Nyt fra kredsbestyrelsen

Læs et sammendrag af nogle af de vigtigste diskussioner og beslutninger fra kredsbestyrelsens møder

Her finder du et kort sammendrag af de vigtigste punkter fra kredsbestyrelsens møder:

2022:

6. december:

Duedahl lover inddragelse

Regionsformand Mads Duedahl deltog forleden i kredsbestyrelsesmødet for at diskutere regionernes plan om at halvere forbruget af eksterne vikarer. Han efterlyste idéer og lovede inddragelse af Dansk Sygeplejeråd.

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/duedahl-lover-inddragelse

9. november:

Fantastisk generalforsamling og debat om midlertidige puljer

Den nordjyske kredsbestyrelse så på sit seneste møde tilbage på en velafviklet generalforsamling med rekorddeltagelse – og frem mod en vinter, hvor politikerne endnu en gang lægger op til at spise sygeplejerskerne af med midlertidige puljer til udvalgte grupper.

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/fantastisk-generalforsamling-og-...

24. august:

Forbeholdt virksomhedsområde, løn, rekruttering og fastholdelse af medlemmer – der er mange fælles synspunkter mellem ledere og kredsbestyrelse, der holdt fælles møde i Aalborg onsdag den 24. august.

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/stor-enighed-mellem-lederforenin...

19. april:

Kredsbestyrelsen lægger strategi

1. marts:

KB-møde om ligeløn, FEA og FH | Kreds Nordjylland, DSR

24. januar:
Læs nyhed her.

 

2021:

30. november:

Kredsbestyrelsen godt i gang med arbejdet.