NordNyt - Stormøde om ansættelsesbreve 09.03.2021

Aalborg_Universitetshospital.jpg

Nye ansættelsesvilkår trukket tilbage

Efter pres og opfordring fra sygeplejerskerne og TR/FTR-kollegiet valgte ledelsen på Aalborg Universitetshospital (AAUH) søndag at trække varslingen om de nye ansættelsesbreve tilbage. Dansk Sygeplejeråds fællestillidsrepræsentanter (FTR) har i hele forløbet igennem over et år gjort opmærksom på, at det ville skabe utryghed og uro, hvis sygehusledelsen gennemførte planerne om, at alle sygeplejersker på hospitalet skulle have hævet ansættelsesniveauet fra afsnits- til afdelingsniveau. Det ville betyde, at man med fire ugers varsel kunne flyttes fra for eksempel ambulatorium til sengeafsnit. Da varslingen alligevel kom, opstod der den forventede vrede og undren, og rigtig mange gav deres mening til kende både på AAUH´s personalenet og på diverse sociale medier. På få dage har næsten 1800 sygeplejersker meldt sig ind i en Facebook-gruppe og diskuteret varslingen. Dialog nødvendig FTR’erne på AAUH har i den seneste tid været i tæt dialog med ledelsen, og i søndags sendte FTR Pia Jødal Næss-Schmidt på baggrund af den store utilfredshed blandt sygeplejerskerne et alvorligt bekymringsbrev til hospitalsledelsen. Det resulterede i, at varslingen blev trukket tilbage. FTR-kollegiet og Kreds Nordjylland har hele tiden peget på, at det var unødvendigt at tvinge de nye ansættelsesbreve igennem på hele sygehuset. I stedet kunne man have taget dialogen med det enkelte afsnit og den enkelte medarbejder for at se, om det kunne give mening hos dem. Det er en forudsætning for, at det nogle steder kan fungere at arbejde i et bredere ansættelsesområde, at det giver faglig mening, og at medarbejderne har haft mulighed for medindflydelse på deres arbejdsliv. På den måde er en lignende ændring allerede gennemført på enkelte afsnit i Aalborg, ligesom det er mere reglen end undtagelsen på Regionshospital Nordjylland. Planer ikke opgivet Selv om varslingerne er sat i bero, er planerne om et udvidet ansættelsesområde på AAUH ikke opgivet. På intranettet siger sygeplejefaglig direktør Lisbeth Kjær Lagoni: ”Der er brug for at give processen mere tid og mere dialog i afdelingerne om, hvordan de nye ansættelsesprincipper helt konkret kan anvendes, så det fagligt giver mening og tager hensyn til den enkelte medarbejders situation. I den kommende tid vil der blive afholdt personalemøder i alle relevante afdelinger og møder i TværMED-udvalgene med henblik på at få diskuteret rammedokumentet og eventuelle konkrete ændringer.” Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland og FTR-kollegiet på Aalborg Universitetshospital arbejder videre og holder fast i behovet for dialog, faglige vurderinger og hensyn til både ansattes og afdelingernes forskellige forudsætninger. - Vi håber, at ledelsen har lært noget, så der lyttes og bliver medindflydelse og inddragelse af medarbejderne. Efter at have ydet maksimal fleksibilitet i et år med covid er kollegerne slidt ned. De har ikke brug for, at der skabes mere usikkerhed og trækkes yderligere krav om fleksibilitet ned over hovederne på dem, siger kredsformand Jytte Wester. Deltag i stormøde DSR inviterer til stormøde, hvor du har mulighed for at drøfte, hvilke muligheder der er for at få indflydelse på processen i den kommende tid Torsdag d. 11. marts kl. 19.00 - cirka 20. Tilmeld dig via linket herunder, så du kan få tilsendt et link til mødet. Vi kan være op til 300 deltagere. Ved flere tilmeldinger, vil vi arrangere endnu et møde.

> Tilmeld dig stormødet her

Kamp mod lønefterslæb

Ulige lønsystem fra 1969 er for længst forældet

52 år med politikerbesluttet uligeløn må være nok. Politikerne har selv vedtaget tjenestemandsreformen – derfor er det også deres ansvar at rette op på den uret, den stadig medfører. Sådan skrev kredsformand Jytte Wester i et debatindlæg på Kvindernes Internationale Kampdag i går.

> Læs debatindlægget her Lonloftet.png

Skriv under - vi er mere værd

8. marts blev også startskuddet på Dansk Sygeplejeråds kampagne 'Lønløftet - vi er mere værd', som netop vil lægge pres på politikerne for at få fjernet Tjenestemandsreformen fra 1969.

> Hjælp med at lægge pres - skriv under her