NordNyt - Overenskomst og ligeløn 19.02.2021

Vi kæmper videre for ligeløn

I dag går overenskomstforhandlingerne på det regionale område i gang, efter der de seneste uger er indgået forlig for ansatte i både stat og kommuner.

Som frygtet er det forholdsvis smalle forlig, selv om jeg glæder mig over, at der bliver en lille fremgang i reallønnen til alle. Vi har også stadig 0,5% af lønsummen at forhandle om i specielle forhandlinger for de enkelte organisationer på det kommunale område.

Forligene kan langt fra indfri de helt berettigede forhåbninger, som vi sygeplejersker har til at få løn efter uddannelse og indsats – samt en løn på samme niveau som i de fag, der i højere grad er domineret af mandlige ansatte.

Overenskomsterne står dog ikke alene. I Dansk Sygeplejeråd lykkes vi i stigende grad med at skaffe lønforhøjelser ved lokale forhandlinger. Det gælder især ved nyansættelser og jobskifte, hvor arbejdsgiverne kan presses, hvis den enkelte sygeplejerske i samarbejde med tillidsrepræsentanterne venter med at sige ja til jobbet eller den nye funktion, til lønnen er på plads.

Uanset udfaldet af overenskomstforhandlingerne får vi ikke rettet op på den meget ulige løn, der blev fastsat helt tilbage til tjenestemandsreformen i 1969. Det kan kun ske ved et vedholdende, politisk pres for en reform af hele den offentlige lønstruktur. Det arbejde vil og skal vi intensivere.

Samme signal er også afsendt med overenskomstforliget på det kommunale område, hvor der er afsat en pulje til netop ligeløn. Puljen er for lille til at rykke noget som helst – men den symbolske værdi er stor: Fagforeningerne for de offentligt ansatte er enige om, at den manglende ligeløn er et problem.

Om et par uger skal overenskomsterne til afstemning. Det falder stort set sammen med Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts. Lad os bruge den 8. marts til at vise, at det er helt uacceptabelt, at kvinderne i Danmark i 2021 stadig halter langt bagud for mændene, når det handler om at sætte pris på vores arbejde.

Jytte Wester,
Kredsformand

 

8. marts

Virtuel debat om sexisme og ligestilling

Fagbevægelsens Hovedorganisation, som DSR er en del af, inviterer til fælles virtuel fejring af Kvindernes Internationale Kampdag mandag den 8. marts klokken 13.30-15.00.

Der vil være oplæg og debat om, hvad vi skal gøre både politisk og på arbejdspladserne for at komme sexisme til livs. Vi skal selvfølgelig også diskutere ligestilling, og har bl.a. ”besøg” af beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, Peter Hummelgaard.

Læs mere
 

FFP2/3-masker

Ingen lempelser i Nordjylland

Da Arbejdstilsynet i januar gav mulighed for at dispensere fra kravet om, at FFP2/3-masker maksimalt må bæres tre timer om dagen, gik DSR straks ind i sagen.

Kredsens politikere og fællestillidsrepræsentanter har påpeget over for sygehusledelsen, at den bør fastholde tidsgrænsen.

- Det er ikke rimeligt, hvis sygeplejersker skal betale for corona-pandemien med forringet arbejdsmiljø og store gener. Ledelserne må finde andre løsninger, siger kredsformand Jytte Wester.

Hun er derfor tilfreds med, at Region Nordjylland efterfølgende har meldt ud, at man i Nordjylland fortsat holder sig inden for den hidtidige grænse på tre timer.

 

Vaccination går fremad

Der er heldigvis igen kommet gang i vaccination af sygeplejersker og andet frontpersonale. Men der er endnu et stykke vej, til alle er så sikre som muligt i omgangen med patienter og borgere.

Der er også en del bump på vejen – blandt andet diskussioner om, hvilke vacciner der er bedst. Det kan være meget svært at afgøre, da der er fordele og ulemper ved de forskellige fabrikater.

Dansk Sygeplejeråd, også lokalt, er meget opmærksom på de diskussioner og problemstillinger, der opstår omkring vacciner og podning. Det gælder både, når sygeplejersker skal vaccineres og podes, når de skal vaccinere og pode, og når de skal supervisere andre, der skal stå for podning.

Du kan følge de seneste råd og vejledninger på hjemmesidens coronaafsnit.

Foto: Region Nordjylland

Læs mere

 

Medlemstilbud til dig

Lad os komme ud af ”corona-tågen” sammen

Det er frustrerende ikke at vide, hvor længe vi skal leve i denne ”tågede” coronatid. Det kan belaste vores relationer og den enkeltes styrke til at handle – selv om det netop nu er vigtigt, at vi står sammen.

Kreds Nordjylland inviterer derfor til virtuelt medlemsmøde, hvor forfatter og foredragsholder Tommy Krabbe bl.a. vil give konkrete råd til, hvordan vi lettere læser og forstår hinanden.

Før foredraget vil kredsformandskabet give seneste nyt om corona-situationen i Nordjylland.

Medlemsmødet bliver holdt tirsdag den 23. marts klokken 16.00-17.30, hvor vi håber at ”se” dig.

Læs mere og tilmelding (senest 16. marts)

 

Gratis tilbud

Livestream – kampen om ligeløn

Vil du blive klogere på ligelønskampens historie og høre, hvordan vores forståelse for ligeløn har ændret sig? Undrer du dig over, hvorfor vi selv i dag ikke altid kan blive enige om, hvornår mænd og kvinder har ligeløn?

Så kan historiker Astrid Elkjær Sørensen gøre dig klogere med et foredrag onsdag den 3. marts klokken 19.00-20.15.

Læs mere og tilmelding