NordNyt - Vacciner og navn i logning 15.01.2021

     

Flere vacciner, tak

Vi drømmer alle om en mere åben og sikker verden efter næsten et år med nedlukninger og ekstra stort pres på sundhedsvæsnet. Heldigvis er arbejdet med at vaccinere både frontpersonale og borgere gået i gang.

Det går desværre bare ikke så stærkt, som vi kunne ønske. Der er simpelthen ikke vacciner nok de første uger og måneder. Vi håber, der snart kommer flere godkendelser og flere leverancer. Men indtil det sker, er det vigtigt, at politikerne og Sundhedsstyrelsen prioriterer det personale, der står i forreste række. Både for at sikre, at sygeplejersker ikke bliver smittet på arbejde og smitter videre derhjemme. For at sikre, at personalet ikke spreder smitte blandt borgere og patienter. Og for slet og ret at passe på sygeplejerskerne og deres kolleger og dermed på vores sundhedsvæsen.

Heldigvis er der blevet lyttet til, at man også skal huske personalet på bosteder og den øvrige socialsektor. Mange steder indgår de studerende også som en naturlig del af vaccinationsprogrammet. Vi vil i Dansk Sygeplejeråd hele tiden pege på, at alle sygeplejersker er vigtige – uanset om det er studerende, vikarer eller ansatte i mindre arbejdsområder, der ikke umiddelbart har pressens og politikernes bevågenhed.

Samtidig krydser vi fingre for, at vi hurtigt får flere vacciner til rådighed og ser en effekt af vaccinationerne, så vi kan få hverdagen tilbage.

Jytte Wester,
Kredsformand

> Læs mere om vaccinationer på DSR's hjemmeside, hvor der også er et link til Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender

Navne i logning skaber utryghed

Nye regler betyder, at borgere og patienter fremover kan få oplyst navnene på de sygeplejersker og andet personale, der har haft adgang til deres journal. Det skaber naturligvis en vis utryghed.

Dansk Sygeplejeråd har protesteret og afgivet et høringssvar, hvor vi peger på, at man selvfølgelig bør kunne sikre de ansatte ved for eksempel kun at skrive initialerne – bare behandlingsstedet stadig kan identificere personerne.

Det er vi desværre ikke kommet igennem med i første omgang, men lokalt bliver vi ved med at presse på. Både på den enkelte arbejdsplads i blandt andet MED-udvalg og fra Kreds Nordjyllands side.

- Jeg har ved flere lejligheder – både overfor politikere og den øverste administrative ledelse i regionen - påtalt det problematiske i denne beslutning. Man kan let bruge en anden form for identifikation, så de ansattes sikkerhed prioriteres højere, samtidig med at det fortsat er muligt at sikre borgernes ret til at se, hvem der har slået op i deres journal, siger kredsformand Jytte Wester.

Hvis du oplever problemer, så søg endelig hjælp hos din tillidsrepræsentant, eller ring ind til kredskontoret.

> Læs mere her

Kom til virtuelt medlemsmøde om OK21

De fleste overenskomster skal forhandles i 2021, og derfor inviteres du nu til virtuelt medlemsmøde, hvor du kan blive klædt godt på til de kommende forhandlinger.

Formand Grete Christensen og næstformand Dorthe Danbjørg orienterer om krav, udfordringer og forventninger til OK21, og du har mulighed for at kommentere og stille spørgsmål.

Det foregår den 27. januar klokken 19.30-20.30 på Microsoft Teams.

Mødet kræver tilmelding og har kun et begrænset antal pladser, så tilmeld dig allerede i dag. Så får du tilsendt et link til mødet.

> Læs mere her

Vær opmærksom på senfølger

Covid-19 er en lumsk sygdom, hvor mange smittede oplever forskellige senfølger. Også nogle af dem, der kun har haft milde symptomer.

Senfølger kan blandt andet være udtalt træthed, åndenød, muskelsmerter, brystsmerter, hoste, tab af smags- og lugtesans, koncentrationsbesvær og hukommelsesbesvær foruden en række andre typer af senfølger.

Det er afgørende, at der bliver taget hånd om alle, der oplever nogle af de mange symptomer. Derfor har Region Nordjylland oprettet en klinik, hvor personer med senfølger kan blive udredt og behandlet af lunge- eller infektionsmedicinske speciallæger. Klinikken er et tilbud til alle nordjyder, ikke kun ansatte i sundhedssektoren. Henvisning til klinikken foregår gennem din praktiserende læge.

Husk også, at du ved den mindste mistanke om, at du er blevet smittet med covid-19 på arbejde, skal anmelde det som en arbejdsskade. Kun derved har du mulighed for at få erstatning.

Hvis du oplever problemer i forhold til din arbejdsgiver efter at have været smittet med covid-19 – det kan være afskedigelse, forflyttelse eller lignende – står din tillidsrepræsentant eller Kreds Nordjylland selvfølgelig klar til at hjælpe.

> Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du får senfølger her

Generer håndvask og maske?

Mange har gener på grund af den megen brug af værnemidler og øget håndvask.

Derfor er det vigtig at bruge både sæbe, cremer og værnemidler af høj kvalitet. Det er også afgørende, at alle er opmærksomme på, at de mange ekstra krav tager tid.

Blandt andet skal der være tid til, at huden får lov til at blive helt tør ind i mellem. Alternativet kan være sygemeldinger, der kan undgås. Så snak med ledelsen om, at der tid nok til at tørre hænder, og at der er pauser uden maske.

Brug god håndcreme. Skift evt. maskefabrikat. Skift evt. maske hyppigere. Det kan også være en god idé at kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, så I kan få opdateret jeres APV i forhold til den aktuelle situation.

DSR’s hjemmeside har mange gode råd. Her er links til et par af de meste relevante sider:

Hudproblemer og mundbind

Handsker og håndhygiejne

Kommunale aftaler

Kreds Nordjylland er fortsat i dialog med de nordjyske kommuner om vilkårene under coronaepidemien. Vi har indgået aftaler i enkelte af de 11 nordjyske kommuner, som skal supplere fælleserklæringen, men det holder hårdt.

- Kommunerne vil gerne have en masse fleksibilitet af de ansatte. Men det er i flere kommuner meget svært, når det skal gå den anden vej, hvor de kommunale arbejdsgivere også skal bidrage, siger kredsformand Jytte Wester.

Din tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant holder løbende medlemmerne i de enkelte kommuner opdateret om eventuelle nye aftaler.

Virtuelle arrangementer på vej

Kreds Nordjylland er ved at omlægge forårets aktiviteter og møder til at kunne foregå i cyberspace via Teams eller lignende.

Efterhånden som arrangementerne falder på plads, vil de blive annonceret på både kredsens hjemmeside og Facebook. Som udgangspunkt forsøger vi at fastholde de datoer, der allerede er meldt ud.

> Hold øje med aktivitetskalenderen her