NordNyt - Om OK og vacciner 16.04.2021

Jytte_Wester_1_maj_2018.jpg

Nyt om OK21

Efter medlemmernes nej til overenskomstaftalerne med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er vi i fuld gang med at forberede et fornyet pres på arbejdsgiverne – også i Nordjylland. Arbejdsgiverne foreløbig afvist at indgå i nogen form for forhandling, før resultaterne af de sidste afstemninger fra de andre organisationer ligger klar. De bliver offentliggjort onsdag den 21. april. Meget tyder dog på, at Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet kan være de eneste faggrupper, der afviser overenskomstaftalerne. Blandt andet har de øvrige seks organisationer i Sundhedskartellet stemt ja. Vigtigt med aktiviteter Efter vores eget afstemningsresultat har kredsbestyrelsen holdt flere møder for at tage stilling til de forskellige mulige scenarier, herunder forhandlinger både i Forligsinstitutionen og direkte med arbejdsgiverne samt eventuel varsling af konflikt. Kredsbestyrelsen er også ved at forberede lokale aktiviteter på både arbejdspladser og i forhold til politikere og offentlighed – selvfølgelig under hensyntagen til diverse coronarestriktioner. Det kan være aktiviteter som fanevagt, små demonstrationer, (virtuelle) møder, uddeling af løbesedler, læserbreve og meget andet. Har du gode idéer, eller har du lyst til at planlægge og/eller deltage i aktiviteter, så kontakt gerne din tillidsrepræsentant eller kredskontoret. Måske konfliktvarsel i denne uge Tillids- og fællestillidsrepræsentanter har været samlet (virtuelt) flere gange for at blive orienteret om situationen. Den 22. april holdes der landsdækkende TR-møde, hvor der blandt andet vil blive diskuteret eventuelt konfliktvarsel. Bliver der afgivet konfliktvarsel, får de berørte naturligvis besked så hurtigt som overhovedet muligt. Kreds Nordjylland er i gang med at forberede situationen, hvis vi bliver afvist af arbejdsgiverne og derfor er nødt til at gå i strejke. Kredsens ledelse og faglige konsulenter er ved at finde de områder, der vil blive udtaget til den eventuelle konflikt, ligesom vi er ved at forberede arbejdet med at planlægge et nødberedskab. Reglerne siger, at man skal udtage mindst 10% af medlemmerne til strejke – så vores udgangspunkt er, at ret præcist 10% vil blive udtaget. Hvem, der eventuelt vil blive tale om, holdes hemmeligt til sidste øjeblik. Hvorvidt arbejdsgiverne i givet fald også vil varsle lockout, vides endnu ikke. Kontakt til politikere Formandskabet i Kreds Nordjylland har også været i kontakt med flere lokale politikere for at forklare, hvorfor det er afgørende, at sygeplejersker honoreres efter uddannelsesniveau, ansvar og opgaver. Ikke bare for sygeplejerskernes skyld, men også for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere i sundhedsvæsnet. Flere politikerkontakter er ved at blive planlagt. Kreds Nordjylland holder også jævnligt møder med de øvrige fagforeninger i Nordjylland for at diskutere, hvordan vi bedst støtter hinanden i forhold til forhandlinger og eventuel konflikt. Vigtigt at stå sammen For at få det bedste ud af situationen er det helt afgørende, at vi står sammen som sygeplejersker – både under de kommende forhandlinger og op til og under en eventuel konflikt. Uanset om man har stemt ja eller nej, er jeg sikker på, at vi alle er enige om, at vi er mere værd end den aftale, der er blevet forkastet. Nu skal vi støtte og hjælpe hinanden – det giver de bedste muligheder for at opnå et bedre resultat. Jytte Wester, Kredsformand

 

Efterlyser plan for vaccination

Efter Danmark har stoppet brugen af AstraZeneca, står rigtig mange nordjyske sygeplejersker tilbage med spørgsmål og usikkerhed. Mange har fået det første stik – og en del stod lige for at skulle i gang med vaccination. - Jeg har fortalt ledelsen i Region Nordjylland, at det er vigtigt, at der hurtigst muligt bliver lavet en plan – både for dem, der er delvist vaccineret og for dem, der ikke er kommet i gang, siger kredsformand Jytte Wester. Foreløbig har hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital skrevet til samtlige ansatte, at de ikke kender svaret, men afventer en melding fra Sundhedsstyrelsen. Styrelsen har siden meddelt, at de delvist vaccinerede vil blive tilbudt vaccinen fra Pfizer. Det ændrer dog ikke ved, at der er brug for en plan for, hvordan og hvornår det kan foregå. Hospitalsledelsen har lovet at arbejde hårdt for, at vaccination af hospitalspersonale bliver prioriteret, før man starter vaccination af andre grupper.

Foerste_maj.jpg

Virtuel 1. maj og fællessang

Den internationale kampdag 1. maj må jo igen i år desværre afvikles virtuelt – det kan ikke lade sig gøre at mødes i Kildeparken i Aalborg eller andre steder. Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH Nordjylland varmer op til den landsdækkende 1. maj fra kl. 9.50 med tale af den nordjyske formand Anna Kirsten Olesen – det hele foregår på Facebook:VIRTUEL 1. MAJ HER . Kl. 10.00-10.30 sendes der et samlet program for hele landet: Talere: Lizette Risgaard, formand for FH Mette Frederiksen, statsminister Pia Olsen Dyhr, formand for SF Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten Fagbevægelsens Ungdom Rasmus Bjerg synger for til fællessang fra arbejdersangbogen. Allerede dagen inden varmes der op med fællessang: Syng med på dine yndlings-arbejdersange sammen med Lizette Risgaard og bandet Det Tynde Øl. Hvor tyndt øllet bliver, står du selv for, men send os gerne dit sangønske, så det kan komme med på play-listen. Send til: fen@fho.dk Syng med via FH’s centrale Facebookside:

> Syng med