Sommerhilsen til nordjyske sygeplejersker

Sommeren er over os, men det er ikke just en stille tid.

Der er rift om sygeplejersker.

Selv om den første akutte fase med Covid-19 er slut, skal der fortsat være beredskaber i regionen og kommunerne. Der er også en del arbejde med at få ventelisterne med udskudte behandlinger bragt ned igen i en i forvejen travl hverdag, så der er stor efterspørgsel på sygeplejersker.

Hvis man har overskud til at bruge noget af sin fritid på ekstra vagter, skal det naturligvis også kunne mærkes på pengepungen. Det forhandler vi med arbejdsgiverne om og har nu indgået en aftale med Region Nordjylland om honorering for ekstra arbejde, som du kan læse mere om i kredsens nyhedsbrev NordNyt her.

Der er trukket store veksler på jer i forbindelse med corona, men der skal være en grænse for kravene til fleksibiliteten. I skal stadig kunne holde til jeres arbejde og have arbejde, fritid og hvile til at hænge sammen.

Overenskomster og arbejdstidsaftalen skal overholdes, så husk at gemme din vagtplan og notere, hvis den bliver ændret.

Vi har for nylig holdt åbent hus med løntjek på kredskontoret, ligesom flere tillidsrepræsentanter har tjekket lønsedler ude på arbejdspladserne. Her fandt vi mange fejl. Så det kan bogstavelig talt betale sig at tjekke sin lønseddel og notere vagtplanændringer.

Jeg vil gerne ønske dig og din familie god sommer. Pas på jer selv på arbejdspladsen såvel som ude i sommerlandet.

Bedste hilsner,
Jytte Wester, kredsformand