Kredsbestyrelsens mødekalender 2021

Møderne foregår som udgangspunkt på kredskontoret med mindre andet er nævnt. Kredsbestyrelsens ordinære møder er åbne for medlemmerne.

 

Ordinære kredsbestyrelsesmøder 2021

Tirsdag 26. januar (virtuelt)

Tirsdag 2. marts

Tirsdag 20. april

Onsdag 26. maj

Tirsdag 24. august

Tirsdag 28. september

Tirsdag 2. november

Tirsdag 30. november

 

 

 

Hvor intet er nævnt, er det som udgangspunkt kl. 9 – 16.