NordNyt - Vikaraftale om RS-børn - 28.10.2021

Valget til bestyrelsen er i gang

Valgmoede_3_lille.jpg

Har du stemt?

Afstemningen er i fuld gang, og vi har afholdt de første to valgmøder i Thisted og Aalborg. Spørgelysten har været stor - og mon ikke det også bliver tilfældet i aften i Hjørring. Du kan stadig nå at tilmelde dig det virtuelle valgmøde på mandag den 1. november kl. 17-19 her. Valget er vigtigt. Det er selvfølgelig altid vigtigt at deltage i demokratiet, så valget kan afspejle de holdninger og erfaringer, der findes hos medlemmerne. I år er der ekstra meget på spil, fordi Kreds Nordjylland med sikkerhed skal have både ny formand og to nye næstformænd - og der er også mulighed for en stor udskiftning blandt de 13 menige bestyrelsesmedlemmer. Der har været mange diskussioner om retning og taktik i Dansk Sygeplejeråd, ikke mindst under sommerens strejke. Det er nu, du kan få indflydelse på retningen de kommende fire år - så tag stilling. Og stem. Du finder valgoplæg og stemmemodul via linket herunder. Du skulle gerne have fået sendt en mail - er det glippet, kan du stemme med NemID.

> Se kandidater og stem

Begrænset aftale i helt særlig situation:

Vikaraftale om RS-børn og intensiv

Antallet af patienter har aldrig været større, arbejdspresset er enormt og antallet af sygeplejersker er faldet. Det kan ikke undgå at få betydning for behandling og sygeplejen til patienterne. RS-virus har i år ramt børneafdelingerne meget tidligere og voldsommere end sædvanlig. De seneste uger har der været mange kritiske situationer for de mange indlagte børn, og stor usikkerhed og fortvivlelse blandt de alt for få sygeplejersker. For at afhjælpe den udfordring, der er på børneområdet, har Kreds Nordjylland indgået en vikaraftale med regionen. Aftalen omfatter børneafdelingerne og de afdelinger (intensive), som også er berørte af situationen. Aftalen giver 215 kr. plus pension i timen oven i lønnen og de almindelige overenskomst- og arbejdstidsbestemte tillæg, der i øvrigt følger med vagten, som for eksempel overtidsbetaling, aftentillæg og nattillæg. Aftalen betyder også, at de sygeplejersker på de omfattede områder, der eventuelt pålægges ekstra timer i forlængelse af deres almindelige arbejdstid, aflønnes efter aftalen.Giver forudsigelighed - Formålet med aftalen er at give mere forudsigelighed og indflydelse på egen arbejdstid for de enkelte sygeplejersker, der har været hårdt presset af ikke at vide, hvornår de får fri, siger kredsformand Jytte Wester. Aftalen står ikke alene. Den er indgået under forudsætning af, at ledelserne på afdelingerne forpligter sig til en række initiativer, der skal tiltrække og fastholde flere sygeplejersker. Blandt andet er der allerede opslået flere stillinger og rettet henvendelse til nyligt pensionerede sygeplejersker for at høre, om de har mulighed for at hjælpe i den pressede situation, især børneafdelingerne står i. - Vi har over for regionen gjort klart, at dette er en begrænset aftale i en helt særlig situation, som ikke løser de grundlæggende problemer med manglen på sygeplejersker. Det kan ikke løses med ekstraarbejde, påpeger Jytte Wester. Aftalen gælder til 31. marts 2022.

> Læs aftalen her