Udviklingsplan 2018 - 2020

Kredsbestyrelsen fremlægger hvert andet år en udviklingsplan på generalforsanlingen, som beskriver de særlige indsatsområder, der skal være i den kommende periode.

Udviklingsplan godkendt på GF 2018  (den er blevet forlænget til 2020 grundet ændring i afvikling af generalforsamling til hvert 2. år i lige år)

I den kommende periode er der særlig fokus på:

  • Samarbejdet mellem kredsen, TR, AMiR og leder
  • Kredsens synlighed og tilgængelighed
  • Sammenhæng mellem sygeplejerskers opgaver og de personalemælssige ressourcer og kompetencer
  • Professionsudvikling
  • Økonomistyring og ressourcetildeling
  • Behovet for sygeplejersker

I udviklingsplan kan der læses, hvad kredsen specifikt vil arbejde for.