Hvem skal have Nordjyllands Sygeplejerskepris 2020?

Fristen for at indstille kandidater er den 21. august 2020.

Prisen uddeles på Kreds Nordjyllands generalforsamling i lige år.

Formålet med ’Nordjyllands Sygeplejerskepris’ er

 • at anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever
 • at anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel
 • at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt

Hvem kan modtage prisen?

En sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, der har bidraget aktivt til at højne sygeplejefagets anseelse og omdømme, for eksempel ved:

 • at være rollemodel i udførelsen af sit sygeplejerskearbejde
 • at være igangsætter eller formidler af positive historier i tilknytning til faget
 • at være nytænkende inden for fag og organisation
 • offentlig fremtræden som oplægsholder

Hvem kan indstilles, og hvem kan indstille?

 • den indstillede skal være aktivt medlem af DSR, Kreds Nordjylland
 • den, der indstiller, skal være aktivt medlem af DSR, Kreds Nordjylland

Kredsbestyrelsen beslutter ud fra de indsendte forslag, hvem der skal have årets ’Nordjyllands Sygeplejerskepris’.

Forslag til indstillinger for 2020 skal være kredskontoret i hænde senest den 21. august 2020.

Inden anmeldelsesblanketten udfyldes er I meget velkommen til at kontakte kredskontoret for vejledning. Henvendelse kan rettes til politisk chefkonsulent Lilli Lykkegaard på mail ll@dsr.dk eller ved telefonisk henvendelse.

Anmeldelsesblanket 2020

 

Praksis ifm. annoncering af kandidater

Kredsen kontakter det medlem, der har indstillet den/de kandidater, som skal have prisen.

Kredsen skriver - efter generalforsamlingen - til de medlemmer, der har indstillet en kandidat og til de kandidater, der er blevet indstillet

 

Tidligere års prismodtagere

 • 2011 Birgitte Nielsen, leder af Hospice Vendsyssel
 • 2012 Bente Dalsgaard, ansat på Barselsafsnittet på Aalborg Sygehus
 • 2013 Helle Rømer, anæstesi- og smertesygeplejerske på Anæstesiologisk Afdeling – i daglige tale kaldet O-Anæstesi - på Aalborg Universitetshospital
 • 2014 Lise Hammershøj Jensen, sårsygeplejerske og udviklingssygeplejerske i Aalborg Kommune
 • 2015 Karin Rathmann, sårsygeplejeske på ortopædkirurgisk afd., Aalborg Universitetshospital
 • 2016 Birgit Skov Jensen, sygeplejerske på afsnit 103 Intensiv og Opvågning på Aalborg Universitetshospital
 • 2017 Tove Pank, sygeplejerske og klinisk uddannelseskoordinator i Psykiatrien, Region Nordjylland
 • 2018 Lis Kjær Larsen, Regionshospital Nordjylland, afd. 109
 • 2019 Ingen uddeling (der holdes fremadrettet generalforsamlingen hvert andet år i lige år)