Nyt fra kredsbestyrelsen

Læs et sammendrag af nogle af de vigtigste diskussioner og beslutninger fra kredsbestyrelsens møder