NordNyt - Nye kontrakter og møder om overenskomster 25.02.2021

JytteJuni2020.jpg

Smal ramme udnyttet maksimalt

Nu er der indgået forlig om overenskomsterne for de næste tre år i både stat, kommuner og regioner. Der er tale om en meget smal ramme, som der ikke er grund til at juble over. Men aftalerne opfylder dog det hovedkrav, hovedbestyrelsen opstillende inden forhandlingerne – at reallønnen skulle sikres. Altså at lønstigningerne skulle være højere end de forventede prisstigninger. Og det er de. Samtidig sikrer aftalerne, at vores løn stiger yderligere, hvis lønnen på det private arbejdsmarked stiger mere end forventet. Alle tre forlig er indgået med en overordnet ramme på 6,75%. Det var, hvad der blev opnået i det første forlig på statens område. Derfor kendte vores forhandlere loftet for, hvor meget vi kunne opnå, inden forhandlingerne i kommuner og regioner gik i gang. Den smalle ramme er udnyttet optimalt, fordi næsten alle pengene går til lønstigninger. I kommuner og regioner er stigningen på 5,02% over de tre år – i staten en anelse lavere, fordi der bliver brugt penge til en bedre seniorordning. Nej til fleksibilitet Vi mangler at udmønte puljerne til de enkelte organisationer i den kommunale overenskomst – forhandlingerne er gået i gang i dag, fredag. Men på det regionale område giver de blandt andet ud over de generelle lønstigninger ca. 3.150 kr. i årligt tillæg til alle med fire års erfaring. Det er også en del af billedet, at arbejdsgiverne ikke er kommet igennem med deres krav om øget fleksibilitet. Et krav, som coronakrisen ellers har gjort arbejdsgiverne endnu mere varme på, end de var i forvejen. Afstemning på vej Når de sidste brikker er faldet på plads på det kommunale område, bliver kongressen i Dansk Sygeplejeråd indkaldt for at tage stilling til forligene. Det sker nok i løbet af de næste ti dage. Derefter sættes afstemningen i gang med udsendelse af materiale til alle medlemmer. Både ja og nej vil have konsekvenser. Bliver det et ja, er det forhandlede resultat selvfølgelig gældende. Det er dog ikke det samme som at sige, at vi accepterer vores lønefterslæb og at lønnen er rimeligt. Vi er mere værd, og det bør løses politisk. Stemmer medlemmerne nej, er vi klar til konflikt. Det store spørgsmål er så, om arbejdsgiverne efter en ny forhandling under en konflikt vil give flere penge til sygeplejerskerne, hvis andre faggrupper har accepteret rammen på 6,75%. Det er også muligt, at Folketinget vil bruge coronakrisen som begrundelse for at gribe ind. Det plejer at betyde, at det forkastede forlig eller en eventuel mæglingsskitse bliver ophøjet til lov. Deltag i medlemsmøder Inden afstemningen er det dog vigtigt, at vi får en grundig diskussion af de tre forlig. Derfor indkalder Kreds Nordjylland til en række medlemsmøder, som du kan læse mere om herunder. Der vil også være materiale og svar på dine spørgsmål på dsr.dk. Jeg glæder mig til at høre jeres spørgsmål og deltage i debatterne om de tre overenskomster. Jytte Wester, Kredsformand

> Læs mere

Medlemsmøder om overenskomster

Hvor meget stiger lønnen og hvornår? Er der andre forbedringer? Slipper vi for forringelser? Hvornår skal vi stemme? Hvad sker der, hvis der bliver stemt nej? Spørgsmålene er mange, når det drejer sig om de nye overenskomster i stat, kommuner og regioner. Dem kan du få svar på ved at deltage i et af de medlemsmøder, Kreds Nordjylland arrangerer. Du skal klikke dig ind på hjemmesiden og tilmelde dig, så vi kan sende et link, du skal bruge for at deltage i møderne, der foregår på Teams. Forlig for kommuner og regioner: - Onsdag den 10. marts 2021 kl. 16.00 – 17.30 - Torsdag den 11. marts 2021 kl. 16.00 – 17.30 - Mandag den 15. marts 2021 kl. 12.15 – 13.45 - Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19.00 – 20.30 Forlig på statens område: - Torsdag den 11. marts 2021 kl. 18.30 – 20.00

> Tilmelding

Nye kontrakter i regionen

På vej med bredere ansættelsesområde

Region Nordjylland varsler om kort tid en ændring af ansættelsesprincipperne på Aalborg Universitetshospital, så man fremover er ansat ved en afdeling frem for et afsnit. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland er ikke begejstret for, at ændringerne gennemføres generelt over en kam uden at tage grundigt stilling til, hvor det giver mening. - Det skaber utryghed for den enkelte og risikerer at føre til dårligere arbejdsforhold. Vi lægger vægt på, at principperne kun skal bruges, hvor det giver fagligt mening og skaber gode patientforløb samt mulighed for faglig udvikling, siger kredsformand Jytte Wester. Derfor har både kreds og fællestillidsrepræsentanter været involveret i processen for at pege på de problemer, de ændrede ansættelsesforhold kan medføre. Regionens udspil er da også på flere områder mere skånsomt end de oprindelige tanker. Det er vigtigt, at du taler med din ledelse om ændringerne, og at retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejde drøftes og fastlægges i det lokale MED-udvalg.