivation og arbejdsglæde for sygeplejerskerne. Det skal de gøre samtidig med, at de må konstatere, at de mangler at besætte op mod 5.000 sygeplejerskestillinger. Aftale om ekstraarbejde udløber Sygeplejerskerne skylder ikke nogen noget. Det er arbejdsgiverne, der må finde ud af, hvordan de vil motivere sygeplejerskerne. Stort set alle de sygeplejersker, jeg taler med, fortæller, at nu er det slut med fleksibilitet, ekstra vagter og overarbejde. De vil følge arbejdstidsaftalen og arbejde i det timetal, de er ansat til. Jeg forstår til fulde frustrationen og reaktionen – og det samme gør Kredsbestyrelsen. Derfor vedtog den forleden i enighed, at vi skal have tilbudt langt bedre forhold for overhovedet at overveje at indgå aftaler om frivilligt ekstraarbejde (ofte kaldet FEA). Den eksisterende rammeaftale udløber allerede i dag den 31. august – og den aftale ser jeg ingen grund til at genforhandle Det vil naturligvis lægge endnu større pres på arbejdsgiverne i forhold til at få løst de store problemer med ophobede opgaver og ubesatte stillinger. Efter lang tid med underbemanding, halvandet år med corona og ti ugers strejke vil sygeplejerskerne ikke mere. Vi er meget mere værd, end det vi bliver budt i dag. Kan ikke komme uden om krav Derfor fortsætter kampen. Vi giver ikke bare op, for vores krav er rimelige – og faktisk også umulige at komme uden om. Hvis det danske sundhedsvæsen skal hænge sammen i fremtiden, er der kun en vej: Højere løn til sygeplejerskerne. For det er os, der udgør limen i sundhedsvæsnet. Kreds Nordjylland vil i den kommende tid holde møder på arbejdspladser, kredskontor og virtuelt for at høre jeres bud på, hvordan vi bedst fortsætter kampen for ligeløn (se herunder). Vi vil sætte fokus på kommunalvalget. Samtidig vil vi holde valg til kredsbestyrelsen, hvor jeg opfordrer alle jer, der har sprudlet af gode idéer og aktivitet her under strejken til at overveje, om I har lyst til at videreføre arbejdet i vores kredsbestyrelse, der er omdrejningspunktet for hele demokratiet i Dansk Sygeplejeråd. Jytte Wester, Kredsformand

Møde med Grete Christensen og Jytte Wester

Grete_Broenderslev.jpg

Vi kæmper videre i fællesskab

”Strejken slutter nu – men vi fortsætter kampen. Vi kæmper for en fremtid uden forskel.” Sådan skrev Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen på Facebook, da det stod klart, at regeringen valgte at gennemføre et regeringsindgreb med de blå partier, selv om der var mulighed for at få et andet flertal i Folketinget, hvor der var blevet sat penge af til at følge op på lønstrukturkomitéens arbejde. Kom og mød formand Grete Christensen og kredsformand Jytte Wester til en fælles dialog om, hvordan vi sammen kan kæmpe videre for bedre løn- og arbejdsvilkår med fokus på nødvendigheden af rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker til det danske sundhedsvæsen. Mødet foregår i 'Det lille teater' i Aalborg Kongres & Kultur Center.Onsdag den 8. september kl. 16.30-18.30. Vi slutter af med et let traktement (senest ved 18:30-tiden).

> Tilmelding

Medlemsmøder

Hvordan fortsætter vi kampen?

Kom til medlemsmøder om den netop overståede konflikt – og hvordan vi fortsætter kampen for ligeløn. Vi vil snakke om, hvad vi har lært af konflikten. Vi vil gennemgå regeringsindgrebet og mæglingsforslaget og fortælle, hvad det betyder for løn og andre forhold i de næste tre år. Endelig vil vi fra Kreds Nordjylland gerne høre dine forslag til, hvordan vi kan bruge al den gode energi fra aktiviteterne under konflikten til fortsat at sætte fokus på ligeløn og behovet for et lønløft til sygeplejerskerne. 07.09.2021 kl. 15.30 – 17.00: Teams-møde Tilmelding her. 08.09.2021 kl. 16.30 – 18.30: Møde med Grete Christensen (se mere ovenfor) 13.09.2021 kl. 19 – 21: Møde på kredskontoret Tilmelding her. 15.09.2021 kl. 16.30 – 18.00: Teams-møde Tilmelding her.

Vi holder stadig konfliktcafé

Under hele strejken har konfliktcaféerne været omdrejningspunkter for de mange gode aktiviteter i hele Nordjylland. Vi skal fortsætte presset og arbejdet for ligeløn - for eksempel når lønstrukturkomitéen skal nedsættes, når der er valg til regionsråd og byråd i november, og når vi sammen med andre faggrupper skal arbejde videre for at få afskaffet Tjenestemandsreformen fra 1969. Vi vil også sætte andre emner på - det kan være om arbejdstidsregler, arbejdstilsynet, utilsigtede hændelser eller meget andet. Derfor er der stadig konfliktcaféer hver anden torsdag på kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV. Alle er velkomne - du møder bare op. Nu på torsdag den 2. september vil vi evaluere konflikten - og måske finde et andet navn end konfliktcafé. Caféen holder åbent kl. 16-17.30 - 2. september, 16. september, 30. september osv.

Aktivitetsgruppen arbejder videre

De store aktiviteter under strejken har været planlagt af vores aktivitetsgruppe. Den fortsætter indtil videre. Har du gode idéer til, hvilke aktiviteter i forhold til ligeløn, Kreds Nordjylland skal gå i lag med, så skriv til 1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund chl@dsr.dk for at komme med i gruppen. Møderne er virtuelle.

Besøg på arbejdspladserne

Har I på din arbejdsplads brug for at tale om konflikten, om ekstraarbejde, om sammenhold, om ligeløn eller noget helt femte, så kommer kredsens formandskab gerne på besøg. I kan kontakte politisk chefkonsulent Lilli Lykkegaard på ll@dsr.dk og aftale nærmere.

Kredsbestyrelsesvalg

21-19_KBValg_logo.jpg

Vi har brug for dig

Dine kolleger og Dansk Sygeplejeråd har brug for dig. Dig, der er fuld af idéer til, hvordan vi opnår bedre løn- og arbejdsforhold. Hvordan vi styrker sygeplejen og hele sundhedsvæsnet. Rigtig mange af jer har været aktive under strejken. I har sprudlet af idéer og virkelyst. Det har vi alle brug for at holde fast i og udvikle i de kommende år - for vi er stadig meget mere værd. Overvej derfor, at du har lyst til at tage en tørn i kredsbestyrelsen. Der er valg til alle poster - formand, to næstformænd og 13 bestyrelsesmedlemmer. Fristen for opstilling er 30. september. Har du brug for at vide mere, så er du velkommen til at deltage i et kredsbestyrelsesmøde. Der er møder på kredskontoret 8. og 28. september fra kl. 9.00. Alle opstillede kandidater har mulighed for at få et valgoplæg og et billede på hjemmesiden og i Sygeplejersken. Har du brug for at få hjælp til at skrive valgoplægget, kan du kontakte journalist Karin Mette Petersen på kmp@dsr.dk. Hvis du gerne vil have taget et billede, har vi vores fotograf på plads på kredskontoret onsdag den 8. september kl. 12-13.30 og tirsdag den 28. september kl. 13.30-17.

> Læs mere