Find relevante nyheder fra P4

Fra P4 Nordjylland - radio eller netnyheder.

Arkiv fra P4

Rap sætter fokus på sygeplejerskers værdi (12.05.2020)

Rapnummeret ’Mod, sved og tårer’, som hylder sygeplejerskerne, blev udgivet den 12. maj 2020 – dagen hvor Florence Nightingale ville være fyldt 200 år.

Nummeret er blevet til, efter 1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund tog kontakt til Gug-rapperen Jonny Hefty. Sammen med LasseLyd, Lars Pank, Thomas Zjakalen Riddersholm, Kaare Amstrup Olsen og Anders Hornshøj skrev de nummeret til beat af El Peligro.

Nogle af kunstnerne var sammen med Christina og kredsbestyrelsesmedlem Jannie Hvilsted (som optræder som Florence i musikvideoen) live i P4’s morgenstudie til en snak om nummeret. Her fortalte Christina bl.a.:

- Nogle gange må man gøre det anderledes og lave lidt larm, hvis man har et vigtigt budskab, man gerne vil ud med. Sygeplejerskerne er glade for al den ros og anerkendelse, de får for tiden, men vil også gerne have, at det bliver omdannet til bedre løn og rimelige arbejdsvilkår.

Vold og trusler mod sundhedsansatte (08.01.2020)

De ansatte har for travlt, så der ikke er tid til at tale ordentligt med patienter og pårørende. Det udmønter sig i afmagt, der giver risiko for trusler eller egentlig vold. Og det er selvfølgelig helt uacceptabelt.

Den klare holdning gav kredsformand Jytte Wester udtryk for, da hun var inviteret i studiet på P4 Nordjylland for at kommentere Rockwool Fondens undersøgelse om vold i sundhedsvæsnet.

Undersøgelsen viser, at omkring hver tredje kvinde ansat i sundhedssektoren har været udsat for enten fysisk vold eller trusler om vold på arbejdet inden for det seneste år.

 

 

Sygeplejersker skifter til private arbejdsgivere (23. september 2019)

Når offentligt ansatte sygeplejersker skifter job, skifter knap hver tiende til en privat arbejdsgiver. Det er især de erfarne sygeplejersker, der skifter.

1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund blev bl.a. interviewet til radioen og sagde:

- Arbejdspresset i den offentlige sektor er stort lige nu, og der er mangel på sygeplejersker. Derfor vil de arbejdsgivere, der kan tilbyde de bedste vilkår også være dem, der vinder kampen om sygeplejerskerne.

Patienter ligger på gangene (15. februar 2019)

Patienter der ligger på gangene – det er atter virkeligheden på Aalborg Universitetshospital, som lige nu presses af en ny influenzasæson.

Da der sidste år var lignende problemer med overbelægning, lovede ledelsen ellers at være klar med en plan, der skulle forhindre gentagelse.

Kredsformand Jytte Wester blev interviewet live til et længere indslag + i flere nyhedsindslag og sagde bl.a.:

- Jeg er forundret over, at vi igen står i den her situation. Det er som om, det kommer bag på politikere og ledelse, at der er en influenzasæson, selv om vi ved, at den kommer hvert år. Der er en alt for lav normering og for få senge. I forvejen bliver der kørt med en alt for høj belægningsprocent flere steder, og når så influenzaen kommer, så vælter det hele.

- Jeg bliver vred både på sygeplejerskernes og patienternes vegne over, at der ikke bliver taget højde for den her situation. Jeg synes det er lidt at spille hasard, fordi vi ved, det både betyder noget med de ansattes arbejdsmiljø og for dødeligheden blandt patienterne.

Jytte Wester opfordrede til, at der politisk og ledelsesmæssigt blev lavet en ordentlig planlægning og tilført flere ressourcer, da sundhedsvæsnet er underfinansieret.

 

Bustur med sygeplejersker til Thisted aflyst (22. januar 2019)

Bustur med sygeplejersker til Thisted aflyst (22. januar 2019)

Dansk Sygeplejeråd havde i samarbejde med Thisted Kommune, Aalborg Universitetshospital, Thisted og a-kassen DSA arrangeret en bustur, hvor nyuddannede sygeplejersker kunne besøge Thy. Desværre måtte turen aflyses i første omgang pga. for få tilmeldte.

- Målet var at få nogle sygeplejersker til at flytte efter arbejdet – for der er masser af arbejde til dem i Thy-Mors-området, siger kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup.

Frygter højt specialiserede institutioner til kommunerne (18.01.2019)

Dansk Sygeplejeråd frygter en ny sparerunde, hvis kommunerne skal overtage Region Nordjyllands højt specialiserede institutioner for eksempelvis psykisk syge og kriminelle unge. Det så man, da kommunerne overtog en lang række institutioner fra amterne efter kommunalreformen.

- Vi har ikke det antal sygeplejersker ansat længere, som vi havde inden reformen, fortæller kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup.

Hun frygter, at kommunerne vil skære ned på specialiserede institutioner og placere nogle borgere på billigere plejehjem i stedet.

Regeringen vil uddanne 150 ekstra sygeplejersker om året (16. januar 2019)

Selv om regeringen i sit udspil til en ny sundhedsreform vil uddanne flere sygeplejersker, kan Dansk Sygeplejeråd ikke forstå, hvorfor det er nødvendigt at nedlægge regionerne.

- Vi kan ikke være uenige i, at vi skal have mere nærhed og sammenhæng i vores sundhedsvæsen. Men jeg er uforstående over for, at det skal være nødvendigt at lave så store strukturelle forandringer som at nedlægge regionerne. Det løser ikke problemerne med et underfinansieret sundhedsvæsen, siger kredsformand Jytte Wester bl.a. til radiostationen.

Demonstration imod sygehusbesparelser (18. december 2018)

P4 Nordjylland dækkede den fælles demonstration forud for regionsrådsmødet i både deres nyheder og med et længere fladeindslag og havde bl.a. kredsformand med efter mødet.

60.000 overarbejdstimer på nordjyske sygehuse (29.07.2018)

Nyhedsindslag i P4 Nordjylland bl.a. kl. 08.30.

En beregning fra DSR viser, at de nordjyske sygeplejersker på sygehusene havde 60.000 overarbejdstimer i 2017.

- Jeg synes, det er helt urimeligt, at sygeplejersker skal arbejde mere end det, de er ansat til, siger kredsformand Jytte Wester bl.a. i indslaget.

Det er arbejdsgivernes ansvar at sørge for ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte – og kredsformanden undrer sig over, at der ikke bliver ansat flere sygeplejersker.

 

Flere sundhedsplejebesøg skal forhindre voksen-problemer (13.04.2016)

Netnyhed

 

Nybagte forældre i Frederikshavn Kommune får som de første i Nordjylland tilbudt flere besøg fra sundhedsplejersken

Af Niels Kjeldsen og Christine Nørgaard

En forebyggende og øget indsats i sundhedsplejen skal forhindre, at børn bliver anbragt eller får andre problemer senere i livet.

Som den første og indtil nu eneste kommune i Nordjylland rykker korpset af sundhedsplejersker i Frederikshavn Kommune ud med to ekstra besøg hos børnefamilierne for at høre, hvordan det går.

Et ekstra besøg når barnet er halvandet år og et ekstra besøg, når barnet er tre.

- Vores mål er at blive tvunget ud i så få anbringelser af børn som muligt, siger sundhedsplejerske Inger Marie Stauen, der koordinerer den forebyggende indsats overfor børnefamilierne.

Der bliver i forbindelse med besøgene blandt andet også holdt øje med om børnene er på vej mod overvægt.

- Vi ved, at næsten tyve procent af de børn, der starter i indskolingen, er for tykke. Og omkring 70 procent af de voksne, der bliver for tykke, også var det som børn, siger Jytte Wester, der er formand for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.

I dag kan barnet opleve at møde en sundhedsplejerske i 8-10 måneders alderen og så først igen, når det kommer i folkeskolen.

- Men lige præcis omkring halvandet år og tre-årsalderen sker der nogle store skift, hvor børnene begynder i dagpleje og børnehave. Og der sker rigtig meget med deres sproglige og motoriske udvikling, siger Jytte Wester.

Hun ser derfor meget gerne, at andre kommuner kigger mod Frederikshavn og tager nogle af de samme initiativer med fokus på hele familiens trivsel.

Pengene til de ekstra besøg af sundhedsplejerskerne er hentet i en pulje på i alt to millioner kroner, de lokale politikere har bevilget til at øge den tidligere indsats i sundhedsplejen.

Det minder om undtagelsestilstand (11.07.2017)

Sygeplejerske i Hobro råber op efter sidste uges kritik af arbejdsforholdene i Holbæk.

Det minder om undtagelsestilstand

Nordjyske sygeplejersker slår alarm (27.02.2017)

Fra Limfjord Update

Sygeplejersker i Nordjylland slår alarm på grund af stor travlhed på jobbet. De frygter for patienters liv og er bange for at komme i fængsel, hvis en patient mister livet i travlheden.

Sådan lyder det fra Jytte Wester, formanden for Dansk Sygeplejeråds Kreds Nordjylland.

– Vi har et stigende antal henvendelser fra sygeplejersker, som er bange for, at de på grund af det tidspres, der er, er bange for at begå fejl, og at det i værste fald vil koste livet for patienterne, siger hun til DR Nordjylland.

Så sent som i sidste uge har den nordjyske afdeling af sygeplejerådet fået en henvendelse fra en sygeplejerske, der har netop den bekymring.

I Regionsrådets spørgetid i morgen tirsdag vil Jytte Wester stille en række spørgsmål til regionsrådsformand Ulla Astman (S) og de øvrige politikere om problemet.

– Ulla Astman har tidligere sagt, at grænsen for, hvor hurtigt de kan bede de ansatte om at løbe er nået, men vi mangler at se noget handling, siger Jytte Wester og fortsætter:

– Vi vil have, at ansvaret flyttes væk fra den enkelte sygeplejerske og over på politikerne. De må sørge for, at antallet af sygeplejersker og mængden af arbejdsopgaver hænger sammen, siger hun.

Besparelser koster specialsygeplejersker (16.04.2016)

Netnyhed

 

Der bliver færre sygeplejersker med speciale i sårpleje, demens og medicin i Vesthimmerland

Af Søren Nielsen & Mette Rask Jørgensen

Der bliver færre sygeplejersker med speciale i for eksempel sårpleje, demens og medicin.

Sundhedsudvalget i Vesthimmerland har besluttet at spare en million kroner inden for specialistsygeplejen.

I en række høringssvar advarede mange ansatte forgæves mod konsekvenserne. I et af svarene står der således: Kvalitet og serviceniveau må forventes at blive forringet - med risiko for patientsikkerheden.

Udvalgsformand Palle Jensen (A) siger, at alle alarmklokker ringede, da han læste det.

- Men forvaltningen siger, at det her område stadig bliver varetaget – det bliver bare varetaget på nogle færre hænder, siger han.

Der er lidt over 10 specialistsygeplejersker i Vesthimmerland. Hvor mange af stillingerne, der skal nedlægges, er endnu uvist. Men de resterende får et øget arbejdspres, erkender Palle Jensen.

- Sådan er det også indenfor mange andre områder. Vi må rykke lidt sammen i bussen for at få økonomien til at hænge sammen.

Kan koste på patientsikkerheden

Formanden for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, Jytte Wester, mener, besparelserne er en virkelig dårlig idé.

- Det er tude tosset at spare så mange penge på hjemmesygeplejen. I dag hvor patienterne bliver udskrevet tidligere fra sygehusene, og hvor der ligger mange flere opgaver i kommunerne, så stiller det meget større krav.

- Derfor er der ingen tvivl om, at det her har betydning for de tilbud, som man kan give borgerne i Vesthimmerlands Kommune – og i værste fald kan det også have betydning for patientsikkerheden.

Jytte Wester køber ikke argumentet om, at alle må holde for i en tid, hvor der skal spares i kommunerne.

- Det betyder altså noget at lave sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, og hvis man ikke handler på det, så bliver det for dyrt i den sidste ende, siger hun.

Stop nedskæringerne på de nordjyske sygehuse (05.12.2019)

DR P4 Nordjylland havde Jytte Wester live igennem den 5. december klokken 17.20 til et interview om det åbne brev kredsformanden og de to kredsnæstformænd havde sendt til regionsrådspolitikerne i forbindelse med besparelser på de nordjyske sygehuse.

”Vi er i en tid, hvor der skal ansættes 1000 ekstra sygeplejersker, derfor virker det utroværdigt, at der skal spares og nedlægges stillinger i Nordjylland,” sagde Jytte Wester bl.a.

Hun, Christina Windau Hay Lund og Helle Kjærager Kanstrup opfordrede i deres brev regionsrådspolitikerne til at udvise mod og ikke spare og fyre, når den økonomiske situation endnu ikke var afklaret, og der var penge på vej fra den nye finanslovsaftale til ansættelse af flere sygeplejersker.