Politik

Læs blandt andet om kredsbestyrelsen, generalforsamling, kredsens indsatsområder og strategier m.v.