Kontaktudvalgets sammensætning og arbejde

Der er valg til kontaktudvalget i alle kredse i DSR hver andet år i lige år.

Kontaktudvalgets sammensætning

  • I hver valgkreds består kontaktudvalget af 3-7 medlemmer
  • I valgkredsen, hvor landsbestyrelsesmedlemmet hører til er pågældende automatisk medlem

Kontakt udvalgets arbejde

  • At tage initiativ til og medvirke ved tilrettelæggelse af aktiviteter for seniorsammenslutningens medlemmer, herunder møder, studiekredse, temadage foredrag , udflugter m/m.
  • At have kontakt til seniorsammenslutningens landsbestyrelse og DSR