Kredsens politiske indsatser 2021 - 2022

Kredsbestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen 19. oktober 2020 kredsens politiske indsatser for årene 2021 - 2022.

Indsatser

 

1. Løn og arbejdsvilkår

 • Arbejdsmiljø
 • OK21
 • Ligeløn og ligestilling
 • Pensionsalder

2. Flere sygeplejersker

 • Fastholdelse og rekruttering
 • Uddannelse og kompetenceudvikling
 • Seniorordninger og -muligheder
 • Fagligt forsvarlige normeringer

3. Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsnet

 • Sygeplejefaglig ledelse
 • Faglighed
 • Sygeplejersker på plejecentre og bosteder
 • Specialisering