Kredsbestyrelsens mødekalender 2020 og 2021

Møderne foregår som udgangspunkt på kredskontoret med mindre andet er nævnt. Kredsbestyrelsens ordinære møder er åbne for medlemmerne.

 

Ordinære kredsbestyrelsesmøder 2020

Mandag 28.  september fra kl. 8.30 - kl. 16.30

Onsdag 4. november

Tirsdag 8. december

 

Andre aktiviteter 2020

19. oktober kl. 16.30 - 19.00 VIRTUEL GENERALFORSAMLING

8. og 8. december KONGRES

 

Ordinære kredsbestyrelsesmøder 2021

Tirsdag 26. januar

Tirsdag 2. marts

Tirsdag 20. april

Onsdag 26. maj

Tirsdag 24. august

Tirsdag 28. september

Tirsdag 2. november

Tirsdag 30. november

 

 

 

Hvor intet er nævnt, er det som udgangspunkt kl. 9 – 16.