NordNyt - Tak og svar fra generalforsamlingen 29.10.2020

Jytte_GF_2020_lille.jpg

Kære nordjyske sygeplejersker

Tak til de mange, der loggede ind til vores digitale generalforsamling mandag den 19. oktober. Det ville selvfølgelig have været meget hyggeligere at kunne mødes i Aalborg Kongres & Kultur Center, som vi plejer. Det kunne ikke lade sig gøre, men så viste den digitale udgave sig at være et rimeligt alternativ. Jeg fik aflagt beretning på vegne af kredsbestyrelsen, vi fik planlagt de næste to års særlige indsatsområder, vi blev klogere på overenskomstforhandlingerne og ikke mindst uddelt Nordjyllands Sygeplejerskepris. Tak også for det store engagement og de mange spørgsmål i chatten. Et par stykker af dem kunne jeg ikke nå at svare på - I kan læse mine svar herunder. I skrev også mange søde kommentarer i chatten om, at den virtuelle generalforsamling alt i alt gik godt. Også tak for det - det skal ikke skjules, at vi var lidt spændte på, hvordan det hele ville forløbe. I kan læse mere om generalforsamlingen i nedenstående link, blandt andet til de videoer, der blev vist. Men selv om alt gik godt, så håber jeg alligevel snart, at det bliver muligt at møde mange af jer ude på arbejdspladserne, til vores arrangementer og til generalforsamlingen i 2022. Jytte Wester, kredsformand

> Læs om generalforsamlingen og se videoer

Svar på spørgsmål fra generalforsamlingen

 

På årets generalforsamling kom der så mange spørgsmål, at der ikke var tid til at få svaret på dem alle sammen. Vi nåede de fleste, men måtte udskyde et par stykker, som kredsformand Jytte Wester svarer på her:Spørgsmål: Har I gjort jer nogle overvejelser ift. de konsekvenser, det har for sygeplejerskerne, at vi i høj grad også kompenserer for lægemangel i psykiatrien? Der er ingen tvivl om, at vi som sygeplejersker kan være behjælpelige med at kompensere for lægemanglen. Men det må ikke være på bekostning af sygeplejen. Her er især tre områder vigtige. Det kræver en tydelig fordeling af opgaverne og en nedskrevet ansvarsfordeling mellem læger og sygeplejersker. Det næste handler om uddannelse. Hvis der skal flyttes opgaver fra læger til sygeplejersker, så kræver det i mange tilfælde mere uddannelse. Det kan være specialuddannelsen i psykiatri og anden relevant uddannelse. Det er et ledelsesansvar. Med en ændret opgavefordeling og øget ansvar bør også følge en højere løn. Det er vores klare udgangspunkt. Og alle sygeplejersker bør også på det personlige plan spørge sig selv, om vilkårene, herunder lønnen, er gode nok, før man siger ja til nye opgaver og større ansvar.Spørgsmål: Ang. nye ansættelsesbreve. Jeg er ansat på Aalborg Universitetshospital, men med dagligt arbejde på en aalborgafdeling med beliggenhed på Regionshospital Nordjylland i Hjørring. For mig giver det ikke mening, at jeg/vi skal have nyt ansættelsesbrev. Det er ej heller, hvad jeg hører blandt tillidsvalgte, men jeg hører også, at alle skal have nyt ansættelsesbrev? Det kan undre, at ledelsen vælger, at alle skal have nye ansættelsesbreve med et bredere ansættelsesområde. Det bredere ansættelsesområde kan give god mening nogle steder, men det er et stort problem, hvis formålet udelukkende er at opnå større fleksibilitet, og det sker på bekostning af fagligheden. En sygeplejerske er ikke bare en sygeplejerske. Vi har forskellige specialer, uddannelser og erfaringer. Man skal ikke kunne flytte de ansatte rundt mellem specialer og afdelinger efter forgodtbefindende, og efter hvor der lige er ekstra pres på eller flere sygemeldinger. Det har vi gjort klart overfor både ledelse og Region Nordjylland.